onsdag 10 maj 2017

En av Harvard Universitys mest populära kurser!


Boken är en produkt utav en av Harvard Universitys mest populära kurser med professor Michael Puett och utgår från fem kinesiska filosofer som levde för 2500år sedan. De nämner bland annat att det är bra att tänka stort men att man kan göra mycket med små förändringar i det vardagliga livet. Genom att utföra ritualer kan man ändra sitt tänkande och utesluta vardagen för ett tag. Detta exemplifieras bl.a. inte bara genom religösa ritualer för att bearbeta sorg exempelvis utan även genom kurragöma där man byter ut rollerna mellan vuxna och barn där både barnet och den vuxna är på samma nivå och lär sig att se nya perspektiv utanför de vardagliga rollerna vuxen, barn.

En av filosoferna ställer sig frågan om vi lever i en samanhängande och stabil värld eller lever om vi är verksamma i en oförutsägbar och nyckfull värld? Mencius läror tror på det sistnämnda och menar att hårt arbete inte nödvändigtvis leder till framgång och att onska och dåliga gärningar inte alltid bestraffas. Om man utgår från investeringar så skapar det en intressant frågeställning där man borde fråga sig själv vad man har för världsbild. Är den sammanhängande eller oberäknelig och hur drar man fördel av det med sina investeringar?Rationella val eller magkänsla = själviska önskingar eller en kombination av båda?
Ofta skapar hjärnan rationella tänkande efter man har gjort ett val på magkänsla. Då blir det extra viktigt att kritiskt granska sina magkänsle val! Eller för att återkopla till investeringar helt undvika beslut på magkänsla och alltid göra sin egen analys. Att avstå är ett aktivt val som styr in utvecklingen på en viss väg! Det går att aplicera på så många vägval i livet, vänskap, sparande, familj, och semester.
Om du bestämmer hurdan du "är" blockerar de din förmåga att uppfatta hela situationen och du kan inte vara lika flexibil i hur du reagerar på olika situationer för att du har satt dig själv och hur du uppfattar dig själv i ett fack. Den lättaste vägen är att fortsätta sitt liv i invanda mönster men vill man aktivt jobba för att bli en bättre människa och ändra sitt inrotade beteende är det klokt att försöka förfina sina känslor så att en bättre reaktion blir ett automatiskt förstahandsval i sitt beteende.

Praktiska tips:

Vänta till du är lugn med att prata.
Analysera varför personen i fråga alltid kommer och stör dig på jobbet om det är ett mönster du ser.
Försök förstå vart kännslorna kommer ifrån.

Illutionen om stabilitet i yrkeslivet gör att man kan begränsa sig istället för att utforska vad man tycker om att göra eller tror att man tycker om att göra vilket begränsar en individ och även formar samma person på vad han trodde var rätt. Att istället gå in i livet och yrkeskariärren med ett öppet sinne och ett helikopterperspektiv på tillvaron ger möjlighet till flera olika yrkeskariärrer. Den värld som du en gång trodde var statisk visar sig istället bära på oändliga möjligheter så länge du är villig att lägga ner tid och arbete i att utveckla dig själv i en posetiv riktning.

Omställningen ska ske obemärkt istället för att adressera problemet, det fungerar för att man aktivt närmar sig någon som man känner avstånd till. Om man exempelvis föreslår att hitta på något med sitt tånårsbarn som hen gillar att göra istället för att prata om något problem så ser man längre en att bara lufta känslorna som man har. På så sätt överbryggar man känslorna som delat ens osikter tidigare och skapar ett nytt betende mönster med små steg.

Universell omtanke är något som nämns i boken och här kommer jag att tänka på ett TED talks som passar bra in på ämnet. Kolla gärna på klippet nedan.Här är två sista handfasta tips för att öva upp förmågan hur man reagerar på olika situationer. För att hjälpa en orolig själ finns det inget bättre än musik och för att ta itu med vrede finns det ingenting bättre än poesi. Jag tycker boken är väldigt läsvärd och rekomenderar den starkt!

Betyg: 4.5 av 5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar