onsdag 31 maj 2017

Framtidens företag

Företag måste vara innovativt och det är bra att söka patent. Men patenten ska inte använts för att stämma konkurrenter. Patents kan användas vid samarbeten där man byter kompetenser med varandra. Det ända settet man borde skaffa sig konkurrensfördelar är att genom att utvecklas så snabbt att konkurrenterna inte hinner med. Kolla gärna in dokumentären nedan.


tisdag 30 maj 2017

1700-talets miljonärer

Ekonomisk historia, i dokumentären The Ascent of Money tar Professor Niall Ferguson oss genom den ekonomiska historien där många karaktärer tar extremt stora risker för att skapa sig en förmögenhet. Det är endast de som lyckas som står med i historieböckerna en av dessa är John Law som var en opportunist som efter att ha flytt från England hamnade i Amsterdam där det första aktiebolaget hade blivit en succé. Det Law tyckte var konstigt var att man inte skapade fler aktier eller i dagens värld splitade aktier eftersom det fanns så stor efterfrågan. Med sina nyvunna erfarenheter flyttade han till ett skuld satt Frankrike där han skapade ett liknade aktiebolag men där vem som helst som hade pengar kunde köpa aktier. För att göra en lång historia kort så skapades de först miljonärens i Frankrike på 1700-talet och med den explosionsartade aktiekursen sprack även den bubblan efter en tid i "The Mississippi Bubble". Namnet kommer från Mississippi som var Frankrikes handelspost där de tjänade pengar genom att frakta bland annat tobaksvaror till Europa påse från Usa, Afrika och Asien. Väldig lärorik och sevärd dokumentär.lördag 27 maj 2017

Paypal Mafia och en checklista för startups


Boken handlar om hur man gör teknologiska framsteg där Peter Thiel rekommenderar för att lyckas som Startup och få genomslagskraft bör uppfinningen vara minst 10 gånger bättre än befintliga produkter eller helst hittar på en helt ny produkt eller område. Författaren kritiserar hur dagens samhälle inte tänka lika stort som förr i tiden och även att skolor i allmänt inte bidrar särskilt mycket. Istället för att forma elever till att skapa nya saker och tänka stort så tränas unga människor till att springa i ett evighetshjul i dagens samhälle där små framsteg är målet. Exempelvis så får du inget extra för att läsa om något på samma område utan du betygssätes efter vilka frågor på provet du svara rätt på. Han delar även ut kritik till politiker som bara fokusera kortsiktigt på att bli omvalda istället för som på 50 och 60 talet där inovationskraften var högre och man tänkte stort och hade långsiktiga planer, exempelvis med att skicka folk ut rymden för att sedan kunna skicka folk till månen. Författaren som är grundare till bl.a. paypal tycker att det inte är bra med konkurrans eftersom det tar bort vinsterna i företagen och företagen fokuserar för mycket på sina konkurrenter genom både intern konkurrens om befodringar och mot andra företag inom sitt område. Däremot ser han många fördelar med monopol där de får företagen som har ett monopol att kunna lägga mer tid på att utveckla nya tjänster eller produkter. Om man vill in på ett område som redan existerar idag borde man göra produkten minst 10 gånger bättre där tas exempel upp som amazon med oändligt många böcker mot en fysisk bokhandel eller ipad mot fumliga föregångare från exempelvis nokia som var obrukbara. En annan intressant reflektion från Thiel är att i Startups är det att föredrar små styrelser helst på tre personer eftersom det annars är för många viljor som ska tycka för att kunna gå vidare. 


Checklista för Startups:

Kommer företaget att finns kvar om 10-20 år?

Kommer företaget att kunna försvara sin marknadsandel om 10-20 år? 

Har företaget identifierat en unik ide som ingen annan har upptäckt ännu?

Är det rätt timing att starta bolaget?

Teknisk kunskap och andra kompletterande kunskaper är viktiga men:
Hur väl känner grundarna varandra och hur väl samarbetar teamet?
Har du rätt team?

Vem är det som juridiskt äger bolaget?

Vem leder bolaget på en daglig basis?

Vem är det som kontrollerar bolagets försäljning?

Är styrelsen mindre än 5 personer (3 är idealt)? 

Hur är aktierna fördelade (helst ska det hållas hemligt för de anställda)?

Hur rekryteras ny personal (viktigt att det inte outsourcas)?

Vet du hur du ska skapa produkten och distribuerar den?

Vilken är den viktigastes distributionskanalen (minst en måste funka bra)?

Hur stor är världsmarknaden även om du börjar på en mindre marknad?

Hur är tillväxt strategien? 

Vad gör att du kan konkurrera med din verksamhet mot kina?

Är det något annat bolag som gör samma sak?

Betyg 5 av 5

torsdag 25 maj 2017

The Checklist Manifesto av Atul GawandeSom titels namn handlar boken om samma ämne. Författaren tar upp betydelsen av checklistor i olika sammanhang exempelvis hur Boeing lyckades undvika konkurs under 1935 genom att börja med en checklista eftersom flygplanet var så avancerat att det var lätt att missa någontig om man inte följde checklistan. På andra områden inom sjukhus har sjuksköteskur anamat samma process i många år medans läkare ståt över detta. Men i början av 2000 talet provade en läkare att använda checklistor och resultaten var fantstiska. Efter det påbörjade han att informera andra sjukhus i Usa under flera år och någonting så enkelt som en pappersbit kunde rädda 1000-tals liv och spara 100 miljontals dollar. Vidare så används det flera lager av checklistor inom byggbranschen där man har ett körschema för när allting ska göras utöver de så finns det en expert checklista där upp till 16 olika områden diskutera när det inträffar oväntade situationer hur man ska lösa dessa innan man kan gå vidare och alla olika instanser ska bekräffta att projektet kan gå in i nästa skede. Ett sista lager är att om någon ser någonting ovanligt eller ett fel så kan man maila till ett speciellt konto där man tittar på problemet stora som små. Investeringskriterier som vi har i finansvärlden är det närmaste jag har kommit på en checklista. jag blir väldigt inspirerad av boken att göra den ultimata checklistan. Sen måste man naturligtvis även följa upp listan kontunuerligt och avväga om en investering ska göras även om inte alla riktlinjer passar in. Kortfattad i slutet av boken nämns tre olika investerare som använder sig att checklistor som det har gått väldigt bra för. En av dessa är Mohnish Pabrai som har skrivit boken The Dhandho Investor: The Low-Risk Value Method to High Returns som jag ska ta och läsa framöver. Boken nämner att endast en av åtta investerare använder sig av någon form av checklista. Det gäller naturligtvis att göra en så effektiv och bra checklista som möjligt men det som investerarna i boken nämner som en fördel med en bra checklista är att det för dem gick mycket lättare att fatta investeringsbeslut där de tidigare hade en konsult som annalyserade olika investerigs möjligheter så var det nu mycket lättare att fatta egna beslut då det blev överskådligare. 

Betyg 4 av 5

onsdag 24 maj 2017

Bli grymt rik på aktier! av Anders Haskel
Man märker att författaren besitter en massa kunskap. Tyvärr berörs ämnena väldigt ytligt och man får som läsare inte chansen att fördjupa sig i något av områderna inom aktier. Det jag tar med mig från boka är att han rekomenderar att inte sikta för högt med aktie investeringarna. Eftersom fallhöjden då oftast även bli högre, författaren tycker inte man ska ha ett högre mål än 15% per år. Annars berörs alla ämnen som att diversifiera portföljen, gör din egen analys och köp billigt och sälj inte vinnare för tidigt. Boken är väldigt lättläst och riktar sig till någon som i har fördjupat sig i ämnet tidigare. Alltid bra med repedition men kan inte rekomendera boken om man har läst liknade böcker tidigare. 

Här är två andra böcker som riktar sig till nybörjare miljonär innan 30 och Why are we so clueless about the stock market? 

Betyg 3 av 5


söndag 14 maj 2017

Think and grow rich av Napoleon Hill


Det är inte många författare som sålt fler än 70 miljoner böcker men Hill lyckades med den bedriften genom att intervjua hundratals olika framgångsrika människor under 25 års tid för att ta fram vad han tror är ett framgångsrecept för att bli rik genom sin 25 års långa forskning. Boken är indelad i 13 avsnitt där man leds steg för steg för hur man kan bli rik med lite eller inga medel bara man följer boken och tror på framgångsreceptet. Det jag tar med mig från boken är dels att skriva ner en femårsplan i mitt fall vilket är mitt exakt datum när mitt mål ska uppnås. Sen skriver jag en detaljerad plan med delmål för hur jag ska nå slutmålet. Ett intressant påstående som det ligger mycket i är att oavsett hur man går tillväga för att få kunskap så hjälper det inte att besitta kunskapen om du inte har en plan för hur du ska gå vidare för att göra det till ett framgångrikt och vinstdrivande företag. Han radar även upp 30 sett som  man kan misslyckas på samt 28 frågor som du ska ställa dig själv en gång om året för att göra en självanalys av dig som person. Med tanke på att boken har några år på nacken kan man ju anpassa självanalysen lite men jag tycker det är en intressant tanke. Exempel på frågor är om du var din egen arbetsgivare skulle du vara nöjd med din insats under det gångna året? En annan kvalitet som är viktig är ihärdighet eller uthållighet för utan denna självdiceplin hjälper inte någon av de andra tillgångarna för att nå målet. Avslutningsvis kan jag samanfatta boken med att det är viktigt att ha positiva tankegångar genom livet och inte låta räddslor styra dina livsval och beslut.

Betyg 4 av 5 


onsdag 10 maj 2017

En av Harvard Universitys mest populära kurser!


Boken är en produkt utav en av Harvard Universitys mest populära kurser med professor Michael Puett och utgår från fem kinesiska filosofer som levde för 2500år sedan. De nämner bland annat att det är bra att tänka stort men att man kan göra mycket med små förändringar i det vardagliga livet. Genom att utföra ritualer kan man ändra sitt tänkande och utesluta vardagen för ett tag. Detta exemplifieras bl.a. inte bara genom religösa ritualer för att bearbeta sorg exempelvis utan även genom kurragöma där man byter ut rollerna mellan vuxna och barn där både barnet och den vuxna är på samma nivå och lär sig att se nya perspektiv utanför de vardagliga rollerna vuxen, barn.

En av filosoferna ställer sig frågan om vi lever i en samanhängande och stabil värld eller lever om vi är verksamma i en oförutsägbar och nyckfull värld? Mencius läror tror på det sistnämnda och menar att hårt arbete inte nödvändigtvis leder till framgång och att onska och dåliga gärningar inte alltid bestraffas. Om man utgår från investeringar så skapar det en intressant frågeställning där man borde fråga sig själv vad man har för världsbild. Är den sammanhängande eller oberäknelig och hur drar man fördel av det med sina investeringar?Rationella val eller magkänsla = själviska önskingar eller en kombination av båda?
Ofta skapar hjärnan rationella tänkande efter man har gjort ett val på magkänsla. Då blir det extra viktigt att kritiskt granska sina magkänsle val! Eller för att återkopla till investeringar helt undvika beslut på magkänsla och alltid göra sin egen analys. Att avstå är ett aktivt val som styr in utvecklingen på en viss väg! Det går att aplicera på så många vägval i livet, vänskap, sparande, familj, och semester.
Om du bestämmer hurdan du "är" blockerar de din förmåga att uppfatta hela situationen och du kan inte vara lika flexibil i hur du reagerar på olika situationer för att du har satt dig själv och hur du uppfattar dig själv i ett fack. Den lättaste vägen är att fortsätta sitt liv i invanda mönster men vill man aktivt jobba för att bli en bättre människa och ändra sitt inrotade beteende är det klokt att försöka förfina sina känslor så att en bättre reaktion blir ett automatiskt förstahandsval i sitt beteende.

Praktiska tips:

Vänta till du är lugn med att prata.
Analysera varför personen i fråga alltid kommer och stör dig på jobbet om det är ett mönster du ser.
Försök förstå vart kännslorna kommer ifrån.

Illutionen om stabilitet i yrkeslivet gör att man kan begränsa sig istället för att utforska vad man tycker om att göra eller tror att man tycker om att göra vilket begränsar en individ och även formar samma person på vad han trodde var rätt. Att istället gå in i livet och yrkeskariärren med ett öppet sinne och ett helikopterperspektiv på tillvaron ger möjlighet till flera olika yrkeskariärrer. Den värld som du en gång trodde var statisk visar sig istället bära på oändliga möjligheter så länge du är villig att lägga ner tid och arbete i att utveckla dig själv i en posetiv riktning.

Omställningen ska ske obemärkt istället för att adressera problemet, det fungerar för att man aktivt närmar sig någon som man känner avstånd till. Om man exempelvis föreslår att hitta på något med sitt tånårsbarn som hen gillar att göra istället för att prata om något problem så ser man längre en att bara lufta känslorna som man har. På så sätt överbryggar man känslorna som delat ens osikter tidigare och skapar ett nytt betende mönster med små steg.

Universell omtanke är något som nämns i boken och här kommer jag att tänka på ett TED talks som passar bra in på ämnet. Kolla gärna på klippet nedan.Här är två sista handfasta tips för att öva upp förmågan hur man reagerar på olika situationer. För att hjälpa en orolig själ finns det inget bättre än musik och för att ta itu med vrede finns det ingenting bättre än poesi. Jag tycker boken är väldigt läsvärd och rekomenderar den starkt!

Betyg: 4.5 av 5

onsdag 3 maj 2017

Miljonär innan 30 bokrecension

Jag har läst igenom miljonär innan 30 boken vilket är en väldigt grundläggande bok om sparande men säkert inspirerande för ungdomar och studenter som inte har lärt sig de sparbloggare i allmänhet andas och lever för varje dag. Om du har följt hans blogg känns det onödigt att köpa boken i sann miljonär innan 30 anda. Det jag tog med mig som jag inte tror att han skrivit om i bloggen är att han jämför mellan en elitidrottare och sig själv och hur man offrar/investerar några år i tidig ålder för att kunna njuta av frukterna i framtiden. Parallelerna är att många som satsar på OS exempelvis lever under väldigt ansträngda ekonomiska förhållanden 6000-10000sek i månaden eftersom de inte har tid att jobba liksom bloggaren gör för att i deras fall kunna träna så mycket respektive spara så mycket som möjligt. Här hade jag gärna sett en fördjupning i boken där han bara kort nämner att han har varit i kontakt med 100 elitidrottare som han har mailat. Båda grupper sparbloggare och elitidrottare (som inte har fått något riktigt genombrott ännu men kanske heller aldrig får det) är att de ser på de som en liten uppoffring som de tycker är värt mycket mer för en senare belöning. Delta i OS eller vara ekonomiskt fri innan 40 år fyllda. Det intressanta är att satsa på OS vilket inte ger några garantier att uppnå målet och risken på elitnivå i de flesta sporter där de hela tiden handlar om att pressa kroppen på gränsen är förknippat med stora skaderisker men socialt sett beundransvärt. Att i fyra års tid eller mer dedikera sig åt sparande ses som någonting konstigt i sammhället. Det går att fastslå att alla människor är varken OS kandidater eller aktiebloggare och kommer heller aldrig att bli det. Så jag tycker att de aktiebloggare som månad efter månad sparat och fortsätter att investera ska ge sig själva en klapp på axeln och se hur långt de redan har kommit för att få lite perspektiv på det hela. Miljonär innan 30 är ett levande bevis på att självdiceplin lönar sig. Mot pensionär innan 40!