tisdag 28 juli 2015

Portföljteori och rebalansering

Aktiespararna har på sin hemsida en mycket läsvärd investeringsskola gå gärna in här
Det jag tar upp här är en blandning av Aktiespararna och Bomans hörna från Avanza, se hela inlägget här. Eftersom jag inte är någon expert på att tima marknaden eller vill förlita mig på diverse "råd" från finansmarknaden i stort känns det ändå bra att hitta vissa ledtrådar som får mig att känna att jag är på god väg till en framtida bra investeringsstrategi. Vart tycker du att vi är i investeringsklockan?

Investeringsklockan

Enligt Bomans hörna är den riskjusterade avkastningen 38% högre om man månadssparar än om man skulle göra insättningar endast 1-6 gånger per år. Jag sammanfattar det som lägre risk och högre genomsnittlig avkastning. Vidare exemplifierar han med det magiska U:et där han med ett räkneexempel understryker fördelen med regelbundet sparande. Utöver vikten att ha en diversifierad aktieportfölj som påvisades av professor Harry Markowitz, den moderna portföljteorins fader redan 1952 i Journal of Finance. Har andra personer fortsatt att forska i den ”effektiva portföljen”. Det finns en rad frågor att ta ställning till avseende tillgångsallokeringen, men de två viktigaste är ”vilka tillgångsklasser vill jag investera i” och ”hur stor procentuell andel vill jag investera i respektive tillgångsklass”. Här föreslår Aktiespararna att man ska ha en andelen aktier, obligationer och pengar och mindre andel aktier ju äldre man blir. Det låter helt ointressant för mig att äga obligationer, att ha en liten pengabuffet är bra för att kunna köpa på sig när marknaden dippar. Det som fångar min uppmärksamhet mest är rebalansering. Det innebär i teorin att man har förutbestämda värden för ens investeringar och så snart de ändras så ombalanserar man sin portfölj så det jämnar ut sig. Det innebär att man säljer dyra aktier och "tvingas" köpa billiga aktier. Min egen tvist på det hela är att jag kommer att se över min portfölj noggrannare hur fördelningen ser ut samt att jag ger mig själv lite mer flexibilitet  när det gäller inköps fördelningen i de aktier jag månads sparar i. Jag kommer sälja av aktier väldigt sparsamt och endast om det inträffar något som får mig att ändra min inställning till företagen jag investerar i. Fördelningen kommer förmodligen vara minst 60% svenska aktier och resterande 40% går till aktier i övriga länder med betoning på Usa. Rebalanseringe kommer jag övervaka kontinuerligt men endast göra aktiva ingrepp en till två gånger per år. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar