tisdag 30 juni 2015

Apple Watch VS Polar RS800

Mitt första intryck av Apple Watch sport efter att ha använt den i en vecka är lite av en besvikelse som löparnörd. Om jag jämför den med Polars RS800 som har funnits på marknaden i ca 8 år så är min Apple Watch sport lite mer vardags rolig men ute i löpspåren inte lika detaljrik när den samlar in data. Fördelen med den nya klockan är att den har en rad andra funktioner utöver att vara en sport klocka som visar snitthastighet och längden på mina löprundor. Jag har exempelvis ställt in urtavlan så att jag kan se aktiekurserna direkt i klockan samtidigt som jag ser hur mycket klockan är. Klickar jag en gång på aktiekursen som jag har valt klockan ska visa kan jag skrolla igenom alla aktiekurser som jag lagt in i klockan. Sport modellen är väldigt lätt (30g) och känns väldigt bra både till vardags och när jag är ute och springer. Om det blir en storsäljare är svårt att säga. Jag tror att det kan bero mycket på vad för sorts applikationer som görs till klockan. Om man blickar framåt i tiden då Siri blir ännu mer komplex känns det bekvämt att ha den nära till hands. Sen kan jag tänka mig att medicinska applikationer skulle kunna bli stort till klockan. Jag hoppas på att Apple aktien går ner lite så att jag kan ta en större position i företaget. Hur ser ni på Apples framtid?

 


söndag 21 juni 2015

Guld, silver och brons i fyra grenar

Guld, Silver och Brons är färgerna jag använder för att kategoriserar bolagen jag månadssparar i under kategorierna: Substansvärde, Utveckling 10 år, 20år samt önskat aktiepris.

Substansvärdet är från den 31 mars då börsen överlag var väldigt högt värderat, det innebär att värdet kan har sjunkit en del då jag skriver detta inlägg vilket i sin tur innebär att rabatten i kronor och procent kan vara lägre för samtliga bolag. I min uträkning skiner Investor starkast och belönas med Guld!

Siffrorna för utveckling på aktiekursen i procent är tagen från Avanza med ett spann på 10 år utan utdelning inräknad. Här är det väldigt tätt mellan Kinnevik och Latour, Investor kommer här på tredje plats. Lundbergs som återinvesterar mer pengar procentuellt vilket ger ett litet försprång eftersom de inte delar ut lika mycket har trots detta inte utmärkt sig på något sätt.

Utvecklingen på 20 år är uträknad på totalavkastning för tre av bolagen och de andra tre är uträknade utan utdelning. Man skulle kunna säga att Latour och Hm som har gått starkast de senaste 20 åren är unga bolag då tidsspannet börjar 1995 och därav handlas till ett lägre värde/riskpremie. Om man jämför Hms utveckling från 2005 tills idag så är det inte lika imponerande. Kinnevik och Latour har däremot gått starkt i båda mätningarna.

Sist men inte minst så har börsen gått ner en del den senaste tiden vilket ger attraktivare prissättningar. Om man bara ska köpa en aktie så skulle jag köpa Latour idag.

fredag 12 juni 2015

Månadsspara Analys H&M (Del 6 av 6 bolag)

Hennes och Mauritz är mitt sista av 6 bolag som jag månadssparar i. Det mesta har sagts om H&M men jag repetera lite uppgifter nedan från H&Ms hemsida. En lite mer kritisk syn på aktien hittar ni här välskrivet av 4020 bloggen.Även om Tyskland och Sverige är mättade marknader så är det många andra länder som har stor utvecklings potential. Både Usa och Kina är två marknader som H&M expanderar kraftigt i. Som ni ser nedan har Kina nyligen gått om Sverige i antal butiker och omsättning. Det ska även bli intressant att följa deras nya satsning på beauty och make-up som lanseras under hösten.


För mig känns framtidsutsikter som goda till mycket goda med en låg ner sida.
Dels har H&Ms koncept redan bevisligen fungerat på flera marknader världen över genom att hela tiden vara nyskapande exempelvis när de samarbetar med olika designers som de framgångsrikt har gjort sedan 2004 då Karl Lagerfeld var först ut med en kollektion. Sen tycker jag det även är väldigt positivt med företagets personal policy "the H&M way" läs mer här om bl.a. företagskulturen. 
 


Om man jämför H&M i olika världsdelar så vet jag att i Asien så är kläder från H&M förknippade med kvalitet och design mot Europa där det är mer synonymt med slit och släng. Hur ser ni på H&Ms framtid?

onsdag 10 juni 2015

Månadsspara Analys Lundbergsföretagen (Del 5 av 6 bolag)


Lundbergs har gott från att vara ett familjeägt byggföretag som startades 1944 till att bli ett börsnoterat investeringsföretag 1983 som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen liksom intressebolagen Indutrade och Husqvarna. Lundbergs har även betydande aktieinnehav i Industrivärden, Handelsbanken, Sandvik och Skanska. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal överstiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.


På grund av skattemässiga anledningar så delar man inte ut lika mycket som andra investmentbolag se en djupare förklaring här och här. Detta betyder att pengarna används internt istället vilket historiskt sett ändå varit förmånligt för aktieägare sett till totalavkastning. Hur ser ni på Direktavkastningen? Själv tycker jag det är roligt att få utdelningar även om jag inte är lika skicklig som ”proffsen” på att återinvestera pengarna. 


tisdag 9 juni 2015

Månadsspara Analys Latour (Del 4 av 6 bolag)

Latour startade 1985 och har sedan dess gjort mycket rätt. För att jämföra dem med Investor (1422 %) och Kinnevik (1946 %) så hamnar totalavkastningen på 20 år på otroliga 5 081,6 %. Tyvärr garanterar inte historisk avkastning för framtida vinster. Latour beskriver sig själv på hemsidan som ett blandat investmentbolag vars övergripande verksamhetsidé är att utifrån ett långsiktigt perspektiv investera i sunda företag med egna produkter och som bedöms ha en stor internationaliseringspotential. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i två grenar. Den ena utgörs av den helägda industrirörelsen. Den andra av en portfölj med börsnoterade innehav. Latours helägda industrirörelse består av ett 70-tal bolag organiserade i fem affärsområden: Hultafors Group, Latour Industries, Nord-Lock, Specma Group och Swegon. Börsportföljen består av nio börsföretag där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Assa Abloy, Fagerhult, HMS Networks, Loomis, Nederman, Nobia, Securitas, Sweco och Tomra. Tack vare Latours intressen i globala börsnoterade företag kan företaget överföra kunskap och därmed medverka till att utveckla flera av de helägda företagen i enlighet med den internationella expansionsstrategin. Vilket i mina öron låter som att de sitter med i styrelsen på många globala företag (se ovan) och kan rekommendera produkter ur sin egen portfölj ca 70 bolag.

Latours finansiella mål är att industrirörelsen ska över tiden ha en genomsnittlig årlig tillväxt med minst 10 procent, ha en rörelsemarginal som överstiger 10 procent av omsättningen samt nå en avkastning på det operativa kapitalet som överstiger 20 procent. De senaste 5 åren har den totala avkastningen i snitt legat på 12,2 %.Vad tror ni om Latours framtida potential? 

tisdag 2 juni 2015

Månadsspara Analys Industrivärden (Del 3 av 6 bolag)

Industrivärdens mål och affärsidé är att genom aktivt ägande generera hög tillväxt av substansvärdet och därigenom möjliggöra en totalavkastning till aktieägarna som över längre tidsperioder är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Industrivärdens strategi är att skapar värde genom långsiktigt aktivt ägande och en professionell investeringsverksamhet. Det aktiva ägandet utövas främst genom styrelserepresentation och baseras på Industrivärdens modell för värdeskapande i innehavsbolagen. Investeringsverksamheten bygger på en strukturerad process för kontinuerlig analys av existerande och nya potentiella innehav. Investeringar sker i ett begränsat urval av medelstora och stora nordiska börsbolag med en långsiktigt god värdepotential genom aktivt ägande där starkt ledarskap och stark företagskultur är ledord.

 Investeringskriterier för Industrivärden:

    Bevisad förmåga: Beprövade affärsmodeller med starka varumärken.
    Strategiskt fokus: Ledande positioner inom valda marknadssegment.
    Skalbarhet: Affärsmodeller som kan tillämpas på flera marknader.
    Finansiell tillväxt: God förmåga att generera tillväxt i kassaflödet.
Du kan läsa en lite utförligare analys av Industrivärden från Lundaluppen eller Spartacus Invest om du klickar på respektive namn. Jag tycke om att Industrivärden har lite högre direktavkastning en snittet av investmentbolag. Att aktien över presterar index är gott nog för mig då jag inte är intresserad av några förhoppningsbolag i min långsiktiga portfölj strategi. Jag tror att Industrivärden väldigt framgångsrikt jobbar med belåning av sina innehav vilket kan vara en anledning till att portföljen ser ut som den gör. Det skulle kännas lite mer sexigt att investera i Industrivärden om de hade lite roliga kryddor men det skulle naturligtvis bryta mot deras investeringskriterier samt bli mer riskabelt när man jobbar med belåning av portföljen. Hur ser ni på Industrivärdens framtid?


måndag 1 juni 2015

Månadsspara Analys Kinnevik (Del 2 av 6 bolag)

Kinnevik är ett investeringsbolag med fokus på att bygga digitala konsumentvarumärken inom fyra sektorer: Kommunikation, E-handel & Marknadsplatser, Underhållning och Finansiella tjänster. De senaste 30 åren har bolaget haft en årlig genomsnittsavkastning på imponerande 16 %.  Kinnevik samarbetar med grundare och management för att skapa, investera i, och leda snabbt växande digitala verksamheter både i etablerade marknader och på utvecklingsmarknader. Kinnevik investerade under 2011 tre miljarder i nya bolag. Här kan man dra en parallell till Investor som även dem investerade tungt under 2011. Även om deras investeringar skiljer sig åt markant bedömde de nog båda att marknaden hade stabiliserat sig efter finanskrisen några år innan.
Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av substansvärdet. Som ett led i att tydliggöra Kinneviks strategi har styrelsen beslutat att kommunicera bolagets finansiella mål. Dessa avspeglar hur Kinnevik utvärderar sin balansräkning, vilka kriterier som läggs till grund för beslut om utdelning till aktieägarna samt de avkastningskrav som ställs på portföljbolagen. Kinneviks hemsida känns mer användarvänlig och just transparants är något som jag som investerare uppskattar. Kinneviks strävar efter en kontinuerligt ökande årlig utdelning. Dessutom kommer mandat att återköpa Kinneviks egna aktier av båda aktieslagen att nyttjas om den förväntade totala avkastningen till aktieägarna av ett sådant program bedöms vara attraktivare än andra potentiella investeringar. Styrelsen kommer beakta Kinneviks balansräkning och skuldsättning vid ett sådant beslut.
För att ha finansiell flexibilitet i moderbolaget är målet att ha ingen eller låg belåning. Även här ser man likheter med Investor som jobbar med en belåning på 5-10 % där Investor som mest kan sträcka sig till en belåning på 25 %. Målet är att den genomsnittliga årliga avkastningen (IRR, internal rate of return) på alla investeringar skall vara minst 15% givet nuvarande struktur på portföljen. Här sticker Kinnevik ut med nästan dubbelt så höga mål mot Investor. Tyvärr är det förenat med en risk då många av Kinneviks bolag står för en väldigt liten del av den totala portföljen se tabell  och fördelning nedan.Komminikation: 41,5 % (min beräkning)

                                     
                                               Millicom 26,2 %, Tele 2 15,3 %

E-handel och Marknadsplatser: 49,3 % (min beräkning)


                                                 Zolando, 22,6 %, Qliro Group 0,9 % (tidigare Cdon Group) Avito 2,7 %, Rocket Internet 12,6 %, Global Fashion Group 7,2 %, Lazada och Linio 0,9 %, Konga 0,3 %, Home24 1 %, Westwing 0,4 % Quikr 0,5 % Saltside 0,2 %. 
                   
                Avito som idag utgör 2,7 % av det totala innerhavet och planeras att börsnoteras nästa år är en rysk blocket kopia. Det ska bli intressant att följa de innehavet framöver. På E-handelssidan tycker jag att Zolando väger lite väl tungt med hela 22,6 % av Kinneviks totala portfölj. Bolaget har gått plus sen 2014 och växte med 26 % under samma år. Här är lite siffror från Zolandos hemsida:

   

Underhållning: 7,8% (min beräkning)


                                               Mtg 4%, Metro ?% Iroko?%

Finansiella tjänster och övrigt: 1,4% (min beräkning)


Bayport 1,2%, Bima 0,2%

Tror ni att Kinnevik lyckas hålla en genomsnittlig avkastning på 16 % eller till och med högre i framtiden? För mig känns många av innehaven väldigt avlägsna och det är många bitar som ska falla på plats. Med det sagt är Kinnevik ett bolag som ligger med varmt om hjärtat just för att de vågar att satsa. Friskt vågat hälften vunnet!