söndag 31 december 2017

Mycronic Analys


Bakgrund:
Mycronic bildades utifrån forskning inom mikrolitografi på KTH vilket idag är segmentet Pattern Generators (PG). Mycronic har genom PG en unik ställning som enda leverantör av maskritare för tillverkning av avancerade fotomasker för bildskärmsindustrin. Mycronic har sedan år 2000 levererat cirka 130 system, varav 75 för bildskärmstillämpningar av dessa är cirka 35 avancerade system. 2009 förvärvades Mydata Automation AB som idag utgör segmentet Assembly Solutions (AS) som till största del hjälper till med ytmonteringsutrustning, som för den insatta omfattar produktionssystem för komponentmontering, beröringsfri applicering av lodpasta, automatiserade lagringslösningar, utrustning för dispensering och lackning av kretskort samt höghastighetsdispensering av lodpasta. Ett annat snabbt växande område inom AS är automatiserade produktionslösningar för montering och testning av kameramoduler. 

Under årens lopp har nya innovationer resulterat i 470 patent (exklusive förvärv), under 2016 tillkom 26 patent. Företaget själva beskriver sig som: I en värld med snabba tekniska förändringar skapar Mycronic innovativa produktionslösningar för elektronikproduktion med höga krav på precision och flexibilitet. Mycronics investeringar i forskning och utveckling skapar produkter som möter marknadens behov av effektiva produktionslösningar. Dessa möjliggör slutprodukter som till exempel avancerade bildskärmar inom AMOLED tänk bl.a. mobiler, tv och surfplattor utöver de appliceras tekniken även på medicinska hjälpmedel och nästa generations satelliterMycronics produktionssystem används av 2 500 tillverkare runtom i världen. Med en global organisation med dotterbolag i tio länder samt genom distributörer och agenter, ­levereras utrustning och tjänster till elektronikindustrin i mer än 50 länder. Den lokala närvaron säkerställer en djup förståelse för marknaden samt en snabb service till företagets kunder som är beroende av dygnet runt-produktion. 

Ledning storägare:
Både ledning och styrelse äger betydande innehav i Mycronics.

Lena Olving är VD och koncernchef sedan 2013 med tidigare befattningar som Vice VD och operativ chef för Saab AB (publ) och ledande befattningar i koncernledningen inom Volvo Personvagnar ABFödd 1956. Utbildning: Civilingenjör, maskinteknik Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Investment AB Latour, Teknikföretagen samt Kollegiet för svensk bolagsstyrning. En av de största förändringarna som gjordes när hon tillträde som VD var att komma närmre kunderna för att bättre förstå vilka produkter som efterfrågas på marknaden. Aktieinnehav i Mycronic: 112 500. Sedan Lena tillträde har bolaget utvecklats över bolagets egna uppsatta mål vilket bådar gott för framtiden. De största ägarna i bolaget är Bure Equity och Fjärde AP - fonden med 29,9% respektive 8,7%. Tittar vi lite närmre på insiderhandel så är det endast förvärv från flera olika personer under 2017. Få en mer detaljerad bild här.

Finansiel info:
Tittar vi nedan på rullande 12 månader så tyngs vinsten av förvärv under Q3 samt att maskritare ibland inte hamnar jämnt utspritt över året utan kan avvika från kvartal till kvartal. Det ser väldigt positivt ut på orderingången för 2018 och det mest lönsamma segmentet inom PG börjar redan fylla orderböckerna för 2019 (se sammanställning nedan i tabellen). Vd kommenterar i Q3 att 2269 Msek av orderingången för 2018 består av maskritare som har bäst marginal. Tittar vi nedanför så brukar Q4 vara väldigt stark historiskt sett. Mycronic har under 2016 investerat 342 MSEK i utveckling, vilket motsvarar 15 procent av nettoomsättningen. Att leverera rätt produkt vid rätt tidpunkt, identifiera möjligheter för att utöka eller bredda produkterbjudandet och skapa förutsättningar för utveckling av idéer för långsiktig konkurrenskraft är målbilden. Marknaden och konkurrenter:
Assembly Solution
AS erbjuder utrustning för modern elektroniktillverkning. Erbjudandet omfattar utrustning för applicering av lodpasta (se bild ovan) och andra monteringsvätskor på kretskort, utrustning för att placera komponenter på kretskort samt utrustning för montering och testning av kameramoduler. Världsmarknaden för ytmonteringsutrustning omsätter årligen ungefär 4 000 miljoner USD. Segmentet Ytmonteringsrobotar för komponentmontering omsatte 1 980 miljoner USD 2016, en tillväxt om 5 procent. Under första halvåret 2017 växte marknaden med 21 procent jämfört med samma period föregående år, där marknaderna i Kina, Japan och Nordamerika uppvisade den starkaste utvecklingen. 

AS växer med ca 5% årligen enligt bolaget själva. Tittar man tillbaka några år så är affärsområdet i en fallande trend sett till bruttomarginalen även om omsättningen ökar svagt pågrund av förvärv. Här säger bolaget själva att de kontinuerligt tittar på strategiska förvärv samt att man lever med att tidigare försakat utvecklingskostnader men har nu tagit tag i den biten och ser ljusare på framtiden. Under 2016 gjordes det tre förvärv se nedan:
 • Strategiskt förvärv av RoyoTech - leverantör av intelligenta lagringslösningar till elektronikindustrin.
 • Förvärv av Axxon – med en bred kompletterande produkt- portfölj inom dispensering.
 • Förvärv av AEi – leverantör av utrustning för montering av kameramoduler inom snabbväxande marknadssegment.
Pattern Generators 
PG är bolagets starkaste affärsområde med imponerande 48% tillväxt! Mycronic lanserade maskritaren P-800 för framtidens produktion av de allra mest högupplösta bildskärmarna där de första beställningarna har kommit in under Q3 2017. Se bilder nedan där intäkterna är uppdelade i segmenten AS och PG från 2015 fram tills Q3 2017. Bildskärmsmarknaden i världen trendar upp under andra halvåret 2016 och 2017 förväntas en tillväxt om 18 procent till 124 miljarder USD. Tillväxten drivs framför allt av förflyttningen mot mer avancerade AMOLED- och högupplösta bildskärmar som både blir större och fler till antalet.
Marknadsposition 
Inom kategorin AS och underkategorin "Dispenseringsutrustning" är Mycronic fjärde största leverantören och adresserar större delen av marknaden enligt bolaget. Som tidigare nämnt är världsmarknaden för ytmonteringsutrustning omsätter årligen ungefär 4 000 miljoner USD. Men är betydligt mindre lönsamt på grund av högre konkurrens än PG. Mycronic har en unik ställning som enda leverantör av maskritare för tillverkning av avancerade fotomasker för bildskärmsindustrin. Kraven på maskritare för dessa tillämpningar är exceptionella med avseende på prestanda, tillförlitlighet samt skräddarsydda funktioner. Mycronic har en teknisk plattform som möter kundernas krav. Samtliga bildskärmstillverkare använder idag fotomasker som producerats av Mycronics maskritare. Med andra ord har de en monopolliknade position på de mest avancerade skärmarna. Marknaden för maskritare inom segmentet multipurpose kännetecknas av hård konkurrens och domineras av Mycronic och Heidelberg Instruments. HI ägs av en stiftelse i Tyskland som hel- eller deläger 325 olika företag därav är det tyvärr dålig insyn i Mycronics största konkurrent. 


Framtiden:
Mycronic tillgodoser behovet av nya fotomasker genom att, som enda leverantör i världen, erbjuda sina kunder de allt mer avancerade maskritare som behövs för att möta industrins tekniska utmaningar. En annan faktor bakom behovet av nya fotomasker är ökande produktutbud och allt kortare produktlivscykler. China är den första beställaren av fler maskritare av den nya modellen P-800. En förhoppning från bolaget är att flera befintliga kunder ska uppgradera till den nya maskritaren där bolaget har ett inbytes program av föråldrade modeller. Ett annat nytt segment är bilindustrin där man förutspår flera och större skärmar i bilar. 


Risker:
Den största risken jag ser är att hologram eller annan projekterings teknik blir så pass bra att det inte finns utrymme för bildskärmar i framtiden. Andra risker kan vara att man får problem med utvecklingen av nya inovationer eller satsar på fel teknik som kunderna inte är intresserad av. När man nu under 2018 tittar på fler strategiska förvärv är risken att det är svårt att genomföra det framgångsrikt då olika företag har olika kulturer samt att önskade synergier uteblir. 

Blankare:
Enligt Fi är endast en blankare inne i Mycronics se här, enligt senaste uppdateringen är Cpmg inc position 3,76% senast uppdterat den 27/12 2017. En annan siffra går att se på Inside Voice där det är fyra olika bolag och totalt 9,91% se här. Jag har tyvärr inte hittat någon djupare analys på hur de ser på caset.


Utdelningspolicy: 
Bolagets målsättning är att ge såväl en god avkastning som värdetillväxt. Under förut­sättning att bolagets nettoskuld är lägre än 3 gånger EBITDA skall 30 till 50 procent av bolagets vinst efter skatt delas ut till aktieägarna. Tidigare har bolaget haft extrautdelningar vissa år men det finns ingen plan att ha det framöver utan snarare lägga vinsten på fler förvärv. 

Slutsats:
En nyckel till framgång är att fortsätta utveckla tekniken och förbättra befintliga produkter. Det är väl förankrat hos Mycronic som lägger ca 15% av omsättningen på utveckling varje år. För att kunna förutspå vad som efterfrågas av marknaden har Lena Olving implementerat en närmre relation till kunderna. Detta har bl.a. resulterat i den senaste maskritaren P-800 som bolaget tror väldigt starkt på och är den produkt som kan tillgodose de mest högupplösta skärmarna som efterfrågas i alla premium produkter. Även inom de mindre lönsamma AS så har nya produkter mottagits positivt. Trender som fler och större skärmar i alla tänkbara apparater talar för att Mycronic kommer fortsätta att utvecklas över förväntan de närmaste 2-3 åren. Sedan 2014 då det lossnade ordentligt för företaget har omsättningen och vinsten utvecklats väldigt starkt men aktiekursen har inte riktigt hängt med enligt min bedömning. Jag bedömer att aktien är köpvärd kring 85 sek och tror på en vinst per aktie på minst 8,58 sek vilket är 20% över dagens vinst inom ett år och skulle vara ett pris på 128 sek per aktie om marknaden värderar aktien till PE 15 under slutet av 2018. Kortsiktigt så var Q4 förra året väldigt stark så det är svårt att säga hur utfallet blir även om ledningen har guidat 2800 Msek i omsättning vilket är 280 Msek mindre än rullande 12månaders. 

Analyser/Presentationer:
Presentation på ett tech seminarium från november 2017 se här.
Om du är nyfiken på de olika affärsområdena AS och PG så förklaras de bra här på sida 11 och 17.

3 kommentarer:

 1. Angående blankningen, en del har skrivit bolagsnamnet som Mycronics AB och andra som Mycronic AB,sök på båda hos FI så fårdu totala blankningen som hos Inside

  SvaraRadera
 2. Hej Erik,

  Bra analyser och inlägg på din blogg! Vet inte om du är så aktiv längre, men du får gärna lägga till oss under din blogglista.

  Mvh
  Team InvestoRunner

  SvaraRadera