tisdag 26 maj 2015

KF vs ISK

Jag har sedan ett tag funderat över vilket konto jag ska ha för mina investeringar och det kortfattade svaret är väl kapitalförsäkring för utländska aktier och Investeringssparkonto för mina svenska innehav. Gustav har skrivit ett mycket utförligt inlägg här det går även att läsa mer om källskattens återbäring här 1 samt här 2. Skatteverket är lite krångliga men skriver ett inlägg här 3 om automatisk avräkning av utländsk källskatt för investeringssparkonton. 

De viktigaste skillnaderna enligt skatteverket är följande mellan KF och ISK:

  • Investeringssparkontot är inte någon försäkring och värdepappren som förvaras på kontot ägs direkt av kontoinnehavaren.
  • Kapitalförsäkringarna innehåller alltid ett försäkringsmoment och tillgångarna i försäkringen ägs av ett försäkringsbolag.
  • Investeringssparkontot kan tillhandahållas av kreditinstitut och värdepappersbolag, men inte av försäkringsbolag.
  • Kapitalförsäkringarna beskattas enligt lag om avkastningsskatt på pensionsmedel medan investeringssparkontot beskattas enligt inkomstskattelagen.
  • För en kapitalförsäkring är skatten en definitiv källskatt som beräknas separat utan koppling till andra inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital. Den schablonmässiga avkastningen på en kapitalförsäkring kan därför inte kvittas mot förluster och utgifter i kapital.
  • Den schablonmässiga avkastningen på ett investeringssparkonto kan kvittas mot förluster och utgifter i kapital.
  • Kapitalunderlaget räknas inte ut på samma sätt för ett investeringssparkonto och enkapitalförsäkring.
  • Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto är skyddat, upp till ett visst belopp, av insättningsgarantin och investerarskyddet.
Avanza nämner inte när det betalar ut utländsk källskatt men skriver såhär på sin hemsida:

Utländsk källskatt

I vår kapitalförsäkring betalar du ingen avgift för preliminärskatt för utdelningar på aktier. Dock belastas försäkringen med en avgift för utländsk källskatt på utdelning från utländska aktier. Denna källskatt yrkar Avanza Pension att få avräkna från avkastningsskatten. Den skatt som Avanza Pension erhåller tillbaka från Skatteverket tillgodoförs din kapitalförsäkring.
Min slutsats är att jag kommer månadsspara i ett nyöppnat ISK på Avanza och har kvar mitt KF för utländska bolag. För tillfället har jag en del svenska bolag  på mitt KF men tanken är att jag successivt kommer omvandla de svenska bolagen till utländska bolag så jag kommer inte göra fler insättningar på mitt KF konto. I takt med att månadssparandet  ackumuleras på mitt nyöppnade ISK kommer mitt ISK bestå endast av svenska bolag och återspegla hur min portfölj ser ut idag med viss reservation för små ändringar.  
Kanske den bästa fördelen med båda sparformerna är att man slipper deklarera sina köp och sälj orderar ;) 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar