tisdag 2 juni 2015

Månadsspara Analys Industrivärden (Del 3 av 6 bolag)

Industrivärdens mål och affärsidé är att genom aktivt ägande generera hög tillväxt av substansvärdet och därigenom möjliggöra en totalavkastning till aktieägarna som över längre tidsperioder är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Industrivärdens strategi är att skapar värde genom långsiktigt aktivt ägande och en professionell investeringsverksamhet. Det aktiva ägandet utövas främst genom styrelserepresentation och baseras på Industrivärdens modell för värdeskapande i innehavsbolagen. Investeringsverksamheten bygger på en strukturerad process för kontinuerlig analys av existerande och nya potentiella innehav. Investeringar sker i ett begränsat urval av medelstora och stora nordiska börsbolag med en långsiktigt god värdepotential genom aktivt ägande där starkt ledarskap och stark företagskultur är ledord.

 Investeringskriterier för Industrivärden:

    Bevisad förmåga: Beprövade affärsmodeller med starka varumärken.
    Strategiskt fokus: Ledande positioner inom valda marknadssegment.
    Skalbarhet: Affärsmodeller som kan tillämpas på flera marknader.
    Finansiell tillväxt: God förmåga att generera tillväxt i kassaflödet.
Du kan läsa en lite utförligare analys av Industrivärden från Lundaluppen eller Spartacus Invest om du klickar på respektive namn. Jag tycke om att Industrivärden har lite högre direktavkastning en snittet av investmentbolag. Att aktien över presterar index är gott nog för mig då jag inte är intresserad av några förhoppningsbolag i min långsiktiga portfölj strategi. Jag tror att Industrivärden väldigt framgångsrikt jobbar med belåning av sina innehav vilket kan vara en anledning till att portföljen ser ut som den gör. Det skulle kännas lite mer sexigt att investera i Industrivärden om de hade lite roliga kryddor men det skulle naturligtvis bryta mot deras investeringskriterier samt bli mer riskabelt när man jobbar med belåning av portföljen. Hur ser ni på Industrivärdens framtid?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar