söndag 31 december 2017

Mycronic Analys


Bakgrund:
Mycronic bildades utifrån forskning inom mikrolitografi på KTH vilket idag är segmentet Pattern Generators (PG). Mycronic har genom PG en unik ställning som enda leverantör av maskritare för tillverkning av avancerade fotomasker för bildskärmsindustrin. Mycronic har sedan år 2000 levererat cirka 130 system, varav 75 för bildskärmstillämpningar av dessa är cirka 35 avancerade system. 2009 förvärvades Mydata Automation AB som idag utgör segmentet Assembly Solutions (AS) som till största del hjälper till med ytmonteringsutrustning, som för den insatta omfattar produktionssystem för komponentmontering, beröringsfri applicering av lodpasta, automatiserade lagringslösningar, utrustning för dispensering och lackning av kretskort samt höghastighetsdispensering av lodpasta. Ett annat snabbt växande område inom AS är automatiserade produktionslösningar för montering och testning av kameramoduler. 

Under årens lopp har nya innovationer resulterat i 470 patent (exklusive förvärv), under 2016 tillkom 26 patent. Företaget själva beskriver sig som: I en värld med snabba tekniska förändringar skapar Mycronic innovativa produktionslösningar för elektronikproduktion med höga krav på precision och flexibilitet. Mycronics investeringar i forskning och utveckling skapar produkter som möter marknadens behov av effektiva produktionslösningar. Dessa möjliggör slutprodukter som till exempel avancerade bildskärmar inom AMOLED tänk bl.a. mobiler, tv och surfplattor utöver de appliceras tekniken även på medicinska hjälpmedel och nästa generations satelliterMycronics produktionssystem används av 2 500 tillverkare runtom i världen. Med en global organisation med dotterbolag i tio länder samt genom distributörer och agenter, ­levereras utrustning och tjänster till elektronikindustrin i mer än 50 länder. Den lokala närvaron säkerställer en djup förståelse för marknaden samt en snabb service till företagets kunder som är beroende av dygnet runt-produktion. 

Ledning storägare:
Både ledning och styrelse äger betydande innehav i Mycronics.

Lena Olving är VD och koncernchef sedan 2013 med tidigare befattningar som Vice VD och operativ chef för Saab AB (publ) och ledande befattningar i koncernledningen inom Volvo Personvagnar ABFödd 1956. Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Investment AB Latour, Teknikföretagen samt Kollegiet för svensk bolagsstyrning. En av de största förändringarna som gjordes när hon tillträde som VD var att komma närmre kunderna för att bättre förstå vilka produkter som efterfrågas på marknaden. Aktieinnehav i Mycronic: 112 500. Sedan Lena tillträde har bolaget utvecklats över bolagets egna uppsatta mål vilket bådar gott för framtiden. De största ägarna i bolaget är Bure Equity och Fjärde AP - fonden med 29,9% respektive 8,7%. Tittar vi lite närmre på insiderhandel så är det endast förvärv från flera olika personer under 2017. Få en mer detaljerad bild här.

Finansiel info:
Tittar vi nedan på rullande 12 månader så tyngs vinsten av förvärv under Q3 samt att maskritare ibland inte hamnar jämnt utspritt över året utan kan avvika från kvartal till kvartal. Det ser väldigt positivt ut på orderingången för 2018 och det mest lönsamma segmentet inom PG börjar redan fylla orderböckerna för 2019 (se sammanställning nedan i tabellen). Vd kommenterar i Q3 att 2269 Msek av orderingången för 2018 består av maskritare som har bäst marginal. Tittar vi nedanför så brukar Q4 vara väldigt stark historiskt sett. Mycronic har under 2016 investerat 342 MSEK i utveckling, vilket motsvarar 15 procent av nettoomsättningen. Att leverera rätt produkt vid rätt tidpunkt, identifiera möjligheter för att utöka eller bredda produkterbjudandet och skapa förutsättningar för utveckling av idéer för långsiktig konkurrenskraft är målbilden. Marknaden och konkurrenter:
Assembly Solution
AS erbjuder utrustning för modern elektroniktillverkning. Erbjudandet omfattar utrustning för applicering av lodpasta (se bild ovan) och andra monteringsvätskor på kretskort, utrustning för att placera komponenter på kretskort samt utrustning för montering och testning av kameramoduler. Världsmarknaden för ytmonteringsutrustning omsätter årligen ungefär 4 000 miljoner USD. Segmentet Ytmonteringsrobotar för komponentmontering omsatte 1 980 miljoner USD 2016, en tillväxt om 5 procent. Under första halvåret 2017 växte marknaden med 21 procent jämfört med samma period föregående år, där marknaderna i Kina, Japan och Nordamerika uppvisade den starkaste utvecklingen. 

AS växer med ca 5% årligen enligt bolaget själva. Tittar man tillbaka några år så är affärsområdet i en fallande trend sett till bruttomarginalen även om omsättningen ökar svagt pågrund av förvärv. Här säger bolaget själva att de kontinuerligt tittar på strategiska förvärv samt att man lever med att tidigare försakat utvecklingskostnader men har nu tagit tag i den biten och ser ljusare på framtiden. Under 2016 gjordes det tre förvärv se nedan:
  • Strategiskt förvärv av RoyoTech - leverantör av intelligenta lagringslösningar till elektronikindustrin.
  • Förvärv av Axxon – med en bred kompletterande produkt- portfölj inom dispensering.
  • Förvärv av AEi – leverantör av utrustning för montering av kameramoduler inom snabbväxande marknadssegment.
Pattern Generators 
PG är bolagets starkaste affärsområde med imponerande 48% tillväxt! Mycronic lanserade maskritaren P-800 för framtidens produktion av de allra mest högupplösta bildskärmarna där de första beställningarna har kommit in under Q3 2017. Se bilder nedan där intäkterna är uppdelade i segmenten AS och PG från 2015 fram tills Q3 2017. Bildskärmsmarknaden i världen trendar upp under andra halvåret 2016 och 2017 förväntas en tillväxt om 18 procent till 124 miljarder USD. Tillväxten drivs framför allt av förflyttningen mot mer avancerade AMOLED- och högupplösta bildskärmar som både blir större och fler till antalet.
Marknadsposition 
Inom kategorin AS och underkategorin "Dispenseringsutrustning" är Mycronic fjärde största leverantören och adresserar större delen av marknaden enligt bolaget. Som tidigare nämnt är världsmarknaden för ytmonteringsutrustning omsätter årligen ungefär 4 000 miljoner USD. Men är betydligt mindre lönsamt på grund av högre konkurrens än PG. Mycronic har en unik ställning som enda leverantör av maskritare för tillverkning av avancerade fotomasker för bildskärmsindustrin. Kraven på maskritare för dessa tillämpningar är exceptionella med avseende på prestanda, tillförlitlighet samt skräddarsydda funktioner. Mycronic har en teknisk plattform som möter kundernas krav. Samtliga bildskärmstillverkare använder idag fotomasker som producerats av Mycronics maskritare. Med andra ord har de en monopolliknade position på de mest avancerade skärmarna. Marknaden för maskritare inom segmentet multipurpose kännetecknas av hård konkurrens och domineras av Mycronic och Heidelberg Instruments. HI ägs av en stiftelse i Tyskland som hel- eller deläger 325 olika företag därav är det tyvärr dålig insyn i Mycronics största konkurrent. 


Framtiden:
Mycronic tillgodoser behovet av nya fotomasker genom att, som enda leverantör i världen, erbjuda sina kunder de allt mer avancerade maskritare som behövs för att möta industrins tekniska utmaningar. En annan faktor bakom behovet av nya fotomasker är ökande produktutbud och allt kortare produktlivscykler. China är den första beställaren av fler maskritare av den nya modellen P-800. En förhoppning från bolaget är att flera befintliga kunder ska uppgradera till den nya maskritaren där bolaget har ett inbytes program av föråldrade modeller. Ett annat nytt segment är bilindustrin där man förutspår flera och större skärmar i bilar. 


Risker:
Den största risken jag ser är att hologram eller annan projekterings teknik blir så pass bra att det inte finns utrymme för bildskärmar i framtiden. Andra risker kan vara att man får problem med utvecklingen av nya inovationer eller satsar på fel teknik som kunderna inte är intresserad av. När man nu under 2018 tittar på fler strategiska förvärv är risken att det är svårt att genomföra det framgångsrikt då olika företag har olika kulturer samt att önskade synergier uteblir. 

