lördag 16 december 2017

The Black Swan

The Black Swan är en väldigt bra bok av Nassim Taleb. Jag har försökt sammanföra några av de tankegångar som han tar upp i boken. Hur kan vi veta om framtiden genom att bara kolla på historien? Ett djur som får mat varje dag känner sig lojal till bonden och sen plötsligt slaktas den. Den kan veta lite mindre än vad den själv tror!

Bra nyheter är bättre utsprida och mindre än en stor nyhet. Du blir gladare av en bonus varje månad än en stor i slutet av året. Moder natur har skapat människan så. Om du vinner 10 mkr men förlorar 9 av dem eller om du vinner 500tkr vilket är roligast? Värdighet och respekt från personer i ens omgivning är betydelsefullt och viktigt. Du har kraften/valfriheten själv att välja vilka du umgås med. Mikrokosmos bättre i grupp än själva, även om man inte når framgång. 

Är man långsikte som investerare så skulle man kunna säga att man bara behöver ett bra år var tionde år för att få en fantastisk avkastning. Människor vill tro på vad som helst som du säger. Visa självsäkerhet och var vänlig. Många jobbar kvartal för kvartal för att få sina bonusar men om man tänker långsiktigt kan det vara mer framgångsrikt även om det kortsiktigt inte är lika belönande. Han rev pappret långsamt och behärskat framför sin chef om evalueringen. Han visste att han antingen skulle få sparken eller bli lämnad ifred. Han blev lämnad ifred. Om man däremot beter sig som en förlorare så blir man behandlad som en förlorare. 

Problemet med tysta bevis är om det inte nämns jätte många gånger går kunskapen förlorad. Skillnaden mellan vad du ser och vad som finns där. (Baias) Det kända författarna har ingen unik talang. De har bara fler följare och blivit publicerade. Många genier blir aldrig upptäckta. 99% av alla arter är utrotade de flesta har inte lämnat några spår efter sig. Kriminellas statistik kanske bara är från de som är idioter och åkt fast. Nybörjare tur!? De som har tur i början med spel är de som ofta fortsätter med, de som inte fortsätter är inte med i statistiken. Undersökningar har visat att de som spelar ofta har nybörjartur. Samma med simmarkroppar de som är välbyggda kommer ha det lättare i början med simning och tycker det är roligt att fortsätta simma. 

Vid uppmärksammade katastrofer lovar politiker pengar till katastrofen i tv. Men tas pengarna från cancer forskning istället som inte får lika mycket uppmärksamhet i media just då? Det är många fler som dör av en sån sjukdom och behöver det mest egentligen? Ett tyst brott som inte begås med flit och inte syns i statistik. Osynliga konsekvenser. Vi ser inte alternativet. Politiker/ regeringen är duktiga på att säga vad det gjorde men inte vad det inte gjorde/valde bort.
De första tre månaderna efter 9/11 attacken dog det ca 1000 personer i bilolycka som egentligen skulle ha flugit men vågade inte. De fick ingen ersättning för attacken. Risktagande är de som vinner kortsiktigt men långsiktigt är det svårare. Vinnaren tar inte med förlorarna i ekvationen.
Om ett mynt har hamnat 99 gånger på krona i rad hur stor är sannolikheten att det blir krona igen? Svar 1: 50%, svar 2: max 1% myntet är riggat.

Visa en oigenkännlig bild och gör bilden bättre i 5 eller 10 steg. Vem löser först? Den med tio som har mycket information drar ofta fel slutsatser. Att kolla på nyheter sällan får en att filtrera det på ett bättre sett. Utan att dra några slutsatser. Ifrågasatt varför experter är så säkra, inte deras tillvägagångssätt utan deras fel procent. Saker som rör sig är svåra att förutspå. Saker som är stilla är det lättare att vara expert på. När experter har rätt säger de att det är på grund av deras expertis. När de har fel skyller de på någonting oförutsett eller någonting utanför deras kompetensområde. Tittar ofta på de få gångerna det har fungerat med en komplicerade metod och inte på de 100 tals gånger den inte har fungerat.

Får betalt istället för framgång, med hopp.
Serendipity = när man upptäcker något som inte var planerat.
Sist men inte minst, människor oroar sig för de svarta svanar som redan har hänt istället för de som skulle kunna inträffa.

Vad tycker du om boken?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar