tisdag 26 september 2017

Checklista för analys av aktiebolag


Nyckeltal Hur har det sett ut de senaste 5 åren? Vad är industri snittet?

o P/e-tal = priset på aktien delat i vinsten per aktier 
o P/s = Priset per aktie delat i försäljning per aktie 
o P/b = pris per aktie/eget kapital per aktie
o Peg tal = pe talet/förväntat vinsttillväxt
o Roe = Vinst efter skatt/eget kapital
o Hur hög är vinstmarginalen?
o Direktavkastning = utdelning per aktie/aktie priset
o Hur ser bolagets soliditet ut? Eget kapital/summa tillgångar

Ledning/storägare

o Styrelse äger betydande andelar i bolaget. Vd äger minst två årslöner i bolaget. 
o Finns det något konkret att säga om bolagets ledning?
o Vilka tidigare meriter har Vd och styrelse?
o VD erfarenhet från flera branscher? = stort plus.
o Hur ser ledningen/storägares bakgrund ut? Googla namn i kombination med termer som bedrägeri, konkurs och konflikt för att skapa en bild.
o Drivs företaget av en ärlig och kompetent ledning/styrelse?
o Finns det några nämnvärda större investerare i bolaget? Vad ser de i företaget? 
o Har insiders främst köpt eller sålt aktier de senaste två åren?

Konkurrenter/Marknadsposition/Sociala medier

o Vilka är de tre största konkurrenterna?
o Varför ser värderingen ut som den gör mot konkurrenterna i dagsläget?
o Hur ser kostnaderna ut mot konkurrenterna?
o Finns det några yttre hot mot företaget?
o Hur starka är de i sin marknadsföring/sociala medier?
o Jobbar influensers med dem?
o Hur ser produktutbudet ut i jämförelse mot konkurrenterna?
o Är kunderna nöjda? Jämfört med konkurrenter.
o Ekosystem, patent, och unika positionsfördelar. Moat helt enkelt.
o Hur värderas företaget av dess anställda/jobbsökande/studenter ur ett employer perspektiv? 
o Syns och presenterar företagets anställda på relevanta events (keynotes, meetups etc)?

Intäkter

o På vilket sätt tjänar bolaget pengar? Vilka är de tre största kunderna? 
o Har bolaget gått med vinst de senaste fem åren?
o Bolaget har en stigande vinstmarginal. Om inte varför?

Framtiden

o Hur ser bolagets framtidsutsikter ut nästa kvartal och om 2-3år?
o Finns det möjligheter att slå sig in på nya marknader?
o Hur mycket lägger företaget på utveckling av nya produkter/tjänster?
o Har bolaget ett linjärt eller cirkulärt tänk inför framtiden? (Blir viktigare med hållbart företagande)
o Hur länge kommer dagens produkter/tjänster (dvs exklusive nyutveckling) vara relevanta? 
o Var i livscykeln befinner sig den underliggande tekniken som produkterna/tjänsterna bygger
på (early adopters/mainstream/legacy)?
o Hur kommer företagets affärsmodell gynnas av en bred ekonomisk ned/uppgång? 
o Vad är det mest osannolika som kan hända?
o Vad är det mest optimala som kan hända bolaget?
o Är bolaget känsligt för förändringar? På vilket sätt?
o Har bolaget haft någon tillfällig svacka, hur har det löst de?
o Delar bolaget ut pengar till aktieägarna idag/policy?

Kvartalsrapporter/Historik

o Har du läst de åtta senaste kvartalsrapporterna? Anteckna de tre viktigaste punkterna i varje kvartalsrapport.
o Hur har utfallet blivit mot prognoserna?
o Har du kollat alla fotnoter i dessa rapporter? 
o Ser du något mönster i kvartalsrapporterna?

Tekniskanalys

o Är pristrenden positiv eller negativ?
o Momentum, kursutveckling över 1,3, 6, 12 mån relativt börsen och relativt sektorn.
o Man kan använda MA200, trendkanaler, percentilkanaler för långa trenden och RSI och liknande för korta trenden.

Övrigt

o Är aktien likvid?
o Bolagets storlek?
o Följer några analytiker bolaget?
o Hur har utvecklingen av antal aktier varit? Split/återköp/emissioner?
o Hade företaget saknats om det försvann?
o Skulle jag köpa produkten?
o Hur ser skatteverket på bolaget/ rest skatt?
o Sjukskrivningar på arbetsplatsen? Mer mindre?
o Kvinnor vs män? Procent i bolaget och ledning?
o Skulle jag vara villig att investera en stor del att min totala förmögenhet i detta företag?


Checklistan är inspirerad av bland andra Peter Lynch, Philip A. Fisher, Mohnish Pabrai, Peter Thiel och bloggare så som Långsiktiginvestering, Lundaluppen och Aktieingenjören med flera samt alla som har medverkat i ”MASTERMIND GRUPP FÖR INVESTERINGAR” på Facebook. För att göra era egna analyser kan jag rekommendera: Börsdata, Morningstar och nyemmisson.se som verktyg utöver bolagens egna informationskanaler. Det finns även väldigt givande intervjuer av en mängd bolag från exempelvis efn, kapitalmarknadsdagar, aktiespararna och finwire som oftast bara är en googling bort. Jag hoppas att många kan dra nytta av ovanstående punkter när de gör sina analyser som vi tillsammans har arbetat fram de senaste två veckorna. Det är några som redan hört av sig vilket jag tycker är jätte roligt och nämnt att de vill vara med när vi träffas ca en gång varannan månad och diskuterar nya investeringar samt analyserar bolag tillsammans. Skulle du också vilja vara med i Mastermind gruppen för aktie investeringar? Kontakta mig gärna på Facebook, den första träffen kommer att vara i Stockholm under nästa månad och jag återkommer om tid och plats beroende på hur många vi blir. Mvh Erik Schenkel 

fredag 8 september 2017

The Dhandho InvestorDhandho betyder värdeskapande med låg risk ungefär eller bara affärer på slang, så man kan tolka det lite som man vill. Pabrai själv har startat en fond med samma namn som har ungefär 400 familjers rikedommar som när boken skrevs 2007 var värd ca 300 miljoner dollar i sin portfölj. Han har specialiserat sig på att hitta företag som är undervärderade och ratas av Wall street för att de är osäkra. Pabrais syn på det hela är att han tar låg risk med osäker utgång men att det inte spelar roll var det blir för utgång eftersom han köper tillgången så billigt med en minimal risk för konkurs. 

  • Hög risk och stor osäkerhet. Inget för Dhandho-investerare.
  • Hög risk och liten osäkerhet. Inget för Dhandho-investerare.
  • Låg risk och liten osäkerhet. Detta är börsens favorit aktier med höga värderingar.
  • Låg risk, men stor osäkerhet. Här är Dhandho-investerarens favoritaktier.
Om du undrar vem som betalar x antal hundra tusen dollar för en lunch med Warren Buffett så är han en av dem. Det finns en hel del Buffett fans där ute och Pabrai är definitivt top 10 av dessa. Han har analyserat och kopierat väldigt mycket bl.a. hur Buffett i sina tidigare dagar tog ingenting betalt för de första 6% i vinst per år men 25% av resterande vinst vilket är ett väldigt bra sett att ta betalt på för båda parter "win win". På de settet har både Buffett och Pabrai blivit väldigt förmögna. Som jag nämnt i ett tidigare inlägg när jag läste The checklist manifests blev jag nyfiken av The Dhandho Investor i hopp om att hitta den ultimata checklistan men det ända författaren bjuder på är dessa sju punkter. 

1. Förstår jag företaget mycket väl "cirkel of competence"
2. Förstår jag de inneboende värdena i företaget och hur de kommer utvecklas de närmaste åren?
3. Är de inneboende värdet rabatterat idag, minst 50%?
4. Skulle jag vara villig att investera en stor del att min totala förmögenhet i detta företag?
5. Är ner sidan minimal?
6. Har företaget en valgrav? 
7. Drivs företaget av en ärlig och kompetent ledning/styrelse?

Är svaret ja på alla ovanstående frågor så investerar han oftast ca 10% av totala portföljen med en horisont på 2-3 år. Han har sedan fonden startade snittat 25,8% trots att han efter finanskrisen hade några dåliga år. Se även en mycket grundlig sammanfattning av aktiefokus. Här är det även någon på twitter som har den bland sina top 10 böcker om investeringar se på bilden nedanför. 
Betyg 4.5 av 5