söndag 31 maj 2015

Månadsspara Analys Investor (Del 1 av 6 bolag)


Med snart hundra år på finansmarknaden och utdelningar minst sen 1984 känner jag mig trygg med Investor i min portfölj. Om vi tar en närmare titt på Investors hemsida går det att hitta massa intressant information. Tyvärr är det svårt att jämföra olika investmentbolag pga. olikheterna i bolagens struktur samt värderingar av innehaven, i Investors fall är ca 23 procent onoterade innehav i portföljen. Investors Strategi är att ha vad de kallar kärninnehav elva stycket där Atlas Copco 18%, ABB 12%, AstraZeneca 9% och SEB 14% står för den största delen samt 
Ericsson 6%, Electrolux 4%, Saab 2%, Nasdaq 3%, Husqvarna 2%, Sobi 3% och Wärtsilä 4% är av betydande karaktär. 
Totalt utgör ovan nämnda bolag ca 77 procent av den totala portföljen mätt i tillgångar. 2011 uppdaterade Investor sin strategi och presenterar en ny verksamhets struktur med tydligare fokus på Kärninvesteringarna. Investor Growth Capital blev en fristående enhet, helägd av Investor. En plattform för starka framtida kassaflöden etableras och betydande kostnadsbesparingar initieras. Investor stärker sina positioner ytterligare i ABB, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Husqvarna och NASDAQ OMX. Om man läser mellan raderna är det kanske dessa innehav de tror mest på? Eller bara jämna ut riskspridningen. Samtliga företag har beprövade affärsmodeller och har starka marknadspositioner. Investor vill vara den största ägaren för att säkerställa ett strategiskt inflytande över företagen. Avkastningen genereras huvudsakligen genom värdeutveckling, utdelningar och kassaflöden. Där det långsiktiga målet är 8-9 procent.Investor vill vara en betydande och långsiktig ägare som inte har någon exitstrategi. Investeringsmetoden pågår på samma aktiva sätt med samtliga innehav, med business teams som utvecklar värdeskapandeplaner, benchmarkar Investor innehav och stödjer dem i deras ansträngningar att uppnå och bibehålla status som best-in-class inom respektive bransch. Investors mål är en skuldsättning motsvarande 5-10 procent av tillgångarna över en konjunkturcykel, men de har möjlighet att öka sin skuldsättningsgrad till 25 procent under en begränsad period.

Överlag känns det som Investor inte har bråttom med sina investeringar utan läser av marknaden mycket väl och timear ofta sina investeringar och avyttringar. När Marcus Wallenberg Sr och Ivar Kreuger på 1920-talet diskuterar en situation uttryckte MW Sr. sin relation till sina investeringar så här: "Jag ser dem som mina barn och är inte benägen att vilja se dem i andras händer." Det är möjligt att tänket finns kvar även nästan 100 år senare då man bara för några år sen valde att stärka befintliga innehav istället för att investera i nya ”obeprövade” företag.

Vad är eran syn på Investor?

lördag 30 maj 2015

Månads sammanfattning

Jag brukar göra en sammanfattning varje månad i mina excelark sista handelsdagen för månaden. Det kan visa lite ojämna siffror eftersom igår exempelvis var en väldigt dålig börsdag för min portfölj som man kan se i grafen nedanför. Trots de så har det gått väldigt bra i maj månad. Inklusive utdelningar på 2630 sek har portföljen gått upp tre procent.


Hur har eran månad varit?tisdag 26 maj 2015

KF vs ISK

Jag har sedan ett tag funderat över vilket konto jag ska ha för mina investeringar och det kortfattade svaret är väl kapitalförsäkring för utländska aktier och Investeringssparkonto för mina svenska innehav. Gustav har skrivit ett mycket utförligt inlägg här det går även att läsa mer om källskattens återbäring här 1 samt här 2. Skatteverket är lite krångliga men skriver ett inlägg här 3 om automatisk avräkning av utländsk källskatt för investeringssparkonton. 

De viktigaste skillnaderna enligt skatteverket är följande mellan KF och ISK:

  • Investeringssparkontot är inte någon försäkring och värdepappren som förvaras på kontot ägs direkt av kontoinnehavaren.
  • Kapitalförsäkringarna innehåller alltid ett försäkringsmoment och tillgångarna i försäkringen ägs av ett försäkringsbolag.
  • Investeringssparkontot kan tillhandahållas av kreditinstitut och värdepappersbolag, men inte av försäkringsbolag.
  • Kapitalförsäkringarna beskattas enligt lag om avkastningsskatt på pensionsmedel medan investeringssparkontot beskattas enligt inkomstskattelagen.
  • För en kapitalförsäkring är skatten en definitiv källskatt som beräknas separat utan koppling till andra inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital. Den schablonmässiga avkastningen på en kapitalförsäkring kan därför inte kvittas mot förluster och utgifter i kapital.
  • Den schablonmässiga avkastningen på ett investeringssparkonto kan kvittas mot förluster och utgifter i kapital.
  • Kapitalunderlaget räknas inte ut på samma sätt för ett investeringssparkonto och enkapitalförsäkring.
  • Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto är skyddat, upp till ett visst belopp, av insättningsgarantin och investerarskyddet.
Avanza nämner inte när det betalar ut utländsk källskatt men skriver såhär på sin hemsida:

Utländsk källskatt

I vår kapitalförsäkring betalar du ingen avgift för preliminärskatt för utdelningar på aktier. Dock belastas försäkringen med en avgift för utländsk källskatt på utdelning från utländska aktier. Denna källskatt yrkar Avanza Pension att få avräkna från avkastningsskatten. Den skatt som Avanza Pension erhåller tillbaka från Skatteverket tillgodoförs din kapitalförsäkring.
Min slutsats är att jag kommer månadsspara i ett nyöppnat ISK på Avanza och har kvar mitt KF för utländska bolag. För tillfället har jag en del svenska bolag  på mitt KF men tanken är att jag successivt kommer omvandla de svenska bolagen till utländska bolag så jag kommer inte göra fler insättningar på mitt KF konto. I takt med att månadssparandet  ackumuleras på mitt nyöppnade ISK kommer mitt ISK bestå endast av svenska bolag och återspegla hur min portfölj ser ut idag med viss reservation för små ändringar.  
Kanske den bästa fördelen med båda sparformerna är att man slipper deklarera sina köp och sälj orderar ;) 


måndag 25 maj 2015

17 fina aktier och börshandlade fonder

Nu har jag lagt till två flikar på höger sida där det går att se på min portfölj samt mina utdelningar för den som är nyfiken. Det kommer att uppdateras kontinuerligt. Tanken är att jag även kommer att analysera mina största innehav lite djupare framöver.


Har ni förslag på vad jag ska skriva om så lämna gärna en kommentar. Just nu håller jag på med att söka information om källskatt på kapitalförsäkringar och när man får tillbaka skatten.

lördag 23 maj 2015

Utöka befintliga innehav

Innan mitt intresse för aktier väcktes förra året så var jag under flera år väldigt löparintresserad och deltog i väldigt många lopp både på hemmaplan och i kombination med semester. Därav har jag haft ett öga på Nike och Asics för att investera i något jag kan. Kortfattat kan man säga att Nike producera mer trendiga skor för vardagsbruk. Asics satsar mer på inovation och teknologi, det har varit mitt favorit märke under alla år som löpare. Har för mig att Asics har 56% av hela världsmarknaden för löparskor trots att Nike är bättre på att marknadsföra sig kanske.
Tror ni löpartrenden håller i sig? båda aktierna har gått bra det senaste året… Har tyvärr inte köpt in mig i något av företagen.

https://www.google.com/finance?chdnp=1&chdd=1&chds=1&chdv=1&chvs=maximized&chdeh=0&chfdeh=0&chdet=1432245369512&chddm=245&chls=IntervalBasedLine&cmpto=NYSE:NKE&cmptdms=1&q=TYO:7936&&fct=big&ei=d1ReVYyPCIXcsAHvyYBQ


Jag längtar efter min skatteåterbäring nästa månad så att jag kan utöka mitt innehav i SEB samt Delarka.

Några andra bolag jag är intresserad av är för att nämna några.

Finland:

Fortum
Sampo

Usa:

Apple
Johnson and Johnson
Nike

Japan:

Asics

Ha en bra helg!

fredag 22 maj 2015

Utdelningskakan 2015

Så här ser mina utdelningar ut i år. Jag har två innehav som delar ut varje månad (Western Asset och NorthWest Healthcare) samt tre innehav som delar ut kvartalsvis (Klövern pref, Saltängen och Delarka). Dessa aktier har jag köpt eftersom de ger mer än 5% i direktavkastning så att snittet i min portfölj ligger över 4% totalt per år. Jag räknar inte med att det kommer bli någon dramatisk ökning från anskaffningsvärdet i ovanstående investeringar. Sen har jag mina nya månadsspar aktier Hm, Investor, Industrivärlden, Kinnervik, Latour och Lundbergs. Utöver dessa har jag sen tidigare Bahnhof, SEB och Sparbank 1 som jag räknar med kommer höja utdelningen lite varje år. Det kan självklart stagnera vissa år eller till och med utgå men överlag räknar jag med att de kommer att öka utdelningen.


Vad skulle ni se som en rimlig utdelningshöjning på 12 års sikt?

torsdag 21 maj 2015

Månadsspara i 12 år

Inspirerad av ett inlägg på avanzas tidigare i år se hela inlägget här
har jag själv satt ihop en portfölj som jag tänker göra mindre inköp i varje månad.
Planen är att göra inköp varje månad under de närmaste åren. Har gjort ett excel ark som sträcker sig över 12 år. Jag är inte säker på hur mycket jag kommer spara varje månad om 5 eller 10 år men det är en fin tanke iaf.

Bolagen jag har valt ut är:

Hm, Investor, Industrivärlden, Kinnervik, Latour och Lundbergs.

Få se om det blir någon djupare analys av bolagen framöver men som jag ser det så är de olika investmentbolagen lite olika nischade där Investor och Industrivärlden är mest lika varandra.
Vad tror ni om denna strategi?