torsdag 19 januari 2017

Castellum levererar!

Jag förutspådde att Castellum skulle höja utdelningen till 5 sek som styrkebesked men det verkar i skrivande stund att marknaden också räknade med det då det inte hände någonting nämnvärt på aktiekursen ca +1%. Något mer oväntat är att Castellum börjar med att dela ut två gånger per år istället för en gång. Gissar att det blir i mars månad och sen andra gången på hösten kanske september.


På bilden ovan går det att se vad som har hänt de senaste åren i siffror. Det som går att utläsa och även VD nämner är att man har fått fler egna byggrätter och projekt i portföljen som på sikt kan ge en högre total avkastning än om man gör strategiska förvärv. 10% är det övergripande målet för Castellum i deras tillväxtplan. Utfallet för 2016 blev 9% vilket är bättre än 2015 då jag har för mig att det var 6-7% utan att dubbelkolla fakta. Som det ser ut idag kommer 2017 att bli ett mellanår då bland annat kostnadsbesparingar och ett händelserikt föregående år faller på plats. Henrik Saxborn skriver själv att han är övertygad att 2018 blir ett starkare år än 2017 vilket han förmodligen gör för att skruva ner förväntningarna efter ett händelserikt 2016. Själv är jag långsiktig ägare i Castellum och efter att snabbt kollat igenom Bokslutskommuniken känner jag mig nöjd med året som gått. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar