söndag 31 december 2017

Mycronic Analys


Bakgrund:
Mycronic bildades utifrån forskning inom mikrolitografi på KTH vilket idag är segmentet Pattern Generators (PG). Mycronic har genom PG en unik ställning som enda leverantör av maskritare för tillverkning av avancerade fotomasker för bildskärmsindustrin. Mycronic har sedan år 2000 levererat cirka 130 system, varav 75 för bildskärmstillämpningar av dessa är cirka 35 avancerade system. 2009 förvärvades Mydata Automation AB som idag utgör segmentet Assembly Solutions (AS) som till största del hjälper till med ytmonteringsutrustning, som för den insatta omfattar produktionssystem för komponentmontering, beröringsfri applicering av lodpasta, automatiserade lagringslösningar, utrustning för dispensering och lackning av kretskort samt höghastighetsdispensering av lodpasta. Ett annat snabbt växande område inom AS är automatiserade produktionslösningar för montering och testning av kameramoduler. 

Under årens lopp har nya innovationer resulterat i 470 patent (exklusive förvärv), under 2016 tillkom 26 patent. Företaget själva beskriver sig som: I en värld med snabba tekniska förändringar skapar Mycronic innovativa produktionslösningar för elektronikproduktion med höga krav på precision och flexibilitet. Mycronics investeringar i forskning och utveckling skapar produkter som möter marknadens behov av effektiva produktionslösningar. Dessa möjliggör slutprodukter som till exempel avancerade bildskärmar inom AMOLED tänk bl.a. mobiler, tv och surfplattor utöver de appliceras tekniken även på medicinska hjälpmedel och nästa generations satelliterMycronics produktionssystem används av 2 500 tillverkare runtom i världen. Med en global organisation med dotterbolag i tio länder samt genom distributörer och agenter, ­levereras utrustning och tjänster till elektronikindustrin i mer än 50 länder. Den lokala närvaron säkerställer en djup förståelse för marknaden samt en snabb service till företagets kunder som är beroende av dygnet runt-produktion. 

Ledning storägare:
Både ledning och styrelse äger betydande innehav i Mycronics.

Lena Olving är VD och koncernchef sedan 2013 med tidigare befattningar som Vice VD och operativ chef för Saab AB (publ) och ledande befattningar i koncernledningen inom Volvo Personvagnar ABFödd 1956. Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Investment AB Latour, Teknikföretagen samt Kollegiet för svensk bolagsstyrning. En av de största förändringarna som gjordes när hon tillträde som VD var att komma närmre kunderna för att bättre förstå vilka produkter som efterfrågas på marknaden. Aktieinnehav i Mycronic: 112 500. Sedan Lena tillträde har bolaget utvecklats över bolagets egna uppsatta mål vilket bådar gott för framtiden. De största ägarna i bolaget är Bure Equity och Fjärde AP - fonden med 29,9% respektive 8,7%. Tittar vi lite närmre på insiderhandel så är det endast förvärv från flera olika personer under 2017. Få en mer detaljerad bild här.

Finansiel info:
Tittar vi nedan på rullande 12 månader så tyngs vinsten av förvärv under Q3 samt att maskritare ibland inte hamnar jämnt utspritt över året utan kan avvika från kvartal till kvartal. Det ser väldigt positivt ut på orderingången för 2018 och det mest lönsamma segmentet inom PG börjar redan fylla orderböckerna för 2019 (se sammanställning nedan i tabellen). Vd kommenterar i Q3 att 2269 Msek av orderingången för 2018 består av maskritare som har bäst marginal. Tittar vi nedanför så brukar Q4 vara väldigt stark historiskt sett. Mycronic har under 2016 investerat 342 MSEK i utveckling, vilket motsvarar 15 procent av nettoomsättningen. Att leverera rätt produkt vid rätt tidpunkt, identifiera möjligheter för att utöka eller bredda produkterbjudandet och skapa förutsättningar för utveckling av idéer för långsiktig konkurrenskraft är målbilden. Marknaden och konkurrenter:
Assembly Solution
AS erbjuder utrustning för modern elektroniktillverkning. Erbjudandet omfattar utrustning för applicering av lodpasta (se bild ovan) och andra monteringsvätskor på kretskort, utrustning för att placera komponenter på kretskort samt utrustning för montering och testning av kameramoduler. Världsmarknaden för ytmonteringsutrustning omsätter årligen ungefär 4 000 miljoner USD. Segmentet Ytmonteringsrobotar för komponentmontering omsatte 1 980 miljoner USD 2016, en tillväxt om 5 procent. Under första halvåret 2017 växte marknaden med 21 procent jämfört med samma period föregående år, där marknaderna i Kina, Japan och Nordamerika uppvisade den starkaste utvecklingen. 

AS växer med ca 5% årligen enligt bolaget själva. Tittar man tillbaka några år så är affärsområdet i en fallande trend sett till bruttomarginalen även om omsättningen ökar svagt pågrund av förvärv. Här säger bolaget själva att de kontinuerligt tittar på strategiska förvärv samt att man lever med att tidigare försakat utvecklingskostnader men har nu tagit tag i den biten och ser ljusare på framtiden. Under 2016 gjordes det tre förvärv se nedan:
  • Strategiskt förvärv av RoyoTech - leverantör av intelligenta lagringslösningar till elektronikindustrin.
  • Förvärv av Axxon – med en bred kompletterande produkt- portfölj inom dispensering.
  • Förvärv av AEi – leverantör av utrustning för montering av kameramoduler inom snabbväxande marknadssegment.
Pattern Generators 
PG är bolagets starkaste affärsområde med imponerande 48% tillväxt! Mycronic lanserade maskritaren P-800 för framtidens produktion av de allra mest högupplösta bildskärmarna där de första beställningarna har kommit in under Q3 2017. Se bilder nedan där intäkterna är uppdelade i segmenten AS och PG från 2015 fram tills Q3 2017. Bildskärmsmarknaden i världen trendar upp under andra halvåret 2016 och 2017 förväntas en tillväxt om 18 procent till 124 miljarder USD. Tillväxten drivs framför allt av förflyttningen mot mer avancerade AMOLED- och högupplösta bildskärmar som både blir större och fler till antalet.
Marknadsposition 
Inom kategorin AS och underkategorin "Dispenseringsutrustning" är Mycronic fjärde största leverantören och adresserar större delen av marknaden enligt bolaget. Som tidigare nämnt är världsmarknaden för ytmonteringsutrustning omsätter årligen ungefär 4 000 miljoner USD. Men är betydligt mindre lönsamt på grund av högre konkurrens än PG. Mycronic har en unik ställning som enda leverantör av maskritare för tillverkning av avancerade fotomasker för bildskärmsindustrin. Kraven på maskritare för dessa tillämpningar är exceptionella med avseende på prestanda, tillförlitlighet samt skräddarsydda funktioner. Mycronic har en teknisk plattform som möter kundernas krav. Samtliga bildskärmstillverkare använder idag fotomasker som producerats av Mycronics maskritare. Med andra ord har de en monopolliknade position på de mest avancerade skärmarna. Marknaden för maskritare inom segmentet multipurpose kännetecknas av hård konkurrens och domineras av Mycronic och Heidelberg Instruments. HI ägs av en stiftelse i Tyskland som hel- eller deläger 325 olika företag därav är det tyvärr dålig insyn i Mycronics största konkurrent. 


Framtiden:
Mycronic tillgodoser behovet av nya fotomasker genom att, som enda leverantör i världen, erbjuda sina kunder de allt mer avancerade maskritare som behövs för att möta industrins tekniska utmaningar. En annan faktor bakom behovet av nya fotomasker är ökande produktutbud och allt kortare produktlivscykler. China är den första beställaren av fler maskritare av den nya modellen P-800. En förhoppning från bolaget är att flera befintliga kunder ska uppgradera till den nya maskritaren där bolaget har ett inbytes program av föråldrade modeller. Ett annat nytt segment är bilindustrin där man förutspår flera och större skärmar i bilar. 


Risker:
Den största risken jag ser är att hologram eller annan projekterings teknik blir så pass bra att det inte finns utrymme för bildskärmar i framtiden. Andra risker kan vara att man får problem med utvecklingen av nya inovationer eller satsar på fel teknik som kunderna inte är intresserad av. När man nu under 2018 tittar på fler strategiska förvärv är risken att det är svårt att genomföra det framgångsrikt då olika företag har olika kulturer samt att önskade synergier uteblir. 

Blankare:
Enligt Fi är endast en blankare inne i Mycronics se här, enligt senaste uppdateringen är Cpmg inc position 3,76% senast uppdterat den 27/12 2017. En annan siffra går att se på Inside Voice där det är fyra olika bolag och totalt 9,91% se här. Jag har tyvärr inte hittat någon djupare analys på hur de ser på caset.


Utdelningspolicy: 
Bolagets målsättning är att ge såväl en god avkastning som värdetillväxt. Under förut­sättning att bolagets nettoskuld är lägre än 3 gånger EBITDA skall 30 till 50 procent av bolagets vinst efter skatt delas ut till aktieägarna. Tidigare har bolaget haft extrautdelningar vissa år men det finns ingen plan att ha det framöver utan snarare lägga vinsten på fler förvärv. 

Slutsats:
En nyckel till framgång är att fortsätta utveckla tekniken och förbättra befintliga produkter. Det är väl förankrat hos Mycronic som lägger ca 15% av omsättningen på utveckling varje år. För att kunna förutspå vad som efterfrågas av marknaden har Lena Olving implementerat en närmre relation till kunderna. Detta har bl.a. resulterat i den senaste maskritaren P-800 som bolaget tror väldigt starkt på och är den produkt som kan tillgodose de mest högupplösta skärmarna som efterfrågas i alla premium produkter. Även inom de mindre lönsamma AS så har nya produkter mottagits positivt. Trender som fler och större skärmar i alla tänkbara apparater talar för att Mycronic kommer fortsätta att utvecklas över förväntan de närmaste 2-3 åren. Sedan 2014 då det lossnade ordentligt för företaget har omsättningen och vinsten utvecklats väldigt starkt men aktiekursen har inte riktigt hängt med enligt min bedömning. Jag bedömer att aktien är köpvärd kring 85 sek och tror på en vinst per aktie på minst 8,58 sek vilket är 20% över dagens vinst inom ett år och skulle vara ett pris på 128 sek per aktie om marknaden värderar aktien till PE 15 under slutet av 2018. Kortsiktigt så var Q4 förra året väldigt stark så det är svårt att säga hur utfallet blir även om ledningen har guidat 2800 Msek i omsättning vilket är 280 Msek mindre än rullande 12månaders. 

Analyser/Presentationer:
Presentation på ett tech seminarium från november 2017 se här.
Om du är nyfiken på de olika affärsområdena AS och PG så förklaras de bra här på sida 11 och 17.

torsdag 21 december 2017

Triggers under 2018 i mina fyra största innehav

Tänkte i detta inlägg gå igenom mina fyra största positioner i min aktieportfölj och hur jag tänker med dem under nästa år samt vilka triggers som finns. Jag går igenom de fyra bolagen i bokstavsordning.


Amhult 2 gick jag in i när den började handlas under bolagets substansvärde på 74 sek. Jag har kontinuerligt fortsatt att köpa på mig fler aktier eftersom jag är övertygad om att de kommer kunna bygga klart sitt fastighetsbestond. I bästa fall blir det klara tills 2021 och i och med det ha kassaflöden på över 100 Msek per år. Under 2018 i Q4 kommer ännu en byggnad bli klar enligt prognoser och strax därefter i Q1 2019 en andra som byggs just nu. Det innebär att det kommer vara ganska torftigt med nyheter förutom nyhetsbrev varje månad och årsstämma under kommande år. Triggers under 2018 kan vara en uppvärdering av fastighetsbeståndet i början av året samt om det skulle hända någonting med styrelsen. På den negativa sidan ser jag om det blir förseningar med ett bygge eller om man får avslag av detaljplanen av Skogens gård även om den inte är inprisad i dagens kurs. 

Bahnhof är ett fint bolag som jag ägt i flera omgångar men alltid sålt för tidigt tyvärr. På senaste årets graf synas inte inköp på grund av split 1:10 men köpte in mig på 17.50 sek och sålde av vid 22 och 24 sek. Äger fortfarande ca 1/3 del av aktierna och kommer köpa in mig igen vid rimligare värdering.
Triggers under 2018 kan vara strategiska förvärv internationellt och ökad vinst då stora utvecklingskostnader är tagna under 2016 och början av 2017 i och med utbyggnaden av fiber i Sverige. Skulle inte dessa förväntningar infrias tror jag att marknaden kan värdera ner Bahnhof till en mer rimlig nivå P/E 20-25. detta skulle innebära en kurs på mellan 15-18,75 sek om allt annat är samma, lika. Elementica kan också väga in positivt.


Catena Media har gått från att vara en favorit bland många privatpersoner till en väldigt ifrågasatt aktie/bolag i media. Det är många som inte förstår affärsmodellens hållbarhet och det är den tekniska aspekten som är så komplicerad som har gjort investerare osäkra om jag ska ge mig på en gissning. Jag själv har ökat och minskat mitt innehav vid flera olika tillfällen. Men genom att analysera nät casinonas ökande utgifter mot affiliates samt den bevisligen ökande kundantalet, över 100 000 senaste kvartalet känner jag att det är en bra risk/reward i Catena Media aktien. Följer med spänning vad 2018 har att ge! Triggers kommer vara förvärv, minst i samma utsträckning som tidigare år, så säg tio stycken. Vill här även se den organiska tillväxten fortsätta i stark takt vilket kan följas i kvartalsrapporterna. Om fler delstater i Usa legaliserar spel kommer även de påverka kursen positivt. Den nyligen förvärvade vertikalen inom finanssektorn skulle jag gärna se mer av under 2018.

Provide It har varit mitt sorgebarn i portföljen efter vinstvarningen i februari. Jag har trots detta köpt på mig mer aktier och hade de ett tag som mitt största innehav då jag litade på grundarna att problemen var av engångskaraktär. Aktiekursen har ryckt upp sig lite till efter två bra kvartal i det brutna räkenskapsåret och jag hoppas att Provide it kan avsluta starkt. Triggers under 2018 kommer vara om de gör ett strategiskt förvärv samt om de gör bra kvartal i likhet med de senaste två. Dyker det upp nya problem kommer jag minska mitt innehav ytterligare.

lördag 16 december 2017

The Black Swan

The Black Swan är en väldigt bra bok av Nassim Taleb. Jag har försökt sammanföra några av de tankegångar som han tar upp i boken. Hur kan vi veta om framtiden genom att bara kolla på historien? Ett djur som får mat varje dag känner sig lojal till bonden och sen plötsligt slaktas den. Den kan veta lite mindre än vad den själv tror!

Bra nyheter är bättre utsprida och mindre än en stor nyhet. Du blir gladare av en bonus varje månad än en stor i slutet av året. Moder natur har skapat människan så. Om du vinner 10 mkr men förlorar 9 av dem eller om du vinner 500tkr vilket är roligast? Värdighet och respekt från personer i ens omgivning är betydelsefullt och viktigt. Du har kraften/valfriheten själv att välja vilka du umgås med. Mikrokosmos bättre i grupp än själva, även om man inte når framgång. 

Är man långsikte som investerare så skulle man kunna säga att man bara behöver ett bra år var tionde år för att få en fantastisk avkastning. Människor vill tro på vad som helst som du säger. Visa självsäkerhet och var vänlig. Många jobbar kvartal för kvartal för att få sina bonusar men om man tänker långsiktigt kan det vara mer framgångsrikt även om det kortsiktigt inte är lika belönande. Han rev pappret långsamt och behärskat framför sin chef om evalueringen. Han visste att han antingen skulle få sparken eller bli lämnad ifred. Han blev lämnad ifred. Om man däremot beter sig som en förlorare så blir man behandlad som en förlorare. 

Problemet med tysta bevis är om det inte nämns jätte många gånger går kunskapen förlorad. Skillnaden mellan vad du ser och vad som finns där. (Baias) Det kända författarna har ingen unik talang. De har bara fler följare och blivit publicerade. Många genier blir aldrig upptäckta. 99% av alla arter är utrotade de flesta har inte lämnat några spår efter sig. Kriminellas statistik kanske bara är från de som är idioter och åkt fast. Nybörjare tur!? De som har tur i början med spel är de som ofta fortsätter med, de som inte fortsätter är inte med i statistiken. Undersökningar har visat att de som spelar ofta har nybörjartur. Samma med simmarkroppar de som är välbyggda kommer ha det lättare i början med simning och tycker det är roligt att fortsätta simma. 

Vid uppmärksammade katastrofer lovar politiker pengar till katastrofen i tv. Men tas pengarna från cancer forskning istället som inte får lika mycket uppmärksamhet i media just då? Det är många fler som dör av en sån sjukdom och behöver det mest egentligen? Ett tyst brott som inte begås med flit och inte syns i statistik. Osynliga konsekvenser. Vi ser inte alternativet. Politiker/ regeringen är duktiga på att säga vad det gjorde men inte vad det inte gjorde/valde bort.
De första tre månaderna efter 9/11 attacken dog det ca 1000 personer i bilolycka som egentligen skulle ha flugit men vågade inte. De fick ingen ersättning för attacken. Risktagande är de som vinner kortsiktigt men långsiktigt är det svårare. Vinnaren tar inte med förlorarna i ekvationen.
Om ett mynt har hamnat 99 gånger på krona i rad hur stor är sannolikheten att det blir krona igen? Svar 1: 50%, svar 2: max 1% myntet är riggat.

Visa en oigenkännlig bild och gör bilden bättre i 5 eller 10 steg. Vem löser först? Den med tio som har mycket information drar ofta fel slutsatser. Att kolla på nyheter sällan får en att filtrera det på ett bättre sett. Utan att dra några slutsatser. Ifrågasatt varför experter är så säkra, inte deras tillvägagångssätt utan deras fel procent. Saker som rör sig är svåra att förutspå. Saker som är stilla är det lättare att vara expert på. När experter har rätt säger de att det är på grund av deras expertis. När de har fel skyller de på någonting oförutsett eller någonting utanför deras kompetensområde. Tittar ofta på de få gångerna det har fungerat med en komplicerade metod och inte på de 100 tals gånger den inte har fungerat.

Får betalt istället för framgång, med hopp.
Serendipity = när man upptäcker något som inte var planerat.
Sist men inte minst, människor oroar sig för de svarta svanar som redan har hänt istället för de som skulle kunna inträffa.

Vad tycker du om boken?

torsdag 14 december 2017

18 förvärv på två år!

Catena Media gjorde ännu ett förvärv idag. Det är det 28de i raden där det första förvärvet skedde 2014 och sen har det rullat på med totalt tio stycken under 2014-2015. En tydlig trend är att det blir fler förvärv per år samt större tillgångar som köps upp för varje år som går. Det går att summera under 2017 till det tionde förvärvet i år med två veckor kvar på året. Det är två mer än 2016 då man gjorde åtta förvärv. VD har tidigare uttalat sig att man kommer fortsätta hålla den här takten på förvärv så jag räknar med ett händelserikt 2018 för Catena Media.

Nedanför har jag gjort en kort sammanställning om vilka förvärv man har gjort samt hur intäktsfördelningen ser ut i de olika branscherna. Jag har valt att dela in dem i sportsbetting, casino och finans. Till vänster utgår jag från hur mycket Catena Media hade i vinst innan börsintroduktionen 2015 samt hur mycket de 18 förvärven utgör i % av de totala intäkterna i de olika intäktskällorna. Till höger kan vi se de senaste två årens förvärv där man satsat mycket på sportsbetting som utgör 44% av intäkterna från förvärven. Det pratas om att 2018 ska bli ett bra sport år vilket borde ha en positiv inverkan på den organiska tillväxten. Casino är störst med 49% av intäkterna som har förvärvats de senaste två åren. Sist men inte minst har vi den nya vertikalen inom finans som utgör 7% av de förvärvade intäkterna. Under kapitalmarknadsdagen underströk man att det är en sektor som man tittar på fler strategiska förvärv.

Vill du veta mer om Catena Media har jag berättat om deras kapitalmarknadsdag här och en analys av bolaget här.
Vad skulle du vilja se för förvärv framöver?

torsdag 7 december 2017

Catena Media Kapital marknads dagHenrik Persson började med att presentera Catena Media och vad som har hänt historiskt samt en del om framtiden med fokus på målet att ha ett ebitda resultat på 100 Meur 2020.
Jag fick chansen att prata med flera personer i ledningen under pauserna och ställa frågor. Här nedan sammanfattar jag mina intryck kortfattat. Sedan 2012 då bolaget grundades har de gjort 27 förvärv främst inom affiliates för nät casinon men nyligen även inom finans sektorn. De senaste sex månaderna har Catena Media tittat på ca 30 nya vertikaler och gjort bedömningen att finans är mest lönsam där marknaden är stabil och har väldigt bra marginaler. Henrik förutspådde även fler förvärv inom finans, där hela sektorn växer 30% från år till år. Han förtydligade även att det kommer att finnas möjligheter att öka kapaciteten för lån med upp mot 150 meur framöver.

Nästa presentatör var Johannes Bergh COO som underströk hur viktigt det är att identifiera vad som krävs för att vinna. De jobbar dagligen med att utveckla och få sina medarbetare att växa. Dels så har de djupintervjuer med cheferna och analyserar vad de kan göra för att bli bättre samt ger dem stort eget ansvar. Alla förvärv mäts enskilt även om hela organisationen jobbar tillsammans på flera områden. Ett exempel på hur de uppmuntrar personer från alla avdelningarna att växa är att om man har en ide så kan man presentera den under "Dragons Den" liknande förhållanden där första pris är 10 000 euro. Detta kommer vara ett återkommande årligt event och tre av idéerna från finalisterna används idag inom företaget. En annan process som Catena Media jobbar med är att förbättra och förfina förvärven man gör samt processen hur man går tillvägar. Genom att alltid analyser vad man gjort bra samt vad som inte var så bra och hur man kan göra det bättre i tillvägagångssättet får mig att bli glad i min entreprenörs själ att se strävan efter perfektion.

Oscar Karlsten CPO a.k.a. produkt killen som tidigare bl.a jobbat för Bonnier och Google var en fröjd att lyssna på. Kortfattat på frågan som alla vill ha svar på. Hur rankas man högt på google? Genom hårt arbete! Det svaret är skönsång i mina öron. När han utvecklar att google gör miljontals förändringar i sina algoritmer varje år och att ca en halv miljon personer i världen jobbar på att förstå googles algoritm är jag övertygad att han har en långt djupare förståelse än jag iaf. Vidare så förenklar han för oss åhörare att det gäller att bygga en auktoritet läs Catena Medias mest kända sidor på internet som andra personer gärna länkar till, man har mycket trafik och de jobbar dagligen för att optimera sidorna. Andra saker som är självklara för många är att man mäter saker som hur länge användarna är på sidan, och många klick man gör samt hur många som konverteras till kunder. Utöver det så har man koll på konkurrenterna. Oscar var noga med att ha en bra balans på presentationen och inte bli för nördig även om jag blev övertygad om att han hade kunnat gå mycket djupare inom SEO.

Sist ut men inte minst var Klas Winberg företagets CCO. Han förtydligade hur Catena Media jobbar med sina samarbetspartners. Där en naturlig del av samarbetet består av att flera personer oftast fyra från varje företag har kontakt med varandra se bilden som förtydligar nedan.


Detta medför förutom att man bygger starka relationer med bolagen även att om en person slutar i företaget är det fortfarande tre andra som har kontakt, detta gäller naturligtvis åt båda hållen. Catena Media ger även feedback till sina samarbetspartners som exempel hur det kan göra för att maximera vinsten. Man använder sig att ett verktyg som heter Netrefer som kortfattat kan se hur mycket olika kunder spelar för per månad. Catena Media skriv naturligtvis kontrakt med alla sina samarbetspartners och betonar att det är Catena Media som väljer vilka de vill samarbeta med samt att det alltid står med att de har rätt att kolla bokföringen om det skulle finnas siffror som avviker stort från vad man räknar med.

Det går att säga mycket mer om den här dagen men jag försöker egentligen hitta svagheter i caset. Kan du komma på några får du gärna skriva en kommentar.

Här finns en länk till hela presentationen från kapital marknads dagen. Klicka här.

måndag 4 december 2017

Global Gaming 555 AnalysBakgrund:
Global Gamling är ett resultat av att ett Malmö baserat bolag som tillhandahåller tjänster för spel om pengar B2B som gick samman med ett nätcasino på Malta. Resultatet är ett företag som tillhandahåller alla stegen i värdekedjan. Det vill säga egna varumärken, plattformar samt en unika lösning ”PayNPlay” som även uppmärksammades vid EGR Nordics Awards i Januari 2017, som utsåg Ninja Casino till vinnare i kategorin ”Bästa casino innovation”. 

Styrelsen/storägare:
Fler i styrelsen och ledningen äger betydande andelar i Global Gaming. Stefan Olsson som är Vd och har varit med sen företaget grundades 2009 ger ett väldigt betryggande bild där han tonar ner bra kvartal samt har höga ambitioner som till merparten infriats än så länge. De två största ägarna äger ca 45% totalt enligt årsredovisningen 2016. Efter börsintroduktionen är de samma ägare som utmärker sig högst upp på listan men ägandet i bolaget har minskat till ca 35%. 

Intäkter:
95% av intäkterna kommer från nätcasinon idag varav 73% är via mobilen. Tanken är att Global Gaming ska öka sina marknadsförings kostnader framöver till ca 30% av intäkterna mot dagens ca 20%. Varumärken i dagsläget:
Marknader:
Ambitionen är att nå ut på en eller flera lokalt licensierade marknader under 2017. Här tittar bolaget främst på Europa som de ser som sin huvudmarknad. I dagsläget är Sverige och Finland de största marknadernaElektronisk id-handling är enligt min mening Global Gamings usp samtidigt som det kan vara en flaskhals under utlandsexpansionen. Just nu är det 29 länder i Europa som har motsvarande bank-id om man tittar på betalningsleverantören Trustly. Fram till 2021 ska halva jordens befolkning ha bank-id men det känns som man har tappat sitt "first mover advantage" när tiden är inne. Jag kan tyvärr inte bedöma hur stor genomslagskraft motsvarande bank-id har haft i andra länder. 

Framtiden:
Ett flertal länder har i dagsläget lokala licenser som Global Gaming utvärderar. Under 2018 planerar bolaget att föra över sin varumärken från Aspire Global till den egna plattformen där tanken är att kunna ge en bättre slutkunds upplevelse. Bolagets utdelningspolicy är att minst 50 procent förutsatt att bolaget kan behålla en tillräcklig reserv för att kunna agera snabbt vid etablering på nya marknader och/eller vid mindre förvärv. I en så här tidig fas anser jag inte att bolaget borde dela ut några pengar till aktieägarna då de gör sig bättre i ett kraftigt växande bolag. 

Risker:
Global Gaming är verksamma i en ständigt föränderligt legal och teknisk bransch vilket ställer krav på såväl den interna kompetensen samt de advokater och konsultföretag som gruppen anlitar i respektive land. Rekrytering av ny kompetent personal samt lyckas behålla nyckelpersoner är extra viktigt i mindre organisationer. ”PayNPlay” är beroende av betalningsleverantör Trustly. Även om denna betalningsleverantör står under Finansinspektionens kontroll, utgör detta en reell risk för intäktsbortfall. Global Gamings verksamheten är tillståndspliktig vilket innebär att politiska beslut, nya tolkningar av lagar och nya regleringar kan påverka företagets intjäning och finansiella ställning. 
Då bolaget är verksamma i flera länder finns en valuta risk. 

Slutsats: 
Kortsiktigt tror jag att Global Gaming kan växa som företag både omsättningsmässigt och på sista raden. Om de får bra respons från sin ökade exponering i olika marknadsföringskanaler borde det ge positiva utslag på Q4. Jag har räknad med en vinst per aktie på 1 sek för nästa kvartal vilket skulle innebära en värdering på P/e 12. Jag tycker det är svårt att bedöma hur mycket det kommer att kunna växa framöver eftersom det är så kort historik på bolaget samt hård konkurrens om nya kunder. Om en eller flera konkurrenter skulle kopiera "PayNPlay" konceptet skulle de helt försvinna i bruset enligt min bedömning. Frågan är hur länge de kommer kunna vara ensamma om sin i dagläget unika betalningslösning?  

Analyser och presentationer:
Sparo nämnder Global Gaming på sin blogg.
  Hur är din syn på Global Gamings framtid?

torsdag 30 november 2017

Solsken i Torslanda

Först skulle jag vilja tacka Lundaluppen för att du gör mig till en bättre investerare. Så tack så mycket! Amhult 2s beräkningar är hur jag ser på bolaget och har gjorts utifrån mina personliga bedömningar. Gör alltid din egen analys! I detta inlägg tänkte jag framhäva varför jag tror att det är en liten risk för nyemission samt styrkorna med Amhult 2. Läs gärna mitt första inlägg om Amhult 2 här samt en förtydling av intäkter och kostnader här.Alla talen i tabellen är i miljoner sek. Om vi går från vänster till höger, i det blåa fältet ovanför går det att se värdestegringen från 2014 till 2019 på de byggnaden/kvarter som redan är färdigställda samt m + l och j som är under konstruktion via helentreprenad i skrivande stund. Detta innebär att det inte kommer hända så mycket i bolaget förutom att m + l blir inflyttningsklara under Q4 2018 och j kvartalet efter, det vill säga Q1 2019. I det lila fälten är de övriga byggnaderna q + r, i + h, u och s + t. Det finns ingen kommunicerad plan för vilka projekt som ska påbörjas under 2019 vilket ger Amhult 2 en flexibilitet när de ska hitta byggfirmor för helentreprenad. Det ända som är sagt är att s + t ska färdigställas sist av alla byggnader. I de vita fälten är det byggrätter (mark) som är en del av värderingen i substansvärdet den siffran sjunker i takt med att byggnaderna kommer på plats och skapar mervärde i rullande intäkter och fysiska byggnader.
I marknadsvärde kolumnen ser vi hur värdet ökar från år till år från 2013 - 2021. Efter det räknar jag på vad den maximala belåningen skulle kunna vara om Amhult 2 håller sig till en maxbelåning på 60%. I den sista gula kolumnen ser vi vad substansvärdet skulle var om belåningen skulle vara konstant 60%.För att fortsätta i samma färger så är den blå färgen från 2013 tills idag 2017 med information från Q3. Investeringarna började redan 2012 där av en extra rad i vitt på 27,19 Msek. I tabellen är alla tal i tusentals sek för att göra de mer exakta, de angivna siffrorna härstammar från årsredovisningar och kvartalsrapporter. De röda siffrorna i den blå delen av tabellen är faktiska lån under 2015, 2016 och fram till Q3 2017. Det går även att utläsa en vinst på 69,88 Msek på grund av försäljning av bostadsrätter under 2014 samt två nyemissioner 2013 respektive 2016. Längst till höger uppskattar jag att vinsten mellan 2016 och 2021 i form av främst hyresintäkter ska bli mellan 150 - 200 Msek som återinvesteras i att färdigställa resterande byggnader i Torslanda. Dessa framtida intäkter räknar jag med i detta fall används till att färdigställa pågående projekt då jag inte vet exakt hur mycket som redan använts och hur mycket som är kvar att betala utöver de 47 Msek som investerats under de första tre kvartalen 2017.
I den lila delen av tabellen är det en gissning av hur lånen kommer att se ut från 2018 - 2021 samt hur mycket mer som behöver investeras. Investeringarna uppgår till 580 Msek. Eftersom det är svårt att periodisera investeringar så kan de bli ett väldigt annorlunda utfall från kvartal till kvartal och till och med år till år då byggprojekten oftast tar ca 18 -24 månader att utföra. Men jag tror att Amhult 2 inte kommer att ha mer än 800 Msek i belåning 2021 med utgång från bolagets egna kalkyler.
I det vita fälten ser vi dagens antal aktier och beräkningar på Marknadsvärdet på byggnaderna utan lån, lån samt substansvärde per aktie. Dessa antaganden kan variera mycket i framtiden beroende på bostadspriser, storlek på lån och eventuella projekt så som förvärv av skogens gård om detaljplanen blir godkänd.

Styrkor:
Läget av marken anser jag är den största tillgången i Amhult 2 vilket de även själva har nämnt. Stor brist på bostäder, hyresrätter i Göteborg med fler än 210 000 köande.
Flexibilitet i byggprojekt, här kan ledningen både förhandla och välja den prisvärdaste aktören men också vara flexibel i vilket byggprojekt som är nästkommande. Här kan man utvinna synergier genom att bygga m + l samtidigt exempelvis. Alternativt hushålla med pengarna och bara bygga ett projekt.

Skulle det vid ett senare tillfälle vara brist på pengar har man många olika alternativ för att färdigställa projektet:
Öka lånen till mer än 60% kortsiktigt.
Sälja bostadsrätter i en av byggnaderna.
Sälja mark/byggrätter.
Göra nyemission.
Vänta på hyresintäkter.
måndag 20 november 2017

Förväntningar inför Provide Its rapport.

Provide Its Q2 rapport kommer den 29/11 2017.

Tittar vi först tillbaka ett år i tiden så såg 2016 års andra kvartal ut som sådant: 
Totala intäkter uppgick till 2 420 (1 930) TSEK.
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 598 (371) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 467 (280) TSEK. Skattekostnad är schabloniserade. 
Resultat per aktie uppgick till 0,080 (0,048*) SEK. Q1 2017 var den starkaste första kvartalet i företagets historia och Provide It omsatte 4,2 Msek med en vinst på 1,46 Msek. Det skulle kunna betyda att det brutna räkenskapsåret 2017/2018 kan komma att bli förstå året då man gör mer än 5 Msek i vinst. 

Det jag vill se i Q2 rapporten är:
En omsättning på 2,9 Msek och en vinst på minst 0,8 Msek. Det skulle innebära att på rullande 12 månader skulle det bli en vinst på 3 Msek och en omsättning på 13,8 Msek vilket är bra med tanke på att de kvartalen med produktionsproblem av engångskaraktär är inräknade som tynger. 
Jag hoppas även på att få höra om säljkontoret i Oslo som borde vara igång nu under november månad. Efter att utdelning på 4 Msek delades ut i september så har Provide It fortfarande mer än 25 Msek för att göra ett strategiskt förvärv. 

Vad är din åsikt om Provide It?

söndag 19 november 2017

Proact IT Group Analys LightLedning/storägare:
Styrelsen känns som riktiga styrelseproffs och har erfarenheter från flera branscher och framgångsrika företag vilket indikerar starka kontaktnät. Samtliga styrelsemedlemmar äger aktier i bolaget. Där är Anders Hultmark mest framträdande med nästan 6% av befintliga aktier i bolaget. Av ledningen har ungefär hälften mindre innehav. Tyvärr har VD om jag förstår de rätt sålt av i stort sett alla sina aktier i bolaget under feb, mars 2017. Så överlag skulle jag gärna se en bredare ägarbild av aktier i ledningen. Grenspecialisten är största ägaren med 11,1% utöver de finns det ett flertal fonder.
Intervju med VD nedan:Affärsmodell:
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. I videon nedan illustreras de väldigt effektivt. Intäkter:Tittar vi på tabellerna ovanför till höger ser vi tydligt hur molntjänster ökar stadigt från år till år. Denna trend har fortsatt under de första tre kvartalen av 2017. Vidare på vänster sidan syns intäktsfördelningen i de olika segmenten hårdvara och tjänster. Proacts finansiella mål är att ha en marginal på 5% innan skatt av intäkterna. De senaste sju kvartalen har de lyckats öka marginalen och i Q3 2017 nådde de målet. Har vill jag se att de kan bibehålla de målet eller till och med sätta ett nytt något högre mål.
Marknad/Konkurrenter:Proact It är som tidigare nämnt ledande på den europeiska marknaden med norden som största segment med 55%. Tittar vi på marknaden i stort så är Amazon den enskilt största där AWS (Amazon web services) växer med höga tvåsiffriga belopp i % mot föregående år. Google och Microsoft är andra stora aktörer. Här är Proact It samarbetspartner till två av de tre nämnda företagen. Jon Karlung nämnde på Bahnhofs årsstämma 2017 när en fråga från en oroad aktieägare dök upp angående en mättad av molntjänster så jämförde Bahnhofs Vd frågan med om någon på 1890-talet ifrågasatte om det fanns för mycket el på marknaden. Detta uttalande får mig att förstå vilken potential det finns inom molntjänster.


Framtiden:
Jag ser molntjänster som en starkt växande marknad som har framtiden för sig. I en rapport från Gartner nämns att molntjänster sett till de totala omfånget växte med 16,5% 2016 och den totala världsmarknaden beräknas till 1700 miljarder sek.

Risker:
Som VD nämner i klippet så har Proact gjort flera effektivisering där vi redan har kunnat se synergieffekter. För mig är den största osäkerheten och risken om dessa förändringar kommer att ha en fortsatt positiv trend för bolaget eller om det kommer att stagnera.

Slutsats:
Kortsiktigt så var Q4 2016 väldigt stark så jag tycker det är svårt att säga om de kommer att kunna växa mer mot föregående år. Med detta sagt så har Q4an även 2015 varit årets starkaste månad så det är inte omöjligt att Proact IT kan leverera en fin rapport även 2017, nästa rapport släpps den 8/2 2018.
Långsiktigt så är hela branschen i en växande trend och bolaget är starka främst i Europa samt har verkat inom sin nisch i över 20 år vilket ger dem en annan trovärdighet än en uppstickare som har några år på nacken speciellt om man handlar upp avtal med statliga bolag. En annan bidragande orsak till långsiktig tillväxt kan vara att köpa tillbaka aktier som antingen används till strategiska förvärv alternativt minskar det totala antalet aktier vilket påverkar resultatet positivt.    

Analyser:
Remium har gjort en analys här.
En komplettierende bild går att läsa på Aktieingenjörens blogg.

Jag äger inga aktier i bolaget vid analystillfället. 

söndag 12 november 2017

Precio Fishbone Analys Light


Ledning/storägare:
Styrelse och ledning äger tillsammans fördelat på ett tiotal personer ca 40% av bolaget. Detta innebär att så gott som alla nyckelpersoner i företaget har en betydande del läs minst två årslöner av sina investeringar i Precio Fishbone.

Affärsmodell:
Precis Fishbone är specialist inom SharePoint och Office 365 där man både bedriver konsultverksamhet och bygger hela plattformar/system.  

Intäkter:


Intäkterna har varit ganska oförändrade de senaste tre åren. Trots att man har en väldigt stor andel av vinsten som man delar ut till aktieägarna har företaget byggt upp en stor kassa i jämförelse till det totala börsvärdet.

Konkurrenter:
Tittar vi på Know It så har de lyckats höja sin vinstmarginal från 2-3% till 5-6% de senaste åren. Acando är en annan It-konsult som har en något högre vinstmarginal men har gått från 6% till 8% till 7,5% igen om vi tittar sedan 2015. Tittar vi bara på aktierna så handlas samtliga till ca P/e 15. Alla ovan nämnda bolagen har stora "krigskassor".

Framtiden:
Det som håller tillbaka tillväxten i It-sektorn skulle jag säga är bristen på kompetent personal.

Risker:
Låg likviditet i aktien.

Slutsats:
Bolaget:
Precio Fishbone verkar i en konkurrensutsatt bransch där kompetent personal är en bristvara. Genom att nyckelpersoner har stora aktieinnehav har bolaget lyckats säkerställa att dessa stannar. Det framgår tyvärr inte hur pass utsprid aktieinnehav är bland övriga medarbetare. Utifrån vad jag kan se har bolaget många medarbetare som stannar en längre tid och om de slutar, delvis hittar tillbaka vid ett senare tillfälle i sina karriärer. Det är en positiv indikator som signalerar att man har en bra personalkultur och är konkurrenskraftiga i att rekrytera nya medarbetare.
Aktien:
Den höga direktavkastningen samt eget kapital per aktie gör att nedsidan är begränsad. Skulle det komma ett strategiskt förvärv skulle det kunna ha stor positiv påverkan på aktiekursen. Är man intresserad av att ha en tämligen säker direktavkastning på 6,5% skulle jag köpa den här aktien idag. Men aktien har handleds till betydligt lägre nivåer det senaste året. Skulle aktien dippa till 15,30sek så ligger direktavkastningen på 7,5% vilket är välkommet i nollränta klimat. Jag lägger in en bevakning kring 16sek och gör en ny analys om tillfälle ges kring dessa nivåer.

Analyser:
Jag har inte hittat några aktuella analyser av Precio Fishbone.

fredag 3 november 2017

Catena Media analys

Bakgrund:
Catena Media grundades 2012 och har haft en fantastisk början på sin resa i affiliaterindustrin. Sedan 2016 finns de på First north och ganska nyligen gick det upp på Mid Cap på Stockholmsbörsen vilket är en kvalitetsstämpel. Det uttalade mål är att växa organiskt i kombination med geografiska expansion samt genom strategiska förvärv. På de sättet vill Catena Medias bli världens ledande leverantör av högkvalitativa iGaming-leads.

Ledning storägare:
Alla i styrelsen äger minst 90 000 aktier/warranter. En av de första investerarna har precis blivit tillfällig VD, lyssna gärna på en intervju med  Henrik Persson Ekdahl på börspodden. Bland storägarna hittar vi sedan börsintroduktionen Öresund (som har ökat sitt innehav vid flera tillfällen) och Erik Selin med flera. Tittar vi närmre på ledningen så är det främst män (6st) och en kvinna. De har alla bred erfarenhet från namnkunniga företag så som McKinsey, Morgan Stanley, Modern Times Group,  Betsson och Starbreeze för att nämna några vilket tyder på ett stort kontaktnät och bred kompetens i olika branscher. 

Intäkter:
Bolaget får betalt av olika samarbetspartners främst casinon genom att dela på vinsten, får betalt per kund man slussar vidare eller en kombination av båda. Genom att ge en överskådlig jämförelse på 100-tals aktörer på marknaden tillför Catena Media värde för användare som vill satsa pengar på olika spel. Kunderna kan själva filtrera genom olika inställningar vad de söker. Kortfattat är det ett Hotels.com för casinon. De senaste kvartalen har man övergått till en större andel vinst delning vilket kortsiktigt minskar marginalen men är långsiktigt förmånligt för Catena Media, förändringarna förväntas bli synliga från Q4 2017. På bilderna nedan från Q4 2016 visas på ett överskådligt sett fördelningen av Catena Medias intäktsmodel. Under Q2 2017 har intäktsdelningen ökat till 64% av totalen. För att få ett perspektiv på det hela kan nämnas att ca hälften av Leo Vegas kunder är återkommande kunder enligt den senaste kvartalsrapporten se stapeldiagrammet under. Betsson har 600 tusen aktiva kunder och 12,7 miljoner registrerade kunder, källa. Kindred Group som är störst i Europa och har ca 20,7 miljoner registrerade kunder var av 1,2 miljoner är aktiva, källa. Om vi leker med tanken att vissa spelare hoppar mellan olika erbjudanden men sedan återkommer till gamla konton när de får en lockande bonus så är det väldigt attraktivt att dela på vinsten långsiktigt.


Marknaden och konkurrenter:
Tittar vi på den globala spelmarknaden se illustrerat nedan så står online delen för en liten men växande del av den totala spelsektorn. Tillväxten online ligger på ca 7% per år enligt H2 Gambeling Capital som har blivit anlita av Cherry Casino för att ta fram dessa siffror, med lite snabb huvudräkning så är online delen ca 34 miljarder euro 2016 vilket stämmer ganska bra överens med andra oberoende källor från Xl Media på 32 miljarder dollar. I Europa går det nästan dubbelt så snabbt att växa om vi endast tittar på den digitala delen mot resterande marknader. En delförklaring i de är att i Usa och Asien är det på flera håll förbjudet att spela både fysiskt och online. Den europeiska marknaden för onlinespel har i genomsnitt vuxit med 13,5 procent per år sedan 2008 och värdet på marknaden uppskattas till över 21 miljarder euro 2017. År 2022 beräknas värdet på marknaden i Europa uppgå till 29 miljarder euro, källa. Både i Usa och Asien börjar synen förändras på onlinespel och regleringar börjar falla på plats för att det ska bli tillåtet även i dessa regioner, nu senast i Pennsylvania.


Hur ser konkurrensen ut? Utöver att det finns många små, medelstora och stora affiliete företag så konkurrerar du även med casinon om användare. Här nedan listar jag några av konkurrenterna.

XL Media handlas på Londonbörsen och grundades 2008. De har ca 300 samarbetspartners i 20 länder på 18 språk. De driver trafik genom 2000 sidor där de fångar kundernas uppmärksamhet genom bl.a. pop up reklam, mobilreklam i appar eller betald trafik. Liksom sina konkurrenter jobbar de med sökmotors optimering och bygga på innehåll på sina sidor.  Deras kunder är fördelade på 32% i norden, 27% övriga europa och 21% nord amerika. Deras största kund/samarbetspartner står för 7% av den totala omsättningen. Bland samarbetspartierna finns Mr Green, Leo Vegas, Betsson, Unibet och Ladbrokes med flera. Tyvärr framgår det inte vem som är den största kunden. 
Värdepappret har gjort en väldigt bra analys här. Kan varmt rekommendera en prenumeration där.

Gaming InnovationGroup 
Det norska bolaget släppte sin rapport idag (2/11-2017), kortfattat går att nämna att casino delen gick dåligt och affilieter delen av bolaget växte organiskt med 54%. Se hela rapporten här.

RakeTech har funnits sedan 2010 och är onoterade. Därav väldigt begränsat med information. De är baserade i Malta och har ca 110 anställda. I februari 2017 nämner de att de har förvärvat 12 affillieter bolag de senaste två åren. De har även tagit in 70 miljoner euro för att köpa fler bolag.

Det finns även kasinon som har egna jämförelsesidor som exempel kan nämnas Game Lounge som är en liten del av Cherry Casino som har en omsättning på 57 miljoner var av 19 miljoner är vinst (ebitda).  

B2B:
Genom att titta på några av de största aktörerna inom online casinon försöker jag få en överskådlig bild av hur trenden ser ut på marknaden. Jag har tittat på Kindred Group, Betsson och Mr Green de senaste tre åren 2015-2017 där det sista kvartalet 2017 i gult är ett försiktigt antagande från min sida som är en svag förbättring från föregående års Q4. Dessa tre är gissningsvis några av de största kunderna för Catena Media även om det inte framgår i någon årsredovisning hur stora dessa samarbetspartners är så har de funnits med som exempel vilket tyder på att de är viktiga för bolaget på ett eller annat sett. I de två Large Cap bolagen framgår det tydligt i resultaträkningen hur fördelningen ser ut till affiliets  Mr Green på Smal Cap listan väljer att bokföra affiliets tillsammans med marknadsföringskostnader. Då blir det betydligt svårare att urskilja. Det går heller inte att dra några slutsatser hur stor del av den totala affliet marknaden som går till Catena Media då samtliga bolag har flera olika samarbetspartners. Oavsett hur man räknar så är den tydliga trenden uppåt vilket är vad jag ville bevisa för mig själv, se siffrorna nedan.
Framtiden:
Hela branschen håller på att konsolideras och det är de största aktörens som tjänar mest pengar, för närvarande utgör de största affilieteföretagen 50% av den totala marknaden. Så gått som alla de större bolagen i branschen har tagit lån för att kunna göra förvärv i 100 miljoner klassen. 
Catena Media har gått från ca 3000 olika spelsidor till att fokusera på ca 120 sidor som är mer kända. Jag tror att det är rätt väg att gå eftersom det förhoppningsvis skapar mer kvalitet för användarna. Utgår jag från mig själv så söker jag i olika sökmotorer och kolla oftast bara på förstasidan för att hitta de jag söker. Det går även att hitta statistik som bekräftar den tesen. Det räcker gott och väl att ha 100+ sidor i omlopp istället för 3000 stycken för att tillmötesgå spelsugna användare. Det är bara tio sökalternativ som kommer upp på Googles förstasida plus några reklamalternativ i vissa fall. Det gör konkurrensen mördande hård. Genom att samla idrottsprofiler som ger mervärde samt skapa forum för diskussion inför matcher exempelvis tror jag Catena Media kan lyckas att växa både organiskt och genom förvärv genom att skapa intressant innehåll för användare på jämförelsesidor. Se bilden nedan för att få en uppfattning om hur potentialen ser ut för strategiska förvärv.
Risker:
Det finns politiska risker i form av regleringar på olika geografiska områden. Till det hör även förändring av skattesatser som indirekt påverkar alla i sektorn. 
Många pratar om en risk från sökmotorer och ändrade algoritmer i dess, främst Google. Även om den risken finns så ser jag den som mindre eftersom Google själva tjänar väldigt bra i denna affärsrelation. En annan syn på det hela är att när Catena Media fokusera mer och mer på kvalitativt innehåll så har användarna dessa sidor som sparade förval istället för att söka på Google. 
Brist på kompetent personal skulle kunna vara en risk när man hela tiden växer och det är stor konkurrens på främst utvecklar inom It på Malta och andra regioner där Catena Media är verksamma.  Teknikskiften kan inträffa som är svåra att förutse vilket påverkar bolaget negativt och konkurrenter kan då ta marknadsandelar. Det är väldigt offensiva i sin förvärvstakt och det är inte uteslutet att de gör dåliga förvärv. En annan risk är att de får göra en nyemission för att försätta kunna göra strategiska förvärv om det inte kan ta fler obligationslån. Om/när räntorna går upp är det inte lika lukrativt att räkna hem en affär som är baserad på låga räntor. 

Analyser:
Här kan du hitta en analys från Swedbank, Magnus från fundamentalanalysbloggen har flera gånger nämnt bolaget både på bloggen och via tradingportalen. Kolla gärna Västkustinvesteraren här för hans syn på Catena Media. För att få en nyanserad bild så tycker jag man ska läsa Värdepapprets analys av Xl Media där Catena Media nämns här, även om Xl Media satsar mer på organisk tillväxt än en förvärvsdriven strategi så är det mycket matnyttig information som nämns även inom sökmotors optimering och olika inträdes barriärer som gäller för alla bolagen inom branschen

Slutsats: 
Bolaget: I mina ögon så gör ledningen många saker rätt. De har gått till en långsiktigare hållbar intäktsmodel, de växer både genom förvärv samt organiskt. De är tidigt inne på nya marknader i Asien och Usa för att kunna göra strategiska förvärv till låga multiplar. På några års sikt så kommer både Usa och Asien har möjlighet att bli större än den Europeiska marknaden som är störst idag inom online-gaming. När de gör förvärv ligger de ofta en tilläggsköpeskilling inbakad i avtalet som betalar sig själv långsiktigt vid ett bra köp, funkar det inte går båda parter lite fattigare ur affären.  
Aktien: Efter Q1 2017 i maj har aktien dalat ner från 112sek till 75sek. Både Q1 och Q2 har blivit svalt mottagna av marknaden. Det går att spekulera fritt i varför. En del hade velat se fler förvärv, högre marginal och bättre kommunikation från bolaget. Värderingen ligger på Pe 23 vid dagens datum 2/11-2017 mot Pe 30+ vid ATH i maj 2017. Kortsiktigt så tror jag aktien kommer gå upp på Q3 rapporten nästa vecka som blev tidigarelagd till den 7/11. Efter två lite svagare kvartal på grund av intäktsomställningen känns det stärkande att flera i styrelsen har köpt på sig aktier under oktober månad se bilden nedanför. Är man mer långsiktig i aktien finns det stor potential utanför Europa på 2-3 års sikt skulle jag säga sammanfattningsvis.  Vad är din syn på Catena Media och dess framtid?