söndag 31 maj 2015

Månadsspara Analys Investor (Del 1 av 6 bolag)


Med snart hundra år på finansmarknaden och utdelningar minst sen 1984 känner jag mig trygg med Investor i min portfölj. Om vi tar en närmare titt på Investors hemsida går det att hitta massa intressant information. Tyvärr är det svårt att jämföra olika investmentbolag pga. olikheterna i bolagens struktur samt värderingar av innehaven, i Investors fall är ca 23 procent onoterade innehav i portföljen. Investors Strategi är att ha vad de kallar kärninnehav elva stycket där Atlas Copco 18%, ABB 12%, AstraZeneca 9% och SEB 14% står för den största delen samt 
Ericsson 6%, Electrolux 4%, Saab 2%, Nasdaq 3%, Husqvarna 2%, Sobi 3% och Wärtsilä 4% är av betydande karaktär. 
Totalt utgör ovan nämnda bolag ca 77 procent av den totala portföljen mätt i tillgångar. 2011 uppdaterade Investor sin strategi och presenterar en ny verksamhets struktur med tydligare fokus på Kärninvesteringarna. Investor Growth Capital blev en fristående enhet, helägd av Investor. En plattform för starka framtida kassaflöden etableras och betydande kostnadsbesparingar initieras. Investor stärker sina positioner ytterligare i ABB, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna och NASDAQ OMX. Om man läser mellan raderna är det kanske dessa innehav de tror mest på? Eller bara jämna ut riskspridningen. Samtliga företag har beprövade affärsmodeller och har starka marknadspositioner. Investor vill vara den största ägaren för att säkerställa ett strategiskt inflytande över företagen. Avkastningen genereras huvudsakligen genom värdeutveckling, utdelningar och kassaflöden. Där det långsiktiga målet är 8-9 procent.Investor vill vara en betydande och långsiktig ägare som inte har någon exitstrategi. Investeringsmetoden pågår på samma aktiva sätt med samtliga innehav, med business teams som utvecklar värdeskapandeplaner, benchmarkar Investor innehav och stödjer dem i deras ansträngningar att uppnå och bibehålla status som best-in-class inom respektive bransch. Investors mål är en skuldsättning motsvarande 5-10 procent av tillgångarna över en konjunkturcykel, men de har möjlighet att öka sin skuldsättningsgrad till 25 procent under en begränsad period.

Överlag känns det som Investor inte har bråttom med sina investeringar utan läser av marknaden mycket väl och timear ofta sina investeringar och avyttringar. När Marcus Wallenberg Sr och Ivar Kreuger på 1920-talet diskuterar en situation uttryckte MW Sr. sin relation till sina investeringar så här: "Jag ser dem som mina barn och är inte benägen att vilja se dem i andras händer." Det är möjligt att tänket finns kvar även nästan 100 år senare då man bara för några år sen valde att stärka befintliga innehav istället för att investera i nya ”obeprövade” företag.

Vad är eran syn på Investor?

4 kommentarer:

 1. Jag hade under några år en rätt negativ syn på Investor och hade långtgående planer på att avyttra mitt innehav. Jag och många andra (Ivestor brottades i många år med en ruskig substansrabatt) ansåg då att Wallanbergarna utnyttjade bolaget för att sko sig själva med en massa påhitt och ersättningar till "hedersordföranden" och liknande.

  Idag är jag rätt glad över att jag hängt kvar. Innehavet känns stabilt och de har faktiskt varit rätt duktiga inom riskkapitalverksamheten...

  Mvh//Cm

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tobii som Investor äger 19 % av blir intressant att följa hur de utvecklas. Det har ju pratats en del om Tobii i samband med börsintroduktionen. Kanske inte direkt ett kärninnehav men roligt med lite kryddor i Investors portfölj. Jag har träffat några inom Investors styrelse och de har gett mig ett bra intryck. Överlag väldigt trevliga och jordnära människor i de sambanden som jag har träffat dem i.

   Radera
 2. Är mest irriterad för att jag sålde Investor 2013 och inte lyckats köpa tillbaka aktien sedan dess. Den är definitivt på bevakningslistan.

  Mvh DF

  SvaraRadera
 3. Ja det är surt ibland. Vad köpte du istället? Har du någon bevakningskurs på Investor?

  SvaraRadera