söndag 28 januari 2018

Analys Simris Alg

Bakgrund:
Företaget Simris Alg grundades av Fredrika Gullfot, som även är bolagets VD. Idag producerar man egna alger som är grundkällan för omega-3 i en toppmodern anläggning med den senaste tekniken i Hammenhög i Skåne. Utöver de samarbetar de med andra "algbönder" där man har en portfölj av produkter (te, chips och kosttillskott) som säljs under det egna varumärkena Simris Alg och Simris Select. 
Ledning och storägare:
Fredrika Gullfot har jobbat på finansmarknaden i Tyskland och senare forskat bioteknik vid KTH i Stockholm där hon nördade in sig i alger. Efter sin doktorsexamen bestämde sig Fredrika för att lämna forskningen och starta Simris Alg. Hon är som tidigare nämnt bolagets VD och äger själv ca 10% av bolaget och är även största ägare. Större delen av personalen har optioner i Simris Alg om än ganska blygsamma positioner

Finansiel info:


För några dagar sedan presenterade Simris Alg finansiella mål. Här kan vi i det grön fältet ovan se hur stor maxkapaciteten är om man skulle välja att bygga ut den befintliga anläggningen i två omgångar. Bolaget understryker dock att det inte är aktuellt i dagsläget att bygga ut anläggningen då man fokuserar på försäljning. Med andra ord finns det inga kunder än så länge vilket återspeglar sig i kvartalsrapporterna med blygsamma försäljningar i sexsiffriga belopp. Till Simris Alg försvar har man inväntat ett godkännande från Eu som fortfarande inte get något direkt godkännande även om det ser lovande ut enligt företaget. Även på andra marknader globalt är det främst byråkratin som har fördröjt den förväntade försäljningen. Om vi bryter ner försäljningsmålen i omega-3 kapslarna som bolaget själva tillverkar och säljer för ca 450 sek per förpackning som räcker i en månad så kan olika antaganden göras beroende på hur mycket man säljer via egna kanaler eller andra återförsäljare. I mitt antagande räknar jag på att de får i snitt 225 sek per förpackning vilket skulle motsvara en försäljning på 180 888 förpackningar per år för att nå en omsättning på 40,7 Msek. Delar man ytterligare på  det och räknar på att varje kund köper 12 förpackningar per år (vilket är osannolikt men ändå) så blir det 15 074 kunder. För närvarande går bolaget back ca 5,7 Msek per kvartal eller 22,8 Msek per år.

Marknaden och konkurrenter:
Som vi ser ovan så utgörs endast 2,2 procent av all Omega-3 av alger under 2015 samtidigt som försäljningen för alger motsvarar 12,7 procent av det totala värdet. Med andra ord är alger en premium produkt som även växte med 8,2% mot 2014. Som vi ser ovan så är Usa den största marknaden i världen där man nyligen skaffat sig en samarbetspartner som säljer produkten på nätet samt i en fysik butik än så länge men det kommer rullas ut i fler butiker under början av året. I Sydkorea har man sen tidigare ett annan strategisk partnerskap med Inforell. På hemma marknaden samarbetar man bl.a. med Lloyds Apotek som har 79 apotek runt om i landet och ingår i Celesio Group, ett ledande internationellt tjänsteföretag inom läkemedel, apotek och hälsa, med verksamhet i 14 länder. Alla nämnda samarbeten visar att det finns ett starkt intresse bland företag att sammarbeta med Simris Alg.

Framtiden:
Simris Alg är verksamma inom ett premium segment och väljer även att marknadsföra sig på de sättet bland annat med en lansering av produkterna där man förknippas med Vogue under ett event i Berlin. Den första fysiska butiken i Usa som säljer deras produkter ligger i Palo Alto. Jag är övertygad att bolaget gör helt rätt när det väljer att marknadsföra sig på det sättet. Nya investeringar som skulle kunna göras är som tidigare nämnt att dubbla produktionen i olika omgångar till en kostnad av ca 25-30 Msek per 2000m2 utbyggnad. Simris Alg har även tittat på möjligheten att frystorka alger själva. En annan nisch är algmjöl där man har sökt motsvarande godkännande från Eu.

Risker:
Den största risken som jag ser är att Fredrika är en så starkt drivide kraft i företaget. Även om man rekrytera fel nyckelpersoner så kan de ha en enorm negativ påverkan på företaget när de är så få anställda. Att deras produkter inte blir godkända av Eu skulle vara katastrof för bolaget. Det finns mig veterligen inga bevis på att omega-3 är jättebra för kroppen utöver att det är bra att ha en bra balans mellan omega-3 och omega-6. 

Bull/Bear scenario:
Bear scenariot är att de flesta som äter omega-3 idag är nöjda med sina produkter och letar inte efter någon ersättare. Om Simris Alg ska kunna sälja sin premium produkt måste de på något sätt kunna övertyga omega-3 användare att deras produkt är mycket bättre. Alternativt hitta nya kunder som inte använder några kosttillskott idag. 
Bull scenariot är att många kändisar blir ambassadörer för Simris Alg för att de älskar produkten och det enda problemet för Simris Alg är att hitta mark med samma solförhållanden för att kunna bygga fler alg anläggningar. 

Slutsats:
Min slutsats är att det ligger flera år bort innan man blir lönsamma. Risken är att investerare tröttnar på väntan och att fler emissioner kommer under tiden. Om man räknar på drömkunden som konsumerar omega-3 kapslar året om så behövs det endast ca 15 tusen kunder världen över. Detta gör att aktien och bolaget värderas till ca 100 Msek. Det finns naturligtvis en väldigt stor uppsida om bolaget lyckas bli en trendig livsstils produkt som alla pratar om och köper. 

Analyser/Presentationer:tisdag 16 januari 2018

Collector Analys
Bakgrund:
Collector har genom organisk tillväxt och strategiska förvärv efter sina snart 20 år i finansbranschen flera ben att stå på. Där grunden bestod av kreditmarknaden, under tillsyn av FI sedan 2001 andra tillskott fram tills 2008 blev privatlån, sparkonton och inkassotjänster. Vidare expanderade bolaget till Finland och Norge. Den stora milstolpen kom 2015 då Collector blev Collector Bank med banktillstånd, samma år börsintroducerades bolaget. Idag är Collector en digital nischbank som riktar sig till både företag och privatpersoner. 

Ledning och storägare:
De flesta i ledande positioner och styrelsen äger större betydande innehav. Bland storägare så är Balder den absolut största ägaren med över 44% och Erik Selin äger även Collector i sin privata portfölj där han har nästan 1,5 miljoner aktier (1 490 500st). Det senaste sex månaderna har flera insider köp gjorts bland annat av tidigare VD och nuvarande ordförande Lena Apler. Lena har vunnit flera priser bl.a. årets entreprenör och är en förebild för många kvinnor. Under åren har många duktig kvinnor sökt sig till Collector vilket återspeglar sig i listan över styrelse och ledande positioner.  

Finansiel info:

Sedan 2005 har Collector haft en årlig organiskt intäktstillväxt på 30%. Bland privata kunder så har omsättningen ökat med 24% under de första tre kvartalen 2017 till 927 Msek (746) samtidigt ökade vinsten före skatt med 20% till 287 Msek (239). Företags delen har under samma tidsperiod ökat med fantastiska 42% till 477 Msek (336). Den starka tillväxten beror främst på en skalbar affärsmodell där vinsten före skatt ökade med 66% till 210 Msek (127). Med andra ord så står ca 2/3 av omsättningen från privata kunder och 1/3 av företagskunder. 

Marknaden och konkurrenter:I första tabellen visar jag i lila och grönt hur Resurs Bank har utvecklats de senaste fem åren sett till omsättning och vinst efter skatt. I samma tabell i rött och blått visar Collector sina tillväxtmuskler i jämförbara tal växer Collector snabbare procentmässigt både sett till omsättning och vinst även om Resurs bank är större för tillfället.


  I tabellen ovan jämför jag omsättningen av de fyra storbankerna: uppifrån och ner Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB. Utan att gå in på för mycket detaljer så konstaterar jag att storbankerna har väldigt begränsad tillväxt. Med det sagt är de imponerande att de lyckas hålla så höga vinstmarginaler över tid där de flesta av ovannämnda har legat på ca 40% i vinst. Men utan att öka omsättningen så är det väldigt svårt att fortsätta växa när man har gjort olika effektiviseringar och kostnadsbesparingar under att antal år. 

Framtiden:
Collector Ventures startade 2016 och har än så länge investerat i främst nordiska bolag inom fintech. Flera av företagen har väldigt skalbar tjänster och Collector bidrar både finansiellt och med kunskap samt kontaktnät i sina investeringar. Se all 18 bolag här. Bolaget har sin egen platform och utvecklar alla nya funktioner själva vilket gör att de kan gå från ide till funktionell produkt/tjänst på två månader till väldigt låg kostnad. Efter att ha fått banktillstånd så har bolaget större möjligheter att ta upp kampen med storbankerna och ta marknadsandelar bl.a. med bolån som inom en snar framtid kommer att helt digitaliseras. Geografiskt sett kommer man fortsätta försöka växa i Norge och Finland.    

Risker:


Utdelningspolicy:
Collector kommer att fokusera på tillväxt på medellång sikt, vilket innebär att utdelningen kommer att vara låg eller helt utebli.

Bull/Bear scenario:

Den röda linjen räknar på att vinstmarginalen ökar till 28% 2018, till 29% 2019 och 30% 2020 samtidigt som vinstutvecklingen och omsättningen fortsätter öka med 30% per år. I detta senario räknar jag på att marknaden ökar värderingen till P/E 20 samtliga år från dagens ca P/E 18. Den gröna linjen är ett senario där vinsten och omsättningen "bara" ökar med 20% per år. Marknaden värderar ner aktiens vinstmultipel till P/E 15 från 2018 och framåt även om det är väldigt defensivt räknat. Bear senarior i den lila linjen räknar på ett P/E på 10 och en vinst och omsättnings ökning på 10% per år. Här nedan går det att se mer exakt hur jag har räknat.
Slutsats:
Alla bankerna tjänar pengar, men i denna jämförelse så växer Collector snabbast både omsättnings mässigt och sett till vinstutveckling i procent. Frågan är hur länge de kan fortsätta växa i denna takt med runt 30% per år? Jag tror att Collector som marknadsför sig mot en yngre kundkrets har mycket att vinna på när bolån digitaliseras helt. Tittar vi på branschkollegorna så skulle Collector även kunna öka vinsten genom bättre marginaller vilket även har varit fallet de senaste 10 kvartalen då bolaget stadigt ökat vinstmarginalen från 21,3% till 27,6%. Denna positiva trend borde sannolikt även reflekteras i aktiekursen inom en snar framtid. Även om vinsttillväxten avtar till säg 20% och marknaden värderar ner aktiens vinstmultipel skulle detta senario på två till tre års sikt vara en positiv vinstutveckling för den som väljer att investera i bolaget idag.

Analyser/Presentationer: