torsdag 29 oktober 2015

74 000% upp på ett år Alexander Vik

Med de senaste dagarnas kurssvängningar i Fingerprint kom jag att tänka på den här videon.Det tråkiga är att det är många småsparare som går "all in" på vissa aktier istället för att sprida riskerna. Modern portföljteori sägar att det finns en tydlig relation mellan risk och avkastning, och teorin har revolutionerat sättet på hur investerare världen över strukturerar sina portföljer. Fenomenet kallas för diversifiering och påvisades av professor Harry Markowitz, den moderna portföljteorins fader. Förenklat uttryckt innebär teorin bakom diversifiering att en blandning av volatila, okorrelerade aktier resulterar i en portfölj med lägre volatilitet (risk) och potential till högre avkastning.
I all sin enkelhet utgör diversifieringsmöjligheten alltså ett unikum – i det närmaste en ”gratislunch” på den finansiella marknaden som få investerare har råd att bortse ifrån. Mästerplaceraren Warren Buffett har sagt att ”diversifiering utgör ett bra skydd mot bristande kunskap”. Harry Markowitz låg före sin tid med sin genialiska upptäckt, och det dröjde 38 år innan hans banbrytande upptäckt fick den uppmärksamhet den förtjänade. Han publicerade sin forskning i Journal of Finance 1952 men fick ”nobelpriset” i ekonomi först 1990.
Om jag exempelvis har 20 bolag med 5% i varje aktie så gör det inte så mycket om ett av bolagen faller med 40% som Fingerprint gjorde igår istället för att förlora 40% av ditt totala sparande. 
Lycka till med era investeringar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar