onsdag 23 augusti 2017

Checklista Provide It

Ledning/storägare

o  Styrelse äger betydande andelar i bolaget.
Två av fyra i styrelsen äger aktier och äger tillsammans ca 70%.

o  Vd äger minst två årslöner i bolaget.
Ja,

o  Finns det några nämnvärda större investerare i bolaget?
Nej.

Intäkter/skulder

o  På vilket sätt tjänar bolaget pengar?
Bolaget utför digitala produktioner på webben och i mobilen och har över 100 olika kunder främst reklambyråer. 

o  Bolaget har gått med vinst de senaste fem åren.
Ja.

o  Bolaget har en stigande vinstmarginal.
Nej. Bolaget har legat mellan 20% och 59% i vinst sedan 2012

o  Hur ser bolagets soliditet ut? Kassa/skuldsättning.
Mycket god, för närvarande 90%

Konkurrenter/Marknadsposition

o  Vilka är de tre största konkurrenterna?
Om man tittar på börsen så har vi Hiq, eWork och Knowit som hyr ut it-konsulter. Provide It utför projekten på sitt/sina kontor istället.

o  Hur ser värderingen ut mot konkurrenterna?
Om man tittar på Hiq och Knowit så har de en vinstmarginal på 10% respektive 6% sen finns det väldigt många onoterade bolag som antingen är en mans it-konsulter eller lite större bolag. Om Provide It har löst sina problem som var av engångs karaktär de senaste två kvartalen tror jag att uppsidan kan vara stor till dagens värdering.

Framtiden

o  Hur ser bolagets framtidsutsikter ut?
Mycket god, it sektorn är i ständig rörelse och växer. Bolaget har mycket återkommande kunder. Man planerar att öppna kontor i Oslo samt göra ett strategiskt förvärv innan nästa sommar. 

o  Delar bolaget ut pengar till aktieägarna idag/policy?
Ja, bolaget har föreslagit en utdelning på 0.60 sek.

Övrigt

o  Har du läst de åtta senaste kvartalsrapporterna?
De senaste tre sen de börsnoterades. 

o  Har du kollat alla fotnoter i dessa rapporter?
Ja.

o  Är aktien likvid?
Nej. Jag skulle gärna se att grundarna säljer av fler aktier för att få bättre likviditet i aktien.


Detta inlägg är ingen köprekommendation, jag äger själv aktier i bolaget. Gör din egen analys innan du investerar i olika bolag.