tisdag 4 april 2017

Tidlösa investeringskriterier av Philip A. Fisher

Common Stocks and Uncommon Profits and Other Writings av Philip A. Fisher

Fisher går igenom 15 olika investeringskriterier som är tidlösa enligt mig (se nedan). Idag går mycket av information att hitta på nätet men så såg det inte ut förr i tiden. Fisher använde sig ofta av att först höra bland kollegor och personal på olika börsbolag för att hitta nya intressanta investeringar. Eftersom det gick väldigt bra för honom var det även många som föreslog bolag för honom men det var väldigt sällan som han gjorde investeringar. Han hade även en väldigt koncentrerad portfölj på 6 -7 bolag som han höll under flera årtionden i sin portfölj. De 15 kriterierna handlar mycket om ledningen och styrelsen och hur avgörande deras kompitens är, utveckling av nya produkter, hur man behandlar medarbetare. Fördelarna med ett bra försäljningsteam, hålla koll på kostnader i företaget och exempelvis en bra indikation på att många saker görs rätt är försäkringspremier som bolaget måste betala då det inte bara handlar om att förhandla ner priset på försäkringen utan att det genomsyra hela företaget hur de har sköt sig på andra punkter där man kan läsa mellan raderna. Jag kan varmt rekommendera boken till alla aktie intresserade personer. Det jag tar med mig från den här boken är att kolla närmare på ledningen och utveckling av produkter och tjänster. Men oavsett hur bra ledningen är så är det svårt att göra någonting om hela branschen är på väg utför. Ett undantag skulle kunna vara tobaksbolag som trots en krympande hemmamarknad lyckas öka vinsten år efter år genom att höja priset samt hitta nya geografiska marknader. Lämna gärna en kommentar om du har någon åsikt om de 15 investeringskriterierna.  

Så här analyserade Fisher sina bolag redan på 40-talet.

1. Har företaget en produkt eller tjänst som har marknads potential att växa stort under flera år framöver?
2. Har ledningen en önskan om att förbättra produkterna/tjänsterna och förnya ovannämnda inkomstkällor?
3. Hur effektiv är företagets utvecklingsteam i relation till företagets storlek?
4. Har företaget ett försäljningsteam som är över medel?
5. Har företaget bra marginal?
6: Vad gör företaget för att hålla eller förbättra vinstmarginalen?
7. Har företaget bra arbetsrelationer/fackrelationer?
8. Hur ser ledningen ut och de högsta cheferna?
9. Står företaget i skuld till ledningen?
10. Hur bra är företagets kostnadskontroll och revisorer?
11. Hur står sig företaget mot konkurrenter finns det något som bör understrykas? 
12. Har företaget en kortsiktig eller långsiktig plan för vinster i företaget?
13. Finns det inom en överskådligt framtid något kapitalbehov från företaget som skullar kunna späda ut din andel i företaget?
14. Informerar företaget frikostigt när det går bra för företaget med försöker tysta ner misstag?
15. Har ledningen integritet? 

Betyg: 4.5Inga kommentarer:

Skicka en kommentar