fredag 3 mars 2017

Åtta böcker på två månader! Sammanfattning av fyra böcker om aktier och investeringar.

The little book that still beats the market av Joel Greenblatt

Magic formula har nämnts och använt av flera bloggare. Det går även att använda formeln på börsdata.se om man är premiumkund. Greenblatt förklarar att de som är bra med fomeln är att den inte alltid fungerar men över tid har den gått väldigt bra. Vilket resultera i att många investerare inte har tålamod att fortsätta med formeln. Skulle alla investerare använda samma strategi så skulle strategin förmodligen tappa sin effektivitet eftersom marknaden skulle reagera snabbt. Ska själv prova formeln med ungefär 10% av min portfölj senare i år och ge det 3-5 år för att utvärdera.   

Betyg: 4

Why are we so clueless about the stock market? av Mariusz Skonieczny

Gör enkla analyser av aktier där du kan ladda ner en excelfil som beräknar värdet på aktier efter att du angivit nyckeltal. Ladda ner filen gratis här under bokens titel.
Boken är väldigt grundläggande och pedagogisk. Det är en bra nybörjar bok även om man inte kan någonting om aktier. Men det är alltid bra att repetera och man snappar alltid upp något nytt. Jag kommer själv kolla närmre på tabellen i excel filen som finns i bifogad länk.  

Betyg: 3.5


The Outsiders av William N. Thorndike, Jr.

Boken handlar om åtta olika Vd:ar utan tidigare erfarenhet från liknande positioner som under en lång tid oftast 20-30 år inom samma företag lyckas skapa enorma värden för aktieägarna. Trots detta är de mindre kända men har varit extremt framgångsrika räknat mot sina konkurrenter i samma bransch eller för den delen index. De har gått sin egen väg och oftast helt fokuserat på att skapa aktieägarvärde som slutmål. Trots att de verkar i olika branscher har de flera saker gemensamt i sina ledaregenskaper. De har delegerat stort ansvar till nyckelpersoner som de har anställt. Det har verkat för att på ett kostnadseffektivt sett exempelvis: mindre prestigefulla adresser och byggnader, bara investera i projekt som generera hög avkastning samt ha tålamod att vänta in bra affärer istället för att bara tänka på nästa kvartal. Ingen av ovannämnda personer gav ut några prognoser för nästkommande kvartal eller år. Ledarna fokuserade ofta på investeringar och strategier och litade på de anställda genom att ge dem eget ansvar i en decentraliserad organisation. Detta ledde ofta till väldigt låg personalomsättning då personerna som gärna tog eget ansvar trivdes med att göra ett bra jobb och kände att de utvecklades på sin arbetsplats. Boken hade fått en femma om det inte var för att det kändes lite som man läste samma sak flera gånger i strategien och tillvägagångssätten för extremt framgångsrika företag. Men ändå en stark fyra och väldigt läsvärd. 

Betyg: 4

Konsten att tänka klart av Rolf Donelli

Rolf Dobelli har en bakgrund inom företagsekonomi och drar flera paraleler i boken till börsen vilket är uppfriskande för den aktie intresserade. Boken är indelad i 50 olika kapitel som är väldigt korta där man kan läsa om olika tankefällor så som: faran med konsensus, besittningseffekten eller auktoritetsbias. Boken är väldigt lättläst men skulle inte rekommendera den för att bli bättre på aktier och investeringar. Trots detta är det bra att få andra infallsvinklar till investeringar istället för att bara läsa rena aktieböcker.

Betyg: 2.5

Har du läst någon av böckerna eller har någon bok du vill rekommendera? Lämna gärna en kommentar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar