tisdag 9 juni 2015

Månadsspara Analys Latour (Del 4 av 6 bolag)

Latour startade 1985 och har sedan dess gjort mycket rätt. För att jämföra dem med Investor (1422 %) och Kinnevik (1946 %) så hamnar totalavkastningen på 20 år på otroliga 5 081,6 %. Tyvärr garanterar inte historisk avkastning för framtida vinster. Latour beskriver sig själv på hemsidan som ett blandat investmentbolag vars övergripande verksamhetsidé är att utifrån ett långsiktigt perspektiv investera i sunda företag med egna produkter och som bedöms ha en stor internationaliseringspotential. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i två grenar. Den ena utgörs av den helägda industrirörelsen. Den andra av en portfölj med börsnoterade innehav. Latours helägda industrirörelse består av ett 70-tal bolag organiserade i fem affärsområden: Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock, Specma Group och Swegon. Börsportföljen består av nio börsföretag där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Assa Abloy, Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Nobia, Securitas, Sweco och Tomra. Tack vare Latours intressen i globala börsnoterade företag kan företaget överföra kunskap och därmed medverka till att utveckla flera av de helägda företagen i enlighet med den internationella expansionsstrategin. Vilket i mina öron låter som att de sitter med i styrelsen på många globala företag (se ovan) och kan rekommendera produkter ur sin egen portfölj ca 70 bolag.

Latours finansiella mål är att industrirörelsen ska över tiden ha en genomsnittlig årlig tillväxt med minst 10 procent, ha en rörelsemarginal som överstiger 10 procent av omsättningen samt nå en avkastning på det operativa kapitalet som överstiger 20 procent. De senaste 5 åren har den totala avkastningen i snitt legat på 12,2 %.Vad tror ni om Latours framtida potential? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar