måndag 1 juni 2015

Månadsspara Analys Kinnevik (Del 2 av 6 bolag)

Kinnevik är ett investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentvarumärken inom fyra sektorer: Kommunikation, E-handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster. De senaste 30 åren har bolaget haft en årlig genomsnittsavkastning på imponerande 16 %.  Kinnevik samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik investerade under 2011 tre miljarder i nya bolag. Här kan man dra en parallell till Investor som även dem investerade tungt under 2011. Även om deras investeringar skiljer sig åt markant bedömde de nog båda att marknaden hade stabiliserat sig efter finanskrisen några år innan.
Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av substansvärdet. Som ett led i att tydliggöra Kinneviks strategi har styrelsen beslutat att kommunicera bolagets finansiella mål. Dessa avspeglar hur Kinnevik utvärderar sin balansräkning, vilka kriterier som läggs till grund för beslut om utdelning till aktieägarna samt de avkastningskrav som ställs på portföljbolagen. Kinneviks hemsida känns mer användarvänlig och just transparants är något som jag som investerare uppskattar. Kinneviks strävar efter en kontinuerligt ökande årlig utdelning. Dessutom kommer mandat att återköpa Kinneviks egna aktier av båda aktieslagen att nyttjas om den förväntade totala avkastningen till aktieägarna av ett sådant program bedöms vara attraktivare än andra potentiella investeringar. Styrelsen kommer beakta Kinneviks balansräkning och skuldsättning vid ett sådant beslut.
För att ha finansiell flexibilitet i moderbolaget är målet att ha ingen eller låg belåning. Även här ser man likheter med Investor som jobbar med en belåning på 5-10 % där Investor som mest kan sträcka sig till en belåning på 25 %. Målet är att den genomsnittliga årliga avkastningen (IRR, internal rate of return) på alla investeringar skall vara minst 15% givet nuvarande struktur på portföljen. Här sticker Kinnevik ut med nästan dubbelt så höga mål mot Investor. Tyvärr är det förenat med en risk då många av Kinneviks bolag står för en väldigt liten del av den totala portföljen se tabell  och fördelning nedan.Komminikation: 41,5 % (min beräkning)

                                     
                                               Millicom 26,2 %, Tele 2 15,3 %

E-handel och Marknadsplatser: 49,3 % (min beräkning)


                                                 Zolando, 22,6 %, Qliro Group 0,9 % (tidigare Cdon Group) Avito 2,7 %, Rocket Internet 12,6 %, Global Fashion Group 7,2 %, Lazada och Linio 0,9 %, Konga 0,3 %, Home24 1 %, Westwing 0,4 % Quikr 0,5 % Saltside 0,2 %. 
                   
                Avito som idag utgör 2,7 % av det totala innerhavet och planeras att börsnoteras nästa år är en rysk blocket kopia. Det ska bli intressant att följa de innehavet framöver. På E-handelssidan tycker jag att Zolando väger lite väl tungt med hela 22,6 % av Kinneviks totala portfölj. Bolaget har gått plus sen 2014 och växte med 26 % under samma år. Här är lite siffror från Zolandos hemsida:

   

Underhållning: 7,8% (min beräkning)


                                               Mtg 4%, Metro ?% Iroko?%

Finansiella tjänster och övrigt: 1,4% (min beräkning)


Bayport 1,2%, Bima 0,2%

Tror ni att Kinnevik lyckas hålla en genomsnittlig avkastning på 16 % eller till och med högre i framtiden? För mig känns många av innehaven väldigt avlägsna och det är många bitar som ska falla på plats. Med det sagt är Kinnevik ett bolag som ligger med varmt om hjärtat just för att de vågar att satsa. Friskt vågat hälften vunnet! 


  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar