söndag 12 november 2017

Precio Fishbone Analys Light


Ledning/storägare:
Styrelse och ledning äger tillsammans fördelat på ett tiotal personer ca 40% av bolaget. Detta innebär att så gott som alla nyckelpersoner i företaget har en betydande del läs minst två årslöner av sina investeringar i Precio Fishbone.

Affärsmodell:
Precis Fishbone är specialist inom SharePoint och Office 365 där man både bedriver konsultverksamhet och bygger hela plattformar/system.  

Intäkter:


Intäkterna har varit ganska oförändrade de senaste tre åren. Trots att man har en väldigt stor andel av vinsten som man delar ut till aktieägarna har företaget byggt upp en stor kassa i jämförelse till det totala börsvärdet.

Konkurrenter:
Tittar vi på Know It så har de lyckats höja sin vinstmarginal från 2-3% till 5-6% de senaste åren. Acando är en annan It-konsult som har en något högre vinstmarginal men har gått från 6% till 8% till 7,5% igen om vi tittar sedan 2015. Tittar vi bara på aktierna så handlas samtliga till ca P/e 15. Alla ovan nämnda bolagen har stora "krigskassor".

Framtiden:
Det som håller tillbaka tillväxten i It-sektorn skulle jag säga är bristen på kompetent personal.

Risker:
Låg likviditet i aktien.

Slutsats:
Bolaget:
Precio Fishbone verkar i en konkurrensutsatt bransch där kompetent personal är en bristvara. Genom att nyckelpersoner har stora aktieinnehav har bolaget lyckats säkerställa att dessa stannar. Det framgår tyvärr inte hur pass utsprid aktieinnehav är bland övriga medarbetare. Utifrån vad jag kan se har bolaget många medarbetare som stannar en längre tid och om de slutar, delvis hittar tillbaka vid ett senare tillfälle i sina karriärer. Det är en positiv indikator som signalerar att man har en bra personalkultur och är konkurrenskraftiga i att rekrytera nya medarbetare.
Aktien:
Den höga direktavkastningen samt eget kapital per aktie gör att nedsidan är begränsad. Skulle det komma ett strategiskt förvärv skulle det kunna ha stor positiv påverkan på aktiekursen. Är man intresserad av att ha en tämligen säker direktavkastning på 6,5% skulle jag köpa den här aktien idag. Men aktien har handleds till betydligt lägre nivåer det senaste året. Skulle aktien dippa till 15,30sek så ligger direktavkastningen på 7,5% vilket är välkommet i nollränta klimat. Jag lägger in en bevakning kring 16sek och gör en ny analys om tillfälle ges kring dessa nivåer.

Analyser:
Jag har inte hittat några aktuella analyser av Precio Fishbone.

2 kommentarer:

  1. Tack för din analys, men jag måste säga att jag har svårt att se potentialen i aktien. Jo visst är direktavkastningen ok. Jag bedömer att det finns flera andra aktier i samma bransch som har bättre tillväxt och bättre ledning.

    SvaraRadera
  2. Tack för analys, jag håller på att läsa in mig i bolaget och tycker det ser väldigt intressant ut.

    SvaraRadera