Blankare:
Enligt Fi är endast en blankare inne i Mycronics se här, enligt senaste uppdateringen är Cpmg inc position 3,76% senast uppdterat den 27/12 2017. En annan siffra går att se på Inside Voice där det är fyra olika bolag och totalt 9,91% se här. Jag har tyvärr inte hittat någon djupare analys på hur de ser på caset.


Utdelningspolicy: 
Bolagets målsättning är att ge såväl en god avkastning som värdetillväxt. Under förut­sättning att bolagets nettoskuld är lägre än 3 gånger EBITDA skall 30 till 50 procent av bolagets vinst efter skatt delas ut till aktieägarna. Tidigare har bolaget haft extrautdelningar vissa år men det finns ingen plan att ha det framöver utan snarare lägga vinsten på fler förvärv. 

Slutsats:
En nyckel till framgång är att fortsätta utveckla tekniken och förbättra befintliga produkter. Det är väl förankrat hos Mycronic som lägger ca 15% av omsättningen på utveckling varje år. För att kunna förutspå vad som efterfrågas av marknaden har Lena Olving implementerat en närmre relation till kunderna. Detta har bl.a. resulterat i den senaste maskritaren P-800 som bolaget tror väldigt starkt på och är den produkt som kan tillgodose de mest högupplösta skärmarna som efterfrågas i alla premium produkter. Även inom de mindre lönsamma AS så har nya produkter mottagits positivt. Trender som fler och större skärmar i alla tänkbara apparater talar för att Mycronic kommer fortsätta att utvecklas över förväntan de närmaste 2-3 åren. Sedan 2014 då det lossnade ordentligt för företaget har omsättningen och vinsten utvecklats väldigt starkt men aktiekursen har inte riktigt hängt med enligt min bedömning. Jag bedömer att aktien är köpvärd kring 85 sek och tror på en vinst per aktie på minst 8,58 sek vilket är 20% över dagens vinst inom ett år och skulle vara ett pris på 128 sek per aktie om marknaden värderar aktien till PE 15 under slutet av 2018. Kortsiktigt så var Q4 förra året väldigt stark så det är svårt att säga hur utfallet blir även om ledningen har guidat 2800 Msek i omsättning vilket är 280 Msek mindre än rullande 12månaders. 

Analyser/Presentationer:
Presentation på ett tech seminarium från november 2017 se här.
Om du är nyfiken på de olika affärsområdena AS och PG så förklaras de bra här på sida 11 och 17.

torsdag 21 december 2017

Triggers under 2018 i mina fyra största innehav

Tänkte i detta inlägg gå igenom mina fyra största positioner i min aktieportfölj och hur jag tänker med dem under nästa år samt vilka triggers som finns. Jag går igenom de fyra bolagen i bokstavsordning.


Amhult 2 gick jag in i när den började handlas under bolagets substansvärde på 74 sek. Jag har kontinuerligt fortsatt att köpa på mig fler aktier eftersom jag är övertygad om att de kommer kunna bygga klart sitt fastighetsbestond. I bästa fall blir det klara tills 2021 och i och med det ha kassaflöden på över 100 Msek per år. Under 2018 i Q4 kommer ännu en byggnad bli klar enligt prognoser och strax därefter i Q1 2019 en andra som byggs just nu. Det innebär att det kommer vara ganska torftigt med nyheter förutom nyhetsbrev varje månad och årsstämma under kommande år. Triggers under 2018 kan vara en uppvärdering av fastighetsbeståndet i början av året samt om det skulle hända någonting med styrelsen. På den negativa sidan ser jag om det blir förseningar med ett bygge eller om man får avslag av detaljplanen av Skogens gård även om den inte är inprisad i dagens kurs. 

Bahnhof är ett fint bolag som jag ägt i flera omgångar men alltid sålt för tidigt tyvärr. På senaste årets graf synas inte inköp på grund av split 1:10 men köpte in mig på 17.50 sek och sålde av vid 22 och 24 sek. Äger fortfarande ca 1/3 del av aktierna och kommer köpa in mig igen vid rimligare värdering.
Triggers under 2018 kan vara strategiska förvärv internationellt och ökad vinst då stora utvecklingskostnader är tagna under 2016 och början av 2017 i och med utbyggnaden av fiber i Sverige. Skulle inte dessa förväntningar infrias tror jag att marknaden kan värdera ner Bahnhof till en mer rimlig nivå P/E 20-25. detta skulle innebära en kurs på mellan 15-18,75 sek om allt annat är samma, lika. Elementica kan också väga in positivt.


Catena Media har gått från att vara en favorit bland många privatpersoner till en väldigt ifrågasatt aktie/bolag i media. Det är många som inte förstår affärsmodellens hållbarhet och det är den tekniska aspekten som är så komplicerad som har gjort investerare osäkra om jag ska ge mig på en gissning. Jag själv har ökat och minskat mitt innehav vid flera olika tillfällen. Men genom att analysera nät casinonas ökande utgifter mot affiliates samt den bevisligen ökande kundantalet, över 100 000 senaste kvartalet känner jag att det är en bra risk/reward i Catena Media aktien. Följer med spänning vad 2018 har att ge! Triggers kommer vara förvärv, minst i samma utsträckning som tidigare år, så säg tio stycken. Vill här även se den organiska tillväxten fortsätta i stark takt vilket kan följas i kvartalsrapporterna. Om fler delstater i Usa legaliserar spel kommer även de påverka kursen positivt. Den nyligen förvärvade vertikalen inom finanssektorn skulle jag gärna se mer av under 2018.

Provide It har varit mitt sorgebarn i portföljen efter vinstvarningen i februari. Jag har trots detta köpt på mig mer aktier och hade de ett tag som mitt största innehav då jag litade på grundarna att problemen var av engångskaraktär. Aktiekursen har ryckt upp sig lite till efter två bra kvartal i det brutna räkenskapsåret och jag hoppas att Provide it kan avsluta starkt. Triggers under 2018 kommer vara om de gör ett strategiskt förvärv samt om de gör bra kvartal i likhet med de senaste två. Dyker det upp nya problem kommer jag minska mitt innehav ytterligare.

lördag 16 december 2017

The Black Swan

The Black Swan är en väldigt bra bok av Nassim Taleb. Jag har försökt sammanföra några av de tankegångar som han tar upp i boken. Hur kan vi veta om framtiden genom att bara kolla på historien? Ett djur som får mat varje dag känner sig lojal till bonden och sen plötsligt slaktas den. Den kan veta lite mindre än vad den själv tror!

Bra nyheter är bättre utsprida och mindre än en stor nyhet. Du blir gladare av en bonus varje månad än en stor i slutet av året. Moder natur har skapat människan så. Om du vinner 10 mkr men förlorar 9 av dem eller om du vinner 500tkr vilket är roligast? Värdighet och respekt från personer i ens omgivning är betydelsefullt och viktigt. Du har kraften/valfriheten själv att välja vilka du umgås med. Mikrokosmos bättre i grupp än själva, även om man inte når framgång. 

Är man långsikte som investerare så skulle man kunna säga att man bara behöver ett bra år var tionde år för att få en fantastisk avkastning. Människor vill tro på vad som helst som du säger. Visa självsäkerhet och var vänlig. Många jobbar kvartal för kvartal för att få sina bonusar men om man tänker långsiktigt kan det vara mer framgångsrikt även om det kortsiktigt inte är lika belönande. Han rev pappret långsamt och behärskat framför sin chef om evalueringen. Han visste att han antingen skulle få sparken eller bli lämnad ifred. Han blev lämnad ifred. Om man däremot beter sig som en förlorare så blir man behandlad som en förlorare. 

Problemet med tysta bevis är om det inte nämns jätte många gånger går kunskapen förlorad. Skillnaden mellan vad du ser och vad som finns där. (Baias) Det kända författarna har ingen unik talang. De har bara fler följare och blivit publicerade. Många genier blir aldrig upptäckta. 99% av alla arter är utrotade de flesta har inte lämnat några spår efter sig. Kriminellas statistik kanske bara är från de som är idioter och åkt fast. Nybörjare tur!? De som har tur i början med spel är de som ofta fortsätter med, de som inte fortsätter är inte med i statistiken. Undersökningar har visat att de som spelar ofta har nybörjartur. Samma med simmarkroppar de som är välbyggda kommer ha det lättare i början med simning och tycker det är roligt att fortsätta simma. 

Vid uppmärksammade katastrofer lovar politiker pengar till katastrofen i tv. Men tas pengarna från cancer forskning istället som inte får lika mycket uppmärksamhet i media just då? Det är många fler som dör av en sån sjukdom och behöver det mest egentligen? Ett tyst brott som inte begås med flit och inte syns i statistik. Osynliga konsekvenser. Vi ser inte alternativet. Politiker/ regeringen är duktiga på att säga vad det gjorde men inte vad det inte gjorde/valde bort.
De första tre månaderna efter 9/11 attacken dog det ca 1000 personer i bilolycka som egentligen skulle ha flugit men vågade inte. De fick ingen ersättning för attacken. Risktagande är de som vinner kortsiktigt men långsiktigt är det svårare. Vinnaren tar inte med förlorarna i ekvationen.
Om ett mynt har hamnat 99 gånger på krona i rad hur stor är sannolikheten att det blir krona igen? Svar 1: 50%, svar 2: max 1% myntet är riggat.

Visa en oigenkännlig bild och gör bilden bättre i 5 eller 10 steg. Vem löser först? Den med tio som har mycket information drar ofta fel slutsatser. Att kolla på nyheter sällan får en att filtrera det på ett bättre sett. Utan att dra några slutsatser. Ifrågasatt varför experter är så säkra, inte deras tillvägagångssätt utan deras fel procent. Saker som rör sig är svåra att förutspå. Saker som är stilla är det lättare att vara expert på. När experter har rätt säger de att det är på grund av deras expertis. När de har fel skyller de på någonting oförutsett eller någonting utanför deras kompetensområde. Tittar ofta på de få gångerna det har fungerat med en komplicerade metod och inte på de 100 tals gånger den inte har fungerat.

Får betalt istället för framgång, med hopp.
Serendipity = när man upptäcker något som inte var planerat.
Sist men inte minst, människor oroar sig för de svarta svanar som redan har hänt istället för de som skulle kunna inträffa.

Vad tycker du om boken?

torsdag 14 december 2017

18 förvärv på två år!

Catena Media gjorde ännu ett förvärv idag. Det är det 28de i raden där det första förvärvet skedde 2014 och sen har det rullat på med totalt tio stycken under 2014-2015. En tydlig trend är att det blir fler förvärv per år samt större tillgångar som köps upp för varje år som går. Det går att summera under 2017 till det tionde förvärvet i år med två veckor kvar på året. Det är två mer än 2016 då man gjorde åtta förvärv. VD har tidigare uttalat sig att man kommer fortsätta hålla den här takten på förvärv så jag räknar med ett händelserikt 2018 för Catena Media.

Nedanför har jag gjort en kort sammanställning om vilka förvärv man har gjort samt hur intäktsfördelningen ser ut i de olika branscherna. Jag har valt att dela in dem i sportsbetting, casino och finans. Till vänster utgår jag från hur mycket Catena Media hade i vinst innan börsintroduktionen 2015 samt hur mycket de 18 förvärven utgör i % av de totala intäkterna i de olika intäktskällorna. Till höger kan vi se de senaste två årens förvärv där man satsat mycket på sportsbetting som utgör 44% av intäkterna från förvärven. Det pratas om att 2018 ska bli ett bra sport år vilket borde ha en positiv inverkan på den organiska tillväxten. Casino är störst med 49% av intäkterna som har förvärvats de senaste två åren. Sist men inte minst har vi den nya vertikalen inom finans som utgör 7% av de förvärvade intäkterna. Under kapitalmarknadsdagen underströk man att det är en sektor som man tittar på fler strategiska förvärv.

Vill du veta mer om Catena Media har jag berättat om deras kapitalmarknadsdag här och en analys av bolaget här.
Vad skulle du vilja se för förvärv framöver?

torsdag 7 december 2017

Catena Media Kapital marknads dagHenrik Persson började med att presentera Catena Media och vad som har hänt historiskt samt en del om framtiden med fokus på målet att ha ett ebitda resultat på 100 Meur 2020.
Jag fick chansen att prata med flera personer i ledningen under pauserna och ställa frågor. Här nedan sammanfattar jag mina intryck kortfattat. Sedan 2012 då bolaget grundades har de gjort 27 förvärv främst inom affiliates för nät casinon men nyligen även inom finans sektorn. De senaste sex månaderna har Catena Media tittat på ca 30 nya vertikaler och gjort bedömningen att finans är mest lönsam där marknaden är stabil och har väldigt bra marginaler. Henrik förutspådde även fler förvärv inom finans, där hela sektorn växer 30% från år till år. Han förtydligade även att det kommer att finnas möjligheter att öka kapaciteten för lån med upp mot 150 meur framöver.

Nästa presentatör var Johannes Bergh COO som underströk hur viktigt det är att identifiera vad som krävs för att vinna. De jobbar dagligen med att utveckla och få sina medarbetare att växa. Dels så har de djupintervjuer med cheferna och analyserar vad de kan göra för att bli bättre samt ger dem stort eget ansvar. Alla förvärv mäts enskilt även om hela organisationen jobbar tillsammans på flera områden. Ett exempel på hur de uppmuntrar personer från alla avdelningarna att växa är att om man har en ide så kan man presentera den under "Dragons Den" liknande förhållanden där första pris är 10 000 euro. Detta kommer vara ett återkommande årligt event och tre av idéerna från finalisterna används idag inom företaget. En annan process som Catena Media jobbar med är att förbättra och förfina förvärven man gör samt processen hur man går tillvägar. Genom att alltid analyser vad man gjort bra samt vad som inte var så bra och hur man kan göra det bättre i tillvägagångssättet får mig att bli glad i min entreprenörs själ att se strävan efter perfektion.

Oscar Karlsten CPO a.k.a. produkt killen som tidigare bl.a jobbat för Bonnier och Google var en fröjd att lyssna på. Kortfattat på frågan som alla vill ha svar på. Hur rankas man högt på google? Genom hårt arbete! Det svaret är skönsång i mina öron. När han utvecklar att google gör miljontals förändringar i sina algoritmer varje år och att ca en halv miljon personer i världen jobbar på att förstå googles algoritm är jag övertygad att han har en långt djupare förståelse än jag iaf. Vidare så förenklar han för oss åhörare att det gäller att bygga en auktoritet läs Catena Medias mest kända sidor på internet som andra personer gärna länkar till, man har mycket trafik och de jobbar dagligen för att optimera sidorna. Andra saker som är självklara för många är att man mäter saker som hur länge användarna är på sidan, och många klick man gör samt hur många som konverteras till kunder. Utöver det så har man koll på konkurrenterna. Oscar var noga med att ha en bra balans på presentationen och inte bli för nördig även om jag blev övertygad om att han hade kunnat gå mycket djupare inom SEO.

Sist ut men inte minst var Klas Winberg företagets CCO. Han förtydligade hur Catena Media jobbar med sina samarbetspartners. Där en naturlig del av samarbetet består av att flera personer oftast fyra från varje företag har kontakt med varandra se bilden som förtydligar nedan.


Detta medför förutom att man bygger starka relationer med bolagen även att om en person slutar i företaget är det fortfarande tre andra som har kontakt, detta gäller naturligtvis åt båda hållen. Catena Media ger även feedback till sina samarbetspartners som exempel hur det kan göra för att maximera vinsten. Man använder sig att ett verktyg som heter Netrefer som kortfattat kan se hur mycket olika kunder spelar för per månad. Catena Media skriv naturligtvis kontrakt med alla sina samarbetspartners och betonar att det är Catena Media som väljer vilka de vill samarbeta med samt att det alltid står med att de har rätt att kolla bokföringen om det skulle finnas siffror som avviker stort från vad man räknar med.

Det går att säga mycket mer om den här dagen men jag försöker egentligen hitta svagheter i caset. Kan du komma på några får du gärna skriva en kommentar.

Här finns en länk till hela presentationen från kapital marknads dagen. Klicka här.

måndag 4 december 2017

Global Gaming 555 AnalysBakgrund:
Global Gamling är ett resultat av att ett Malmö baserat bolag som tillhandahåller tjänster för spel om pengar B2B som gick samman med ett nätcasino på Malta. Resultatet är ett företag som tillhandahåller alla stegen i värdekedjan. Det vill säga egna varumärken, plattformar samt en unika lösning ”PayNPlay” som även uppmärksammades vid EGR Nordics Awards i Januari 2017, som utsåg Ninja Casino till vinnare i kategorin ”Bästa casino innovation”. 

Styrelsen/storägare:
Fler i styrelsen och ledningen äger betydande andelar i Global Gaming. Stefan Olsson som är Vd och har varit med sen företaget grundades 2009 ger ett väldigt betryggande bild där han tonar ner bra kvartal samt har höga ambitioner som till merparten infriats än så länge. De två största ägarna äger ca 45% totalt enligt årsredovisningen 2016. Efter börsintroduktionen är de samma ägare som utmärker sig högst upp på listan men ägandet i bolaget har minskat till ca 35%. 

Intäkter:
95% av intäkterna kommer från nätcasinon idag varav 73% är via mobilen. Tanken är att Global Gaming ska öka sina marknadsförings kostnader framöver till ca 30% av intäkterna mot dagens ca 20%. Varumärken i dagsläget:
Marknader:
Ambitionen är att nå ut på en eller flera lokalt licensierade marknader under 2017. Här tittar bolaget främst på Europa som de ser som sin huvudmarknad. I dagsläget är Sverige och Finland de största marknadernaElektronisk id-handling är enligt min mening Global Gamings usp samtidigt som det kan vara en flaskhals under utlandsexpansionen. Just nu är det 29 länder i Europa som har motsvarande bank-id om man tittar på betalningsleverantören Trustly. Fram till 2021 ska halva jordens befolkning ha bank-id men det känns som man har tappat sitt "first mover advantage" när tiden är inne. Jag kan tyvärr inte bedöma hur stor genomslagskraft motsvarande bank-id har haft i andra länder. 

Framtiden:
Ett flertal länder har i dagsläget lokala licenser som Global Gaming utvärderar. Under 2018 planerar bolaget att föra över sin varumärken från Aspire Global till den egna plattformen där tanken är att kunna ge en bättre slutkunds upplevelse. Bolagets utdelningspolicy är att minst 50 procent förutsatt att bolaget kan behålla en tillräcklig reserv för att kunna agera snabbt vid etablering på nya marknader och/eller vid mindre förvärv. I en så här tidig fas anser jag inte att bolaget borde dela ut några pengar till aktieägarna då de gör sig bättre i ett kraftigt växande bolag. 

Risker:
Global Gaming är verksamma i en ständigt föränderligt legal och teknisk bransch vilket ställer krav på såväl den interna kompetensen samt de advokater och konsultföretag som gruppen anlitar i respektive land. Rekrytering av ny kompetent personal samt lyckas behålla nyckelpersoner är extra viktigt i mindre organisationer. ”PayNPlay” är beroende av betalningsleverantör Trustly. Även om denna betalningsleverantör står under Finansinspektionens kontroll, utgör detta en reell risk för intäktsbortfall. Global Gamings verksamheten är tillståndspliktig vilket innebär att politiska beslut, nya tolkningar av lagar och nya regleringar kan påverka företagets intjäning och finansiella ställning. 
Då bolaget är verksamma i flera länder finns en valuta risk. 

Slutsats: 
Kortsiktigt tror jag att Global Gaming kan växa som företag både omsättningsmässigt och på sista raden. Om de får bra respons från sin ökade exponering i olika marknadsföringskanaler borde det ge positiva utslag på Q4. Jag har räknad med en vinst per aktie på 1 sek för nästa kvartal vilket skulle innebära en värdering på P/e 12. Jag tycker det är svårt att bedöma hur mycket det kommer att kunna växa framöver eftersom det är så kort historik på bolaget samt hård konkurrens om nya kunder. Om en eller flera konkurrenter skulle kopiera "PayNPlay" konceptet skulle de helt försvinna i bruset enligt min bedömning. Frågan är hur länge de kommer kunna vara ensamma om sin i dagläget unika betalningslösning?  

Analyser och presentationer:
Sparo nämnder Global Gaming på sin blogg.
  Hur är din syn på Global Gamings framtid?