fredag 25 november 2016

Analys av Provide It

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet. Jag har följt Provide It sedan strax innan introduktionen på aktietorget då 40/20 skrev om bolaget, se här. Av olika anledningar bl.a. brexit så blev det aldrig något köp från min sida eftersom värderingen drog iväg ordentligt och det kändes inte rimligt för mig att betala det dubbla från introduktions priset.
Efter en nyemission satt till 14.50 sek på grund av kommande strategiska förvärv samt en försäljning av aktier från VD ca 2 miljoner sek har priset pressats rejält de senaste dagarna. Vad försäljningen av aktier har gått till spekuleras det friskt om på forumen, se här. Jag väljer att tolka det som en överreaktion och prispress vilket gynnar mig som inte gått in i bolaget tidigare. Det är en hög risk i bolaget på grund av bolagets storlek. I dagsläget av vad jag kan se är det elva anställda. Det som minimera risken för mig är att Peter och Bawan som grundade bolaget tillsammans har generöst delat med sig en mindre del av sinna aktier till sina anställda ifall de stannar i minst två år. Under den tiden kommer bolaget hinna växa genom strategiska förvärv till uppskattningsvis mellan 20-30 anställda och då är det inte lika stor skillnad/skada om någon väljer att avsluta sin anställning. Det som jag är lite kritik till och avgörande för bolaget är att se om de lyckas hålla lönsamheten uppe på samma höga nivå när de växer genom förvärv. För mig är det logiskt att anställa fler personer vilket de kanske också gör förutom förvärv. Men grundarna är väldigt tydliga med att de vill växa med just förvärv. 

Tillräcklig storlek:NejDet är ett väldigt litet bolag men växer under stark lönsamhet. Planerar att öppna kontor i Oslo sommaren 2017 och pratar därefter om Köpenhamn och Norra Tyskland som attraktiva geografiska områden och marknader. Har ingen tidsplan för de två sistnämnda.
Stark finansiell ställning:JaStort intresse för bolaget som övertecknades både vid IPO 4.5 miljoner och nyemission 12.1 miljoner för strategiska förvärv. Har sedan start varje år gått med vinst.  
Intjäningsstabilitet:JAPositiva resultat sedan de grundades 2012.
Utdelningsstabilitet:NejJag kan tänka mig att det kommer att bli utdelningar i framtiden inte minst för att huvudägarna fortfarande är unga och gillar att spendera pengar på exempelvis bilar. 
Intjäningstillväxt:JAHar varit mycket god de senaste fyra åren. Bolagets mål är att omsättningstillväxten ska ligga på minst 20% med en rörelsemarginal på minst 35%.
Trovärdig ledning:JAJag tycker att Bawan och Peter har gjort ett fantastiskt jobb så här långt. Jag och dem är optimistisk över framtiden för bolaget. De har fått två bra styrelsemedlemmar (Torvald Thedéen och Jarmo Järvenpää) med breda kontaktnät och medlemmar i flera styrelser, ett litet minus är att de inte köpt några aktier i Provide It. Jag skulle gärna se minst en kvinna i styrelsen framöver. 
Gynnsam ägarbild:JADe två grundarna äger fortfarande ca 80% av bolaget. Jag skulle gärna se att de säljer av mer för att få en ökad free float av aktien. De finns ett lock-up avtal med aktie torget som säger att de inte får sälja mer än 10% första året och 50% andra året vilket de skrivit på frivilligt. 


Här går det att se kursutvecklingen sedan första handelsdagen.


Fyra årig historik med god lönsamhet från börsdata.se


Här är ett klipp från VD Bawan Faraj utförd av Finwire i samband med senaste kvartalsrapporten.


Vad är din syn på Provide It?

lördag 5 november 2016

High frequency trading med avancerade algoritmer

Även om klippet redan har några år på nacken tycker jag det var väldigt intressant och lärorikt. Kan även rekommendera boken Flash Boys av Michael Lewis i samma ämne.