lördag 27 maj 2017

Paypal Mafia och en checklista för startups


Boken handlar om hur man gör teknologiska framsteg där Peter Thiel rekommenderar för att lyckas som Startup och få genomslagskraft bör uppfinningen vara minst 10 gånger bättre än befintliga produkter eller helst hittar på en helt ny produkt eller område. Författaren kritiserar hur dagens samhälle inte tänka lika stort som förr i tiden och även att skolor i allmänt inte bidrar särskilt mycket. Istället för att forma elever till att skapa nya saker och tänka stort så tränas unga människor till att springa i ett evighetshjul i dagens samhälle där små framsteg är målet. Exempelvis så får du inget extra för att läsa om något på samma område utan du betygssätes efter vilka frågor på provet du svara rätt på. Han delar även ut kritik till politiker som bara fokusera kortsiktigt på att bli omvalda istället för som på 50 och 60 talet där inovationskraften var högre och man tänkte stort och hade långsiktiga planer, exempelvis med att skicka folk ut rymden för att sedan kunna skicka folk till månen. Författaren som är grundare till bl.a. paypal tycker att det inte är bra med konkurrans eftersom det tar bort vinsterna i företagen och företagen fokuserar för mycket på sina konkurrenter genom både intern konkurrens om befodringar och mot andra företag inom sitt område. Däremot ser han många fördelar med monopol där de får företagen som har ett monopol att kunna lägga mer tid på att utveckla nya tjänster eller produkter. Om man vill in på ett område som redan existerar idag borde man göra produkten minst 10 gånger bättre där tas exempel upp som amazon med oändligt många böcker mot en fysisk bokhandel eller ipad mot fumliga föregångare från exempelvis nokia som var obrukbara. En annan intressant reflektion från Thiel är att i Startups är det att föredrar små styrelser helst på tre personer eftersom det annars är för många viljor som ska tycka för att kunna gå vidare. 


Checklista för Startups:

Kommer företaget att finns kvar om 10-20 år?

Kommer företaget att kunna försvara sin marknadsandel om 10-20 år? 

Har företaget identifierat en unik ide som ingen annan har upptäckt ännu?

Är det rätt timing att starta bolaget?

Teknisk kunskap och andra kompletterande kunskaper är viktiga men:
Hur väl känner grundarna varandra och hur väl samarbetar teamet?
Har du rätt team?

Vem är det som juridiskt äger bolaget?

Vem leder bolaget på en daglig basis?

Vem är det som kontrollerar bolagets försäljning?

Är styrelsen mindre än 5 personer (3 är idealt)? 

Hur är aktierna fördelade (helst ska det hållas hemligt för de anställda)?

Hur rekryteras ny personal (viktigt att det inte outsourcas)?

Vet du hur du ska skapa produkten och distribuerar den?

Vilken är den viktigastes distributionskanalen (minst en måste funka bra)?

Hur stor är världsmarknaden även om du börjar på en mindre marknad?

Hur är tillväxt strategien? 

Vad gör att du kan konkurrera med din verksamhet mot kina?

Är det något annat bolag som gör samma sak?

Betyg 5 av 5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar