lördag 3 juni 2017

The Strategic Dividend Investor


The Strategic Dividend Investor av Daniel Peris

Daniel är en fondförvaltare som har en investerings strategi som fokuserar på utdelning. Han citerar ofta Graham och även om Buffett inte pratar så mycket om utdelning så har han investerat väldigt mycket i bolag som delar ut mycket av sin vinst. Författaren nämner hur de senaste 25 åren har marknaden blivit mer och mer tillväxt orienterad främst i USA. Om stora företag inte delar ut en stor andel av sin vinst går det lätt att börja snegla på stora förvärv som historiskt sett inte har varit till aktieägarnas bästa. Självkart finns det undantag läs gärna The Outsiders som tar upp detta ämne men genrelt sett är det inte aktieägarna som är vinnarna vid stora förvärv. Istället är det banker, jurister och revisorer som är de stora vinnarna vid stora transaktioner. Om en rådgivare skulle föreslå en högre utdelning finns det inte många utom aktieägarna som tjänar på det. Därför kommer det istället förslag på aktieåterköps program om ledningen har en bonus kopplad till vinst per aktie, förvärv om rådgivare vill tjäna pengar eller köpa eller sälja aktier för kortsiktiga vinster där den enda med garanterad vinst är de som får transaktionsavgifterna. I Boken rekommenderas en linje med 5% direktavkastning kopplad till en 5% tillväxt i bolaget du investerar i i den bästa av världar. På så sett har man investerat i ett stabilet företag med långsam tillväxt samtidigt som den höga utdelnngen teoretiskt sett borde motverka fallhöjden för aktien. 

Betyg 4 av 5