måndag 17 april 2017

Framtidsspaning inom digitala vårdbolag

McKinsey har beräknat att primär vården kan spara drygt 80 miljarder med satsning på e-hälsa fram till 2025. Samma år ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa. Det är ett övergripande mål för regeringen och för Sveriges kommuner och landsting. Redan idag och ännu mer i framtiden kommer den moderna storstads människan och för den delen de på landet istället för att sitta i väntrummet på en vårdcentral att boka en tid och träffa en läkare på sin mobil för att slippa köer och spara tid via Kry eller Min doktor. De  två nämnda digitala vårdcentralerna har fått in 190 Mkr i investeringar från många namnkunniga investerare. Några andra inom den digitala vården är Doktrin som har en digital tjänst som samlar in patientens vårdhistorik och har ett samarbete med Capio som ger dem tillgång till 750 000 potentiella kunder. Syftet med tjänsten är att minska vårdpersonalens administration. Jag kan tänka mig att både Kry och Min Doktor kommer ha liknande system. Frisq är det enda börsnoterade bolaget (ansträngd värdering) med känns trots detta som en svagare kandidat då Kry och Min Doktor har starkare ekonomiska muskler som bakar upp dem. Competenser är nischat och har en plattform som kopplar samman terapeuter med personer som söker hjälp med fokus på KBT. Vid en snabb anblick tilltalar mig sidan och tror att det är ett bra tillskott i den digitala vården. Remente är ett digitalt hjälpmedel som bl a används av Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att kunna hjälpa patienter inför, under och potentiellt efter sin behandling i ett pilotprojekt. Jag ser det mer som ett digitalt hjälpmedel för att träna hjärnan på ett rolig sett. Visibla Care har också hoppat på trenden men bilda dig din egen uppfattning om bolaget under länken. Werlabs gör hälsokontroller via blodanalyser och planerar att expandera till flera länder. Av alla nämnda bolag är Dynamic Code det enda företaget som har gjort en vinst flera år i rad. Bolaget använder sig av DNA-teknik baserad på den Nobelprisbelönade metoden PCR (Polymerase Chain Reaction) som ger mycket specifika, säkra och snabba resultat, lär dig mer om PCR här. Det är nyckeln till att skapa relevans och förtroende i hela vårdkedjan. Dynamic Code har idag 22 olika hemtester Carestore.com där du själv ta provet och sen skickar iväg paket för att få en professionell analys med hjälp av DNA- och proteinteknik. Under 2022 räknar Dynamic Code med att ha ett femtiotal utvecklade tester och koncept för bl a flera olika cancertyper såsom Prostatacancer. Efter att ha fått provsvaren har Dynamic Code och Kry ett samarbete där Kry kan skriva ut digitala recept till kunden. Sammanfattningsvis går det att konstatera att det är många spännande digitala vårdbolag som har startats de senaste åren och det är väldigt mycket riskkapital som flödar in i denna växande bransch. Vilka företag tror du på inom den digitala vården? 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar