torsdag 30 november 2017

Solsken i Torslanda

Först skulle jag vilja tacka Lundaluppen för att du gör mig till en bättre investerare. Så tack så mycket! Amhult 2s beräkningar är hur jag ser på bolaget och har gjorts utifrån mina personliga bedömningar. Gör alltid din egen analys! I detta inlägg tänkte jag framhäva varför jag tror att det är en liten risk för nyemission samt styrkorna med Amhult 2. Läs gärna mitt första inlägg om Amhult 2 här samt en förtydling av intäkter och kostnader här.Alla talen i tabellen är i miljoner sek. Om vi går från vänster till höger, i det blåa fältet ovanför går det att se värdestegringen från 2014 till 2019 på de byggnaden/kvarter som redan är färdigställda samt m + l och j som är under konstruktion via helentreprenad i skrivande stund. Detta innebär att det inte kommer hända så mycket i bolaget förutom att m + l blir inflyttningsklara under Q4 2018 och j kvartalet efter, det vill säga Q1 2019. I det lila fälten är de övriga byggnaderna q + r, i + h, u och s + t. Det finns ingen kommunicerad plan för vilka projekt som ska påbörjas under 2019 vilket ger Amhult 2 en flexibilitet när de ska hitta byggfirmor för helentreprenad. Det ända som är sagt är att s + t ska färdigställas sist av alla byggnader. I de vita fälten är det byggrätter (mark) som är en del av värderingen i substansvärdet den siffran sjunker i takt med att byggnaderna kommer på plats och skapar mervärde i rullande intäkter och fysiska byggnader.
I marknadsvärde kolumnen ser vi hur värdet ökar från år till år från 2013 - 2021. Efter det räknar jag på vad den maximala belåningen skulle kunna vara om Amhult 2 håller sig till en maxbelåning på 60%. I den sista gula kolumnen ser vi vad substansvärdet skulle var om belåningen skulle vara konstant 60%.För att fortsätta i samma färger så är den blå färgen från 2013 tills idag 2017 med information från Q3. Investeringarna började redan 2012 där av en extra rad i vitt på 27,19 Msek. I tabellen är alla tal i tusentals sek för att göra de mer exakta, de angivna siffrorna härstammar från årsredovisningar och kvartalsrapporter. De röda siffrorna i den blå delen av tabellen är faktiska lån under 2015, 2016 och fram till Q3 2017. Det går även att utläsa en vinst på 69,88 Msek på grund av försäljning av bostadsrätter under 2014 samt två nyemissioner 2013 respektive 2016. Längst till höger uppskattar jag att vinsten mellan 2016 och 2021 i form av främst hyresintäkter ska bli mellan 150 - 200 Msek som återinvesteras i att färdigställa resterande byggnader i Torslanda. Dessa framtida intäkter räknar jag med i detta fall används till att färdigställa pågående projekt då jag inte vet exakt hur mycket som redan använts och hur mycket som är kvar att betala utöver de 47 Msek som investerats under de första tre kvartalen 2017.
I den lila delen av tabellen är det en gissning av hur lånen kommer att se ut från 2018 - 2021 samt hur mycket mer som behöver investeras. Investeringarna uppgår till 580 Msek. Eftersom det är svårt att periodisera investeringar så kan de bli ett väldigt annorlunda utfall från kvartal till kvartal och till och med år till år då byggprojekten oftast tar ca 18 -24 månader att utföra. Men jag tror att Amhult 2 inte kommer att ha mer än 800 Msek i belåning 2021 med utgång från bolagets egna kalkyler.
I det vita fälten ser vi dagens antal aktier och beräkningar på Marknadsvärdet på byggnaderna utan lån, lån samt substansvärde per aktie. Dessa antaganden kan variera mycket i framtiden beroende på bostadspriser, storlek på lån och eventuella projekt så som förvärv av skogens gård om detaljplanen blir godkänd.

Styrkor:
Läget av marken anser jag är den största tillgången i Amhult 2 vilket de även själva har nämnt. Stor brist på bostäder, hyresrätter i Göteborg med fler än 210 000 köande.
Flexibilitet i byggprojekt, här kan ledningen både förhandla och välja den prisvärdaste aktören men också vara flexibel i vilket byggprojekt som är nästkommande. Här kan man utvinna synergier genom att bygga m + l samtidigt exempelvis. Alternativt hushålla med pengarna och bara bygga ett projekt.

Skulle det vid ett senare tillfälle vara brist på pengar har man många olika alternativ för att färdigställa projektet:
Öka lånen till mer än 60% kortsiktigt.
Sälja bostadsrätter i en av byggnaderna.
Sälja mark/byggrätter.
Göra nyemission.
Vänta på hyresintäkter.
måndag 20 november 2017

Förväntningar inför Provide Its rapport.

Provide Its Q2 rapport kommer den 29/11 2017.

Tittar vi först tillbaka ett år i tiden så såg 2016 års andra kvartal ut som sådant: 
Totala intäkter uppgick till 2 420 (1 930) TSEK.
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 598 (371) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 467 (280) TSEK. Skattekostnad är schabloniserade. 
Resultat per aktie uppgick till 0,080 (0,048*) SEK. Q1 2017 var den starkaste första kvartalet i företagets historia och Provide It omsatte 4,2 Msek med en vinst på 1,46 Msek. Det skulle kunna betyda att det brutna räkenskapsåret 2017/2018 kan komma att bli förstå året då man gör mer än 5 Msek i vinst. 

Det jag vill se i Q2 rapporten är:
En omsättning på 2,9 Msek och en vinst på minst 0,8 Msek. Det skulle innebära att på rullande 12 månader skulle det bli en vinst på 3 Msek och en omsättning på 13,8 Msek vilket är bra med tanke på att de kvartalen med produktionsproblem av engångskaraktär är inräknade som tynger. 
Jag hoppas även på att få höra om säljkontoret i Oslo som borde vara igång nu under november månad. Efter att utdelning på 4 Msek delades ut i september så har Provide It fortfarande mer än 25 Msek för att göra ett strategiskt förvärv. 

Vad är din åsikt om Provide It?

söndag 19 november 2017

Proact IT Group Analys LightLedning/storägare:
Styrelsen känns som riktiga styrelseproffs och har erfarenheter från flera branscher och framgångsrika företag vilket indikerar starka kontaktnät. Samtliga styrelsemedlemmar äger aktier i bolaget. Där är Anders Hultmark mest framträdande med nästan 6% av befintliga aktier i bolaget. Av ledningen har ungefär hälften mindre innehav. Tyvärr har VD om jag förstår de rätt sålt av i stort sett alla sina aktier i bolaget under feb, mars 2017. Så överlag skulle jag gärna se en bredare ägarbild av aktier i ledningen. Grenspecialisten är största ägaren med 11,1% utöver de finns det ett flertal fonder.
Intervju med VD nedan:Affärsmodell:
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. I videon nedan illustreras de väldigt effektivt. Intäkter:Tittar vi på tabellerna ovanför till höger ser vi tydligt hur molntjänster ökar stadigt från år till år. Denna trend har fortsatt under de första tre kvartalen av 2017. Vidare på vänster sidan syns intäktsfördelningen i de olika segmenten hårdvara och tjänster. Proacts finansiella mål är att ha en marginal på 5% innan skatt av intäkterna. De senaste sju kvartalen har de lyckats öka marginalen och i Q3 2017 nådde de målet. Har vill jag se att de kan bibehålla de målet eller till och med sätta ett nytt något högre mål.
Marknad/Konkurrenter:Proact It är som tidigare nämnt ledande på den europeiska marknaden med norden som största segment med 55%. Tittar vi på marknaden i stort så är Amazon den enskilt största där AWS (Amazon web services) växer med höga tvåsiffriga belopp i % mot föregående år. Google och Microsoft är andra stora aktörer. Här är Proact It samarbetspartner till två av de tre nämnda företagen. Jon Karlung nämnde på Bahnhofs årsstämma 2017 när en fråga från en oroad aktieägare dök upp angående en mättad av molntjänster så jämförde Bahnhofs Vd frågan med om någon på 1890-talet ifrågasatte om det fanns för mycket el på marknaden. Detta uttalande får mig att förstå vilken potential det finns inom molntjänster.


Framtiden:
Jag ser molntjänster som en starkt växande marknad som har framtiden för sig. I en rapport från Gartner nämns att molntjänster sett till de totala omfånget växte med 16,5% 2016 och den totala världsmarknaden beräknas till 1700 miljarder sek.

Risker:
Som VD nämner i klippet så har Proact gjort flera effektivisering där vi redan har kunnat se synergieffekter. För mig är den största osäkerheten och risken om dessa förändringar kommer att ha en fortsatt positiv trend för bolaget eller om det kommer att stagnera.

Slutsats:
Kortsiktigt så var Q4 2016 väldigt stark så jag tycker det är svårt att säga om de kommer att kunna växa mer mot föregående år. Med detta sagt så har Q4an även 2015 varit årets starkaste månad så det är inte omöjligt att Proact IT kan leverera en fin rapport även 2017, nästa rapport släpps den 8/2 2018.
Långsiktigt så är hela branschen i en växande trend och bolaget är starka främst i Europa samt har verkat inom sin nisch i över 20 år vilket ger dem en annan trovärdighet än en uppstickare som har några år på nacken speciellt om man handlar upp avtal med statliga bolag. En annan bidragande orsak till långsiktig tillväxt kan vara att köpa tillbaka aktier som antingen används till strategiska förvärv alternativt minskar det totala antalet aktier vilket påverkar resultatet positivt.    

Analyser:
Remium har gjort en analys här.
En komplettierende bild går att läsa på Aktieingenjörens blogg.

Jag äger inga aktier i bolaget vid analystillfället. 

söndag 12 november 2017

Precio Fishbone Analys Light


Ledning/storägare:
Styrelse och ledning äger tillsammans fördelat på ett tiotal personer ca 40% av bolaget. Detta innebär att så gott som alla nyckelpersoner i företaget har en betydande del läs minst två årslöner av sina investeringar i Precio Fishbone.

Affärsmodell:
Precis Fishbone är specialist inom SharePoint och Office 365 där man både bedriver konsultverksamhet och bygger hela plattformar/system.  

Intäkter:


Intäkterna har varit ganska oförändrade de senaste tre åren. Trots att man har en väldigt stor andel av vinsten som man delar ut till aktieägarna har företaget byggt upp en stor kassa i jämförelse till det totala börsvärdet.

Konkurrenter:
Tittar vi på Know It så har de lyckats höja sin vinstmarginal från 2-3% till 5-6% de senaste åren. Acando är en annan It-konsult som har en något högre vinstmarginal men har gått från 6% till 8% till 7,5% igen om vi tittar sedan 2015. Tittar vi bara på aktierna så handlas samtliga till ca P/e 15. Alla ovan nämnda bolagen har stora "krigskassor".

Framtiden:
Det som håller tillbaka tillväxten i It-sektorn skulle jag säga är bristen på kompetent personal.

Risker:
Låg likviditet i aktien.

Slutsats:
Bolaget:
Precio Fishbone verkar i en konkurrensutsatt bransch där kompetent personal är en bristvara. Genom att nyckelpersoner har stora aktieinnehav har bolaget lyckats säkerställa att dessa stannar. Det framgår tyvärr inte hur pass utsprid aktieinnehav är bland övriga medarbetare. Utifrån vad jag kan se har bolaget många medarbetare som stannar en längre tid och om de slutar, delvis hittar tillbaka vid ett senare tillfälle i sina karriärer. Det är en positiv indikator som signalerar att man har en bra personalkultur och är konkurrenskraftiga i att rekrytera nya medarbetare.
Aktien:
Den höga direktavkastningen samt eget kapital per aktie gör att nedsidan är begränsad. Skulle det komma ett strategiskt förvärv skulle det kunna ha stor positiv påverkan på aktiekursen. Är man intresserad av att ha en tämligen säker direktavkastning på 6,5% skulle jag köpa den här aktien idag. Men aktien har handleds till betydligt lägre nivåer det senaste året. Skulle aktien dippa till 15,30sek så ligger direktavkastningen på 7,5% vilket är välkommet i nollränta klimat. Jag lägger in en bevakning kring 16sek och gör en ny analys om tillfälle ges kring dessa nivåer.

Analyser:
Jag har inte hittat några aktuella analyser av Precio Fishbone.

fredag 3 november 2017

Catena Media analys

Bakgrund:
Catena Media grundades 2012 och har haft en fantastisk början på sin resa i affiliaterindustrin. Sedan 2016 finns de på First north och ganska nyligen gick det upp på Mid Cap på Stockholmsbörsen vilket är en kvalitetsstämpel. Det uttalade mål är att växa organiskt i kombination med geografiska expansion samt genom strategiska förvärv. På de sättet vill Catena Medias bli världens ledande leverantör av högkvalitativa iGaming-leads.

Ledning storägare:
Alla i styrelsen äger minst 90 000 aktier/warranter. En av de första investerarna har precis blivit tillfällig VD, lyssna gärna på en intervju med  Henrik Persson Ekdahl på börspodden. Bland storägarna hittar vi sedan börsintroduktionen Öresund (som har ökat sitt innehav vid flera tillfällen) och Erik Selin med flera. Tittar vi närmre på ledningen så är det främst män (6st) och en kvinna. De har alla bred erfarenhet från namnkunniga företag så som McKinsey, Morgan Stanley, Modern Times Group,  Betsson och Starbreeze för att nämna några vilket tyder på ett stort kontaktnät och bred kompetens i olika branscher. 

Intäkter:
Bolaget får betalt av olika samarbetspartners främst casinon genom att dela på vinsten, får betalt per kund man slussar vidare eller en kombination av båda. Genom att ge en överskådlig jämförelse på 100-tals aktörer på marknaden tillför Catena Media värde för användare som vill satsa pengar på olika spel. Kunderna kan själva filtrera genom olika inställningar vad de söker. Kortfattat är det ett Hotels.com för casinon. De senaste kvartalen har man övergått till en större andel vinst delning vilket kortsiktigt minskar marginalen men är långsiktigt förmånligt för Catena Media, förändringarna förväntas bli synliga från Q4 2017. På bilderna nedan från Q4 2016 visas på ett överskådligt sett fördelningen av Catena Medias intäktsmodel. Under Q2 2017 har intäktsdelningen ökat till 64% av totalen. För att få ett perspektiv på det hela kan nämnas att ca hälften av Leo Vegas kunder är återkommande kunder enligt den senaste kvartalsrapporten se stapeldiagrammet under. Betsson har 600 tusen aktiva kunder och 12,7 miljoner registrerade kunder, källa. Kindred Group som är störst i Europa och har ca 20,7 miljoner registrerade kunder var av 1,2 miljoner är aktiva, källa. Om vi leker med tanken att vissa spelare hoppar mellan olika erbjudanden men sedan återkommer till gamla konton när de får en lockande bonus så är det väldigt attraktivt att dela på vinsten långsiktigt.


Marknaden och konkurrenter:
Tittar vi på den globala spelmarknaden se illustrerat nedan så står online delen för en liten men växande del av den totala spelsektorn. Tillväxten online ligger på ca 7% per år enligt H2 Gambeling Capital som har blivit anlita av Cherry Casino för att ta fram dessa siffror, med lite snabb huvudräkning så är online delen ca 34 miljarder euro 2016 vilket stämmer ganska bra överens med andra oberoende källor från Xl Media på 32 miljarder dollar. I Europa går det nästan dubbelt så snabbt att växa om vi endast tittar på den digitala delen mot resterande marknader. En delförklaring i de är att i Usa och Asien är det på flera håll förbjudet att spela både fysiskt och online. Den europeiska marknaden för onlinespel har i genomsnitt vuxit med 13,5 procent per år sedan 2008 och värdet på marknaden uppskattas till över 21 miljarder euro 2017. År 2022 beräknas värdet på marknaden i Europa uppgå till 29 miljarder euro, källa. Både i Usa och Asien börjar synen förändras på onlinespel och regleringar börjar falla på plats för att det ska bli tillåtet även i dessa regioner, nu senast i Pennsylvania.


Hur ser konkurrensen ut? Utöver att det finns många små, medelstora och stora affiliete företag så konkurrerar du även med casinon om användare. Här nedan listar jag några av konkurrenterna.

XL Media handlas på Londonbörsen och grundades 2008. De har ca 300 samarbetspartners i 20 länder på 18 språk. De driver trafik genom 2000 sidor där de fångar kundernas uppmärksamhet genom bl.a. pop up reklam, mobilreklam i appar eller betald trafik. Liksom sina konkurrenter jobbar de med sökmotors optimering och bygga på innehåll på sina sidor.  Deras kunder är fördelade på 32% i norden, 27% övriga europa och 21% nord amerika. Deras största kund/samarbetspartner står för 7% av den totala omsättningen. Bland samarbetspartierna finns Mr Green, Leo Vegas, Betsson, Unibet och Ladbrokes med flera. Tyvärr framgår det inte vem som är den största kunden. 
Värdepappret har gjort en väldigt bra analys här. Kan varmt rekommendera en prenumeration där.

Gaming InnovationGroup 
Det norska bolaget släppte sin rapport idag (2/11-2017), kortfattat går att nämna att casino delen gick dåligt och affilieter delen av bolaget växte organiskt med 54%. Se hela rapporten här.

RakeTech har funnits sedan 2010 och är onoterade. Därav väldigt begränsat med information. De är baserade i Malta och har ca 110 anställda. I februari 2017 nämner de att de har förvärvat 12 affillieter bolag de senaste två åren. De har även tagit in 70 miljoner euro för att köpa fler bolag.

Det finns även kasinon som har egna jämförelsesidor som exempel kan nämnas Game Lounge som är en liten del av Cherry Casino som har en omsättning på 57 miljoner var av 19 miljoner är vinst (ebitda).  

B2B:
Genom att titta på några av de största aktörerna inom online casinon försöker jag få en överskådlig bild av hur trenden ser ut på marknaden. Jag har tittat på Kindred Group, Betsson och Mr Green de senaste tre åren 2015-2017 där det sista kvartalet 2017 i gult är ett försiktigt antagande från min sida som är en svag förbättring från föregående års Q4. Dessa tre är gissningsvis några av de största kunderna för Catena Media även om det inte framgår i någon årsredovisning hur stora dessa samarbetspartners är så har de funnits med som exempel vilket tyder på att de är viktiga för bolaget på ett eller annat sett. I de två Large Cap bolagen framgår det tydligt i resultaträkningen hur fördelningen ser ut till affiliets  Mr Green på Smal Cap listan väljer att bokföra affiliets tillsammans med marknadsföringskostnader. Då blir det betydligt svårare att urskilja. Det går heller inte att dra några slutsatser hur stor del av den totala affliet marknaden som går till Catena Media då samtliga bolag har flera olika samarbetspartners. Oavsett hur man räknar så är den tydliga trenden uppåt vilket är vad jag ville bevisa för mig själv, se siffrorna nedan.
Framtiden:
Hela branschen håller på att konsolideras och det är de största aktörens som tjänar mest pengar, för närvarande utgör de största affilieteföretagen 50% av den totala marknaden. Så gått som alla de större bolagen i branschen har tagit lån för att kunna göra förvärv i 100 miljoner klassen. 
Catena Media har gått från ca 3000 olika spelsidor till att fokusera på ca 120 sidor som är mer kända. Jag tror att det är rätt väg att gå eftersom det förhoppningsvis skapar mer kvalitet för användarna. Utgår jag från mig själv så söker jag i olika sökmotorer och kolla oftast bara på förstasidan för att hitta de jag söker. Det går även att hitta statistik som bekräftar den tesen. Det räcker gott och väl att ha 100+ sidor i omlopp istället för 3000 stycken för att tillmötesgå spelsugna användare. Det är bara tio sökalternativ som kommer upp på Googles förstasida plus några reklamalternativ i vissa fall. Det gör konkurrensen mördande hård. Genom att samla idrottsprofiler som ger mervärde samt skapa forum för diskussion inför matcher exempelvis tror jag Catena Media kan lyckas att växa både organiskt och genom förvärv genom att skapa intressant innehåll för användare på jämförelsesidor. Se bilden nedan för att få en uppfattning om hur potentialen ser ut för strategiska förvärv.
Risker:
Det finns politiska risker i form av regleringar på olika geografiska områden. Till det hör även förändring av skattesatser som indirekt påverkar alla i sektorn. 
Många pratar om en risk från sökmotorer och ändrade algoritmer i dess, främst Google. Även om den risken finns så ser jag den som mindre eftersom Google själva tjänar väldigt bra i denna affärsrelation. En annan syn på det hela är att när Catena Media fokusera mer och mer på kvalitativt innehåll så har användarna dessa sidor som sparade förval istället för att söka på Google. 
Brist på kompetent personal skulle kunna vara en risk när man hela tiden växer och det är stor konkurrens på främst utvecklar inom It på Malta och andra regioner där Catena Media är verksamma.  Teknikskiften kan inträffa som är svåra att förutse vilket påverkar bolaget negativt och konkurrenter kan då ta marknadsandelar. Det är väldigt offensiva i sin förvärvstakt och det är inte uteslutet att de gör dåliga förvärv. En annan risk är att de får göra en nyemission för att försätta kunna göra strategiska förvärv om det inte kan ta fler obligationslån. Om/när räntorna går upp är det inte lika lukrativt att räkna hem en affär som är baserad på låga räntor. 

Analyser:
Här kan du hitta en analys från Swedbank, Magnus från fundamentalanalysbloggen har flera gånger nämnt bolaget både på bloggen och via tradingportalen. Kolla gärna Västkustinvesteraren här för hans syn på Catena Media. För att få en nyanserad bild så tycker jag man ska läsa Värdepapprets analys av Xl Media där Catena Media nämns här, även om Xl Media satsar mer på organisk tillväxt än en förvärvsdriven strategi så är det mycket matnyttig information som nämns även inom sökmotors optimering och olika inträdes barriärer som gäller för alla bolagen inom branschen

Slutsats: 
Bolaget: I mina ögon så gör ledningen många saker rätt. De har gått till en långsiktigare hållbar intäktsmodel, de växer både genom förvärv samt organiskt. De är tidigt inne på nya marknader i Asien och Usa för att kunna göra strategiska förvärv till låga multiplar. På några års sikt så kommer både Usa och Asien har möjlighet att bli större än den Europeiska marknaden som är störst idag inom online-gaming. När de gör förvärv ligger de ofta en tilläggsköpeskilling inbakad i avtalet som betalar sig själv långsiktigt vid ett bra köp, funkar det inte går båda parter lite fattigare ur affären.  
Aktien: Efter Q1 2017 i maj har aktien dalat ner från 112sek till 75sek. Både Q1 och Q2 har blivit svalt mottagna av marknaden. Det går att spekulera fritt i varför. En del hade velat se fler förvärv, högre marginal och bättre kommunikation från bolaget. Värderingen ligger på Pe 23 vid dagens datum 2/11-2017 mot Pe 30+ vid ATH i maj 2017. Kortsiktigt så tror jag aktien kommer gå upp på Q3 rapporten nästa vecka som blev tidigarelagd till den 7/11. Efter två lite svagare kvartal på grund av intäktsomställningen känns det stärkande att flera i styrelsen har köpt på sig aktier under oktober månad se bilden nedanför. Är man mer långsiktig i aktien finns det stor potential utanför Europa på 2-3 års sikt skulle jag säga sammanfattningsvis.  Vad är din syn på Catena Media och dess framtid